جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های کرج

نانوایی بربری بهرامی

پر‌طرفدارها

بربری ماشینی پر سبوس

یک عدد
بربری ماشینی پر سبوس
ناموجود

بربری ماشینی پر کنجد

یک عدد
بربری ماشینی پر کنجد
ناموجود

لواش ماشینی ساده (۹ عدد)

لواش ماشینی ساده (۹ عدد)
۸,۰۰۰ تومان

بربری

بربری ماشینی ساده

یک عدد
بربری ماشینی ساده
ناموجود

بربری ماشینی پر سبوس

یک عدد
بربری ماشینی پر سبوس
ناموجود

بربری ماشینی پر کنجد

یک عدد
بربری ماشینی پر کنجد
ناموجود

بربری سنتی کنجدی

یک عدد
بربری سنتی کنجدی
ناموجود

نان بربری پفکی

یک عدد
نان بربری پفکی
ناموجود

نان بربری پفکی کنجدی

یک عدد
نان بربری پفکی کنجدی
ناموجود

لواش

لواش ماشینی ساده (۹ عدد)

لواش ماشینی ساده (۹ عدد)
۸,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

آرد گندم بربری

۱ کیلوگرم
آرد گندم بربری
۱۲,۰۰۰ تومان

خمیر چانه ای

۱ کیلوگرم
خمیر چانه ای
۶,۰۰۰ تومان

مایه خمیر خشک

یک بسته ( ۱۰۰ گرم )
مایه خمیر خشک
۱۲,۰۰۰ تومان

سبوس گندم

۱ کیلوگرم
سبوس گندم
۱۵,۰۰۰ تومان