جست‌وجو در اسنپ‌فود

سنگک

سنگک سنتی ساده بزرگ

سنگک سنتی ساده بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر مغز تخمه

سنگک سنتی پر مغز تخمه
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

سنگک سنتی سیاه دانه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار

سنگک سنتی سبوس دار
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر زعفرانی

سنگک سنتی پر زعفرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاش و سیاه دانه

سنگک سنتی خشخاش و سیاه دانه
۳۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات و سبوس بزرگ

سنگک سنتی سبزیجات و سبوس بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس و کنجد

سنگک سنتی سبوس و کنجد
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات و مغز تخمه بزرگ

سنگک سنتی سبزیجات و مغز تخمه بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاش

یک عدد
سنگک سنتی خشخاش
۲۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر تخم کتان

سنگک سنتی پر تخم کتان
۲۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو پر کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو پر کنجد
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چهار مغز ویژه

سنگک سنتی چهار مغز ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

خمیر نان

یک عدد
خمیر نان
۷,۰۰۰ تومان

کیسه نایلونی

یک عدد
کیسه نایلونی
۲,۰۰۰ تومان

آرد سبوس دار سنگک

یک بسته
آرد سبوس دار سنگک
۲۰,۰۰۰ تومان