جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های کرج

نان سنگک زنگوئی (گوهردشت)

پر‌طرفدارها

سنگک سنتی پر کنجد

سنگک سنتی پر کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی

سنگک سنتی کنجدی
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ

سنگک سنتی سبوس دار بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو سیاه دانه بزرگ

سنگک سنتی دو رو سیاه دانه بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی زیره بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی زیره بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چهار مغز بزرگ ویژه

سنگک سنتی چهار مغز بزرگ ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده

سنگک سنتی ساده
۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی ساده بزرگ

سنگک سنتی ساده بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی کنجدی

سنگک سنتی کنجدی
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد

سنگک سنتی پر کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

خمیر چانه ای

خمیر چانه ای
۵,۰۰۰ تومان

خمیر مایه فریمان

خمیر مایه فریمان
۵۰,۰۰۰ تومان

کیسه نایلونی

کیسه نایلونی
۲,۰۰۰ تومان

کیسه پلاستیک

کیسه پلاستیک
۲,۰۰۰ تومان

آرد سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سنگک
۲۰,۰۰۰ تومان