جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

کافه های بابلسر

کافه باقلوای علی کیپا

باقلوا

هاویج ویژه

یک عدد هاویج، مغز پسته، مغز بادام، سر شیر یا بستنی به انتخاب مشتری
هاویج ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

کنافه ساده یک نفره

رشته کادایف، پنیر کاشار، کره، مغز پسته، مغز بادام
کنافه ساده یک نفره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنافه ساده دو نفره

رشته کادایف، پنیر کاشار، کره، مغز پسته، مغز بادام
کنافه ساده دو نفره
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کنافه ویژه یک نفره

رشته کادایف، پنیر کاشار، کره، سرشیر یا بستنی به انتخاب مشتری، مغز پسته، مغز بادام
کنافه ویژه یک نفره
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کنافه ویژه دو نفره

رشته کادایف، پنیر کاشار، کره، سرشیر یا بستنی به انتخاب مشتری، مغز پسته، مغز بادام
کنافه ویژه دو نفره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کنافه نوتلا ساده

رشته کادایف، نوتلا، پودر مغز پسته، پودر مغز بادام
کنافه نوتلا ساده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کنافه نوتلا با سرشیر

رشته کادایف، نوتلا، پودر مغز پسته، پودر مغز بادام، سرشیر
کنافه نوتلا با سرشیر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

دسر ترکی کاتمر

پودر پسته، یک عدد پنیر محلی
دسر ترکی کاتمر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقلوا فانتزی

باقلوای استانبولی
باقلوا فانتزی

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا پرنس

باقلوای استانبولی
باقلوا پرنس

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا دلبر

باقلوای استانبولی
باقلوا دلبر

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا کاخ شکلاتی

باقلوای استانبولی، مغز گردو، شکلات
باقلوا کاخ شکلاتی

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوه خامه طلایی

باقلوای استانبولی، خامه عسل
باقلوه خامه طلایی

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا نسکافه گردو

باقلوای استانبولی
باقلوا نسکافه گردو

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا بورما گردویی

باقلوای استانبولی
باقلوا بورما گردویی

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا بورما خامه طلایی

باقلوای استانبولی
باقلوا بورما خامه طلایی

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقوا انجیری پسته

باقلوای استانبولی
باقوا انجیری پسته

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقوا انجیری نارگیل

باقلوای استانبولی
باقوا انجیری نارگیل

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقلوا سه گوش گردویی

باقلوای استانبولی
باقلوا سه گوش گردویی

۵۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرمی

۲۲۰,۰۰۰ تومان