جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده کوچک

سنگک سنتی ساده کوچک
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد

کنجد سفید درجه یک
سنگک سنتی پر کنجد
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک

سنگک سنتی ساده کوچک

سنگک سنتی ساده کوچک
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

سنگک سنتی ساده بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی

سنگک سنتی کنجدی
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد

کنجد سفید درجه یک
سنگک سنتی پر کنجد
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار

سنگک سنتی سبوس دار
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر سبزیجات

سبزیجات معطر
سنگک سنتی پر سبزیجات
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

سنگک سنتی سیاه دانه
۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

آرد سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سنگک
۲۰,۰۰۰ تومان

زعفران

یک مثقال زعفران اعلاء، فله ای (بسته بندی سنگکی جهانی)، محصول قاینات
زعفران
۲۲۰,۰۰۰ تومان

مایه خمیر خشک

۱۰۰ گرم
مایه خمیر خشک
۱۰,۰۰۰ تومان