جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های تهران

نانوایی سنگک ثامن

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی بزرگ

سنگک سنتی کنجدی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس و کنجد

سنگک سنتی سبوس و کنجد
۶,۰۰۰ تومان

سنگک

سنگک سنتی ساده

سنگک سنتی ساده
ناموجود

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی بزرگ

سنگک سنتی کنجدی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس و کنجد

سنگک سنتی سبوس و کنجد
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زیره و کنجد

سنگک سنتی زیره و کنجد
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

سنگک سنتی سیاه دانه
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاشی

سنگک سنتی خشخاشی
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه

مخلوط، کنجد، سیاه دانه، تخمه آفتابگردان، سبزی
سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

زعفران اعلاء قاینات

یک مثقال، فله ای (بسته بندی سنگکی ثامن)، محصول بجستان
زعفران اعلاء قاینات
۱۶۰,۰۰۰ تومان

آرد سبوس دار سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سبوس دار سنگک
۱۵,۰۰۰ تومان