جست‌وجو در اسنپ‌فود

بربری

بربری ماشینی کنجدی

بربری ماشینی کنجدی
۸,۰۰۰ تومان

بربری ماشینی پر کنجد

بربری ماشینی پر کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

بربری سنتی سبوس دار

بربری سنتی سبوس دار
۸,۰۰۰ تومان

بربری سنتی کنجدی

بربری سنتی کنجدی
۱۲,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

خمیر چانه ای

۶۰۰ گرم
خمیر چانه ای
۴,۰۰۰ تومان

سبوس گندم

یک کیلوگرم
سبوس گندم
۲۵,۰۰۰ تومان

آرد گندم بربری

یک کیلوگرم
آرد گندم بربری
۲۰,۰۰۰ تومان