نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

نان بربری

بربری سنتی ساده

یک عدد
بربری سنتی ساده
۲,۵۰۰ تومان

بربری سنتی پر کنجد

یک عدد
بربری سنتی پر کنجد
۵,۰۰۰ تومان

بربری سنتی مغز تخمه

یک عدد
بربری سنتی مغز تخمه
۷,۰۰۰ تومان

بربری سنتی مغز تخمه و کنجد

یک عدد
بربری سنتی مغز تخمه و کنجد
۸,۰۰۰ تومان

بربری سنتی سبوس و کنجد

یک عدد
بربری سنتی سبوس و کنجد
۵,۰۰۰ تومان

بربری سنتی سبزیجات و کنجد

یک عدد
بربری سنتی سبزیجات و کنجد
۵,۰۰۰ تومان

سایر

آرد گندم بربری

۱ کیلوگرم
آرد گندم بربری
۸,۰۰۰ تومان

خمیر نان

۵۰۰ گرم
خمیر نان
۳,۰۰۰ تومان

کنجد سفید

۱ کیلوگرم
کنجد سفید
۸۵,۰۰۰ تومان

مغز تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم
مغز تخمه آفتابگردان
۹۰,۰۰۰ تومان