نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی دو رو کنجد بزرگ

سنگک سنتی دو رو کنجد بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

سنگک سنتی ساده بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

آرد و سبوس

آرد سنگک

یک کیلوگرم
آرد سنگک
۱۰,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران

یک مثقال
زعفران
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیسه

کیسه پلاستیک

کیسه پلاستیک
۱,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی

سنگک سنتی دو رو کنجد بزرگ

سنگک سنتی دو رو کنجد بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ

سنگک سنتی پر کنجد بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه بزرگ

سنگک سنتی سیاه دانه بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زیره بزرگ

سنگک سنتی زیره بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ

نان پر کنجد ویژه و سبوس
سنگک سنتی سبوس دار بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی مغز تخمه

سنگک سنتی مغز تخمه
ناموجود

نان سنگک خشخاشی بزرگ

نان سنگک خشخاشی بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

سنگک سنتی ساده بزرگ
۶,۰۰۰ تومان