جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های کرج

نانوایی سنگکی ولیعصر (شعبه ۲)

سنگک

سنگک سنتی ساده بزرگ

یک عدد
سنگک سنتی ساده بزرگ
ناموجود

سنگک سنتی دو رو کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد
۸,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

یک عدد
سنگک سنتی سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی مغز تخمه

یک عدد
سنگک سنتی مغز تخمه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو پر کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو پر کنجد
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه

کنجد، مغز تخمه، سیاه دانه، سبوس، سبزی
سنگک سنتی چند مغز و سبزیجات ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

یک عدد
سنگک سنتی سیاه دانه
۱۵,۰۰۰ تومان

سایر محصولات نانوایی

آرد سبوس دار سنگک

۱ کیلوگرم
آرد سبوس دار سنگک
۲۰,۰۰۰ تومان

کیسه نخی نان

یک عدد
کیسه نخی نان
۱۵,۰۰۰ تومان

زعفران اعلاء قاینات

یک مثقال
زعفران اعلاء قاینات
۲۰۰,۰۰۰ تومان

زعفران اعلاء خراسان

۰.۵ مثقال
زعفران اعلاء خراسان
۱۰۰,۰۰۰ تومان