اطلاعیه اسنپ فود اکسپرس مشهد: شرایط جدید همکاری

سفیران محترم اسنپ فود مشهد

در راستای بهبود شرایط کاری برای شما عزیزان بعد از افزایش قیمت سوخت، شرایط جدید همکاری به شرح زیر خواهد بود:

۱- سهمیه رسمی سوخت:
سفیران محترمی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، مابه التفاوت ۲٫۵ لیتر بنزین (معادل ۳۷۵۰ تومان)، به صورت نقدی دریافت خواهند کرد.
اولین پرداختی سهمیه سوخت برای مسافت طی شده از تاریخ ۲۴ آبان تا پایان آذر ماه خواهد بود تا انتهای دی ماه واریز خواهد شد.

۲- محاسبه هزینه سفر به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

کرایه پایه هر سفر (به ازای مسافت های ۰ تا ۲ کیلومتر): ۵۵۰۰ تومان
افزایش کرایه به ازای هر کیلومتر افزایش مسافت کیلومتر: ۵۰۰ تومان
کیلومتر ها به بالا گرد می شوند ( ۱٫۵ کیلومتر، ۲ کیلومتر محاسبه خواهد شد)

برای مثال برای مسافت ۲٫۵ کیلومتر:
۵۵۰۰ تومان( کرایه پایه) + ۵۰۰ تومان = ۶۰۰۰ تومان

تبصره: مبلغ پایه سفیرانی که که کمتر از ۳ ماه سابقه داشته و کمتر از ۱۰۰۰سفر رفته باشند، به روال قبل محاسبه خواهد شد.

۳- پاداش عید:
۵۰۰هزار تا ۱ میلیون تومان پاداش عید برای سفیرانی که از ۱۵ دی ماه تا پایان سال بیشتر از ۱۰۰۰ سفر داشته باشند.
جزئیات بیشتر در خصوص پاداش عید، تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد.