نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

بربری سنتی

بربری سنتی ساده

بربری سنتی ساده
۵,۰۰۰ تومان

بربری سنتی کنجدی

بربری سنتی کنجدی
۷,۰۰۰ تومان

بربری سنتی پر کنجد

بربری سنتی پر کنجد
ناموجود

بربری سنتی سبوس و کنجد

بربری سنتی سبوس و کنجد
ناموجود

بربری ماشینی

بربری ماشینی پر سبوس

بربری ماشینی پر سبوس
ناموجود

کیسه

کیسه نایلونی

کیسه نایلونی
۱,۰۰۰ تومان

آرد و سبوس

آرد سبوس دار

یک کیلوگرم
آرد سبوس دار
۱۲,۰۰۰ تومان