جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های تهران

نانوایی سنگکی سعید

سنگک

سنگک ماشینی کنجدی

سنگک ماشینی کنجدی
۸,۰۰۰ تومان

سنگک ماشینی دو رو کنجد

سنگک ماشینی دو رو کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک ماشینی پر کنجد

سنگک ماشینی پر کنجد
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک ماشینی سبزیجات

سنگک ماشینی سبزیجات
۸,۰۰۰ تومان

سنگک ماشینی سبوس دار

سنگک ماشینی سبوس دار
۶,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

خمیر چانه ای

خمیر چانه ای
۵,۰۰۰ تومان

کیسه نایلونی

کیسه نایلونی
۱,۰۰۰ تومان