انواع غذاهای نوروز

طرز تهیه ماهیچه پلو مجلسی (باقالی پلو با ماهیچه)

بدون شک همۀ ما حداقل در خاطره ناخودآگاهمان یک بار در جایی طعم بی نظیر ماهیچه پلو مجلسی رو چشیده ایم. باقالی پلو با ماهیچه اغلب در مجالس ...