نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

سنگک سنتی

سنگک سنتی ساده

سنگک سنتی ساده بزرگ
سنگک سنتی ساده
۸,۰۰۰ تومان

بربری

بربری سنتی پر کنجد

بربری سنتی پر کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک

سنگک سنتی مغز تخمه

سنگک سنتی مغز تخمه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

سنگک سنتی سیاه دانه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر سبوس

سنگک سنتی پر سبوس
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زیره بزرگ

سنگک سنتی زیره بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز ویژه

سنگک سنتی چند مغز ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاش و کنجد

سنگک سنتی خشخاش و کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

آرد و سبوس

آرد سبوس دار سنگک

آرد سبوس دار سنگک
۱۲,۰۰۰ تومان

سبوس گندم

سبوس گندم
۱۲,۰۰۰ تومان

آرد مخصوص حلوا

آرد مخصوص حلوا
۱۲,۰۰۰ تومان

خمیر

خمیر چانه ای

خمیر چانه ای
۸,۰۰۰ تومان

مخمر

مخمر
۲۰,۰۰۰ تومان

کیسه

کیسه نخی زیپ دار بزرگ

کیسه نخی زیپ دار بزرگ
۴۵,۰۰۰ تومان

کیسه پلاستیک

کیسه پلاستیک
۱,۵۰۰ تومان