جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد

سنگک سنتی پر کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی

سنگک سنتی کنجدی
۸,۰۰۰ تومان

سنگک

سنگک سنتی ساده

سنگک سنتی ساده
ناموجود

سنگک سنتی کنجدی

سنگک سنتی کنجدی
۸,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد

سنگک سنتی پر کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی تخم کتان

سنگک سنتی تخم کتان
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی مغز تخمه

سنگک سنتی مغز تخمه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زعفرانی

سنگک سنتی زعفرانی
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

سنگک سنتی سیاه دانه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار

سنگک سنتی سبوس دار
۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

آرد سبوس دار سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سبوس دار سنگک
۲۰,۰۰۰ تومان

خمیر چانه ای

یک بسته
خمیر چانه ای
۶,۰۰۰ تومان

زعفران نگین خراسان

یک مثقال
زعفران نگین خراسان
ناموجود

کیسه پارچه ای

یک عدد
کیسه پارچه ای
ناموجود