جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی دو رو کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد
ناموجود

سنگک سنتی ساده بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
ناموجود

سنگک سنتی پر کنجد

یک عدد
سنگک سنتی پر کنجد
ناموجود

سنگک

نان سنگک سنتی ساده

یک عدد، برای هر پنج عدد نان به پایین هزینه بسته بندی ۱,۰۰۰ تومان میباشد
نان سنگک سنتی ساده
ناموجود

سنگک سنتی دو رو کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد
ناموجود

سنگک سنتی پر کنجد

یک عدد
سنگک سنتی پر کنجد
ناموجود

سنگک سنتی پر سبزیجات

یک عدد
سنگک سنتی پر سبزیجات
ناموجود

سنگک سنتی پر سیاه دانه

یک عدد
سنگک سنتی پر سیاه دانه
ناموجود

سنگک سنتی پر سبوس

یک عدد
سنگک سنتی پر سبوس
ناموجود

سنگک سنتی خشخاش و کنجد بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی خشخاش و کنجد بزرگ
ناموجود

سنگک سنتی ساده بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
ناموجود

سایر محصولات نانوایی

کیسه نایلونی

یک عدد
کیسه نایلونی
۲,۰۰۰ تومان

زعفران اعلاء قاینات

یک مثقال
زعفران اعلاء قاینات
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آرد سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سنگک
۲۵,۰۰۰ تومان