جست‌وجو در اسنپ‌فود

سنگک

سنگک سنتی سیاه دانه

سنگک سنتی سیاه دانه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک ماشینی ساده

سنگک ماشینی ساده
۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده

سنگک سنتی ساده
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

سنگک سنتی ساده بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی

سنگک سنتی کنجدی
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو پر کنجد

سنگک سنتی دو رو پر کنجد
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ
۱۴,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر سبزیجات

سنگک سنتی پر سبزیجات
۹,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر سبوس

سنگک سنتی پر سبوس
۶,۰۰۰ تومان

سنگک آبگوشتی (بسته ای)

سنگک آبگوشتی (بسته ای)
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چهار مغز بزرگ

سنگک سنتی چهار مغز بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه

سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

خمیر چانه ای

۶۵۰ گرم
خمیر چانه ای
۵,۰۰۰ تومان

آرد سبوس دار سنگک

آرد سبوس دار سنگک
۲۰,۰۰۰ تومان

کیسه پلاستیک

کیسه پلاستیک
۲,۰۰۰ تومان

خمیر نان

خمیر نان
۴,۰۰۰ تومان

خمیر مایه فریمان

خمیر مایه فریمان
۴۰,۰۰۰ تومان