نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

سنگک سنتی

سنگک سنتی ساده

سنگک سنتی ساده
۴,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

سنگک سنتی دو رو کنجد
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو پر کنجد

سنگک سنتی دو رو پر کنجد
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو پر کنجد بزرگ

سنگک سنتی دو رو پر کنجد بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

سنگک سنتی سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات و کنجد

سنگک سنتی سبزیجات و کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

آرد و سبوس

آرد سبوس دار سنگک

یک کیلوگرم
آرد سبوس دار سنگک
۸,۰۰۰ تومان