جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های تهران

نانوایی سنگک سنتی سروستان هشتم

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی ساده بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده

یک عدد
سنگک سنتی ساده
۷,۰۰۰ تومان

سنگک

سنگک سنتی کنجد سفید

یک عدد
سنگک سنتی کنجد سفید
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زعفرانی بزرگ

کنجد سفید، زغفران
سنگک سنتی زعفرانی بزرگ
۳۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو زیره بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی دو رو زیره بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات و سبوس بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی سبزیجات و سبوس بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده

یک عدد
سنگک سنتی ساده
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاش و سیاه دانه بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی خشخاش و سیاه دانه بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زیره و کنجد بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی زیره و کنجد بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات و سیاه دانه بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی سبزیجات و سیاه دانه بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زیره و سبوس بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی زیره و سبوس بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو خشخاشی بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی دو رو خشخاشی بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد
۱۲,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو پر کنجد بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی دو رو پر کنجد بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

یک عدد
سنگک سنتی سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاشی

یک عدد
سنگک سنتی خشخاشی
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس و خشخاش بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی سبوس و خشخاش بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

یک عدد
سنگک سنتی سیاه دانه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه

یک عدد
سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سنگک سنتی ویژه

نان سنگک سنتی  ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

خمیر چانه ای

یک چانه
خمیر چانه ای
۵,۰۰۰ تومان

کیسه نخی زیپ دار بزرگ

یک عدد
کیسه نخی زیپ دار بزرگ
۳۷,۰۰۰ تومان

خمیر مایه فریمان

۲۰۰ گرم
خمیر مایه فریمان
۲۰,۰۰۰ تومان

کیسه نخی نان

یک عدد
کیسه نخی نان
۲۵,۰۰۰ تومان

سبوس گندم

۱ کیلوگرم
سبوس گندم
۱۰,۰۰۰ تومان

آرد سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سنگک
۲۲,۰۰۰ تومان

زعفران بجستان

یک مثقال
زعفران بجستان
۱۷۰,۰۰۰ تومان