نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موکا

۳۶۰ میلی لیتر
موکا
ناموجود

ماسالا

۲۲۰ میلی لیتر، پودر ماسالا، شیر
ماسالا
ناموجود

لاته کارامل

۳۶۰ میلی لیتر
لاته کارامل
ناموجود

پودر قهوه

دان قهوه ۸۰ربوستا ۲۰ عربیکا

۲۵۰ گرم
دان قهوه ۸۰ربوستا ۲۰ عربیکا
۶۰,۰۰۰ تومان

دان قهوه ۷۰ عربیکا ۳۰ ربوستا

۲۵۰ گرم
دان قهوه ۷۰ عربیکا ۳۰ ربوستا
۸۰,۰۰۰ تومان

دان قهوه ۵۰ عربیکا ۵۰ ربوستا

۲۵۰ گرم
دان قهوه ۵۰ عربیکا ۵۰ ربوستا
۷۰,۰۰۰ تومان

دان قهوه ۱۰۰ ربوستا

۲۵۰ گرم
دان قهوه ۱۰۰ ربوستا
۵۵,۰۰۰ تومان

دان قهوه ۱۰۰ عربیکا

۲۵۰ گرم
دان قهوه ۱۰۰ عربیکا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قهوه سرد

آیس موکا

۳۶۰ میلی لیتر، ۳۰ میلی لیتر اسپرسو سینگل، سس شکلات، یخ
آیس موکا
ناموجود

آیس لاته

۳۶۰ میلی لیتر، ۶۰ میلی لیتر اسپرسو دوبل، شیر، یخ
آیس لاته
ناموجود

آیس امریکانو

۲۲۰ میلی لیتر، ۶۰ میلی لیتر اسپرسو دوبل، آب، یخ
آیس امریکانو
ناموجود

نوشیدنی گرم

شیر قهوه

۲۲۰ میلی لیتر
شیر قهوه
ناموجود

لاته کارامل

۳۶۰ میلی لیتر
لاته کارامل
ناموجود

لاته وانیل

۳۶۰ میلی لیتر
لاته وانیل
ناموجود

هات چاکلت

۲۲۰ میلی لیتر
هات چاکلت
ناموجود

ماسالا

۲۲۰ میلی لیتر، پودر ماسالا، شیر
ماسالا
ناموجود

قهوه

اسپرسو

اسپرسو

سینگل (۳۰ میلی لیتر)

ناموجود

دوبل (۶۰ میلی لیتر)

ناموجود

قهوه عربیکا

قهوه عربیکا

سینگل (۳۰ میلی لیتر)

ناموجود

دوبل (۶۰ میلی لیتر)

ناموجود

موکا

۳۶۰ میلی لیتر
موکا
ناموجود

لاته

۳۶۰ میلی لیتر
لاته
ناموجود

کاپوچینو

۲۲۰ میلی لیتر، ۳۰ میلی لیتر اسپرسو سینگل، شیر
کاپوچینو
ناموجود

امریکانو

۲۲۰ میلی لیتر، ۳۰ میلی لیتر اسپرسو، آب جوش
امریکانو
ناموجود

قهوه ترک

۱۱۰ میلی لیتر
قهوه ترک
ناموجود