جست‌وجو در اسنپ‌فود

سنگک

سنگک سنتی ساده

سنگک ساده بزرگ
سنگک سنتی ساده
ناموجود

سنگک سنتی پر کنجد

نان سنگک بزرگ کنجدی
سنگک سنتی پر کنجد
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات و کنجد

سیاه دانه، سبزیجات، سبوس، کنجد
سنگک سنتی سبزیجات و کنجد
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات بزرگ

سنگک سنتی سبزیجات بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر مغز تخمه بزرگ

سنگک سنتی پر مغز تخمه بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاشی بزرگ

سنگک سنتی خشخاشی بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه بزرگ

سنگک سنتی سیاه دانه بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

زعفران

یک مثقال
زعفران
۲۶۰,۰۰۰ تومان

کیسه نخی نان

یک عدد
کیسه نخی نان
۴۰,۰۰۰ تومان

آرد سبوس دار سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سبوس دار سنگک
۲۵,۰۰۰ تومان