کمپین ها و رویدادها

اسنپ فود در کنار مردم با جشنواره بهار مجازی ۹۹

تخفیف اسنپ فود

۱۵ درصد تخفیف اسنپ فود در طرح همکاران

عذرخواهی اسنپ فود

عذرخواهی اسنپ فود

کباب تایم

کباب تایم، سفارش انواع کباب با تخفیف

چهار گوشه

چهارگوشه؛ چقدر ایران را می شناسید

ساعت شیرین با کوکی باکس

دهن‌تون رو شیرین کنید

«چند خط» کتاب بخوانیم، هدیه بگیریم

دعوت به فودپارتی

حق مطلب؛ دانلود غیر قانونی منصفانه نیست