جست‌وجو در اسنپ‌فود

نوشیدنی گرم

چای ماسالا

پودر ماسالا، شیر
چای ماسالا

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

چای کرک

پودر کرک، شیر
چای کرک

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر هات چاکلت، شیر، مقداری میت
هات چاکلت

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو ۱۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۱۰% عربیکا، ۹۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 10 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

اسپرسو ۲۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۲۰% عربیکا، ۸۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 20 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

اسپرسو ۳۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۳۰% عربیکا، ۷۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 30 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

اسپرسو ۵۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۵۰% عربیکا، ۵۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 50 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرسو ۷۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۷۰% عربیکا، ۳۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 70 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

اسپرسو ۸۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۸۰% عربیکا، ۲۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 80 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

اسپرسو ۹۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده، ۹۰% عربیکا، ۱۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 90 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

اسپرسو ۱۰۰ درصد روبوستا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده ۱۰۰% روبوستا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 100 درصد روبوستا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

اسپرسو ۱۰۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده ۱۰۰% عربیکا، قهوه دم شده با موکاپات
اسپرسو 100 درصد عربیکا

سینگل (۲۰ میلی لیتر)

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

دبل (۴۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

لته ۳۰ درصد عربیکا

۷۰% روبوستا، ۳۰% عربیکا، شیر، فوم شیر
لته 30 درصد عربیکا

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان

کافی میکس

پودر قهوه کلاسیک، شیر
کافی میکس

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

کاپوچینو

پودر کاپوچینو، شیر
کاپوچینو

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

نسکافه

پودر نسکافه فوری، شیر
نسکافه

۲۲۰ میلی لیتر

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۳۶۰ میلی لیتر

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

دمنوش

دمنوش گل گاو زبان

۲۲۰ میلی لیتر، دمنوش کیسه ای گل گاو زبان، گل محمدی
دمنوش گل گاو زبان
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

دمنوش گلاب زعفران

۲۲۰ میلی لیتر، دمنوش گلاب، زعفران
دمنوش گلاب زعفران
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

دمنوش گل محمدی

۲۲۰ میلی لیتر، دمنوش گیاه گل محمدی
دمنوش گل محمدی
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

دمنوش آویشن

۲۲۰ میلی لیتر، دمنوش گیاه آویشن
دمنوش آویشن
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

پودر قهوه و چای

پودر قهوه اسپرسو فوری

پودر اسپرسو فوری
پودر قهوه اسپرسو فوری

۱۰۰ گرم

۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۱۰
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان

پودر قهوه گلد اکوادور

پودر گلد اکوادور
پودر قهوه گلد اکوادور

۱۰۰ گرم

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۱۰
۵۷۰,۰۰۰ ۵۱۳,۰۰۰ تومان

پودر قهوه گلد کلاسیک

پودر گلد کلاسیک
پودر قهوه گلد کلاسیک

۲۰۰ گرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۱۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان

پودر قهوه کافی میکس

پودر کافی میکس
پودر قهوه کافی میکس

۱۰۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پودر چای ماسالا

پودر ماسالا
پودر چای ماسالا

۱۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی شیشه ای ویتامین سی سوما

۲۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی شیشه ای ویتامین سی سوما
۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا قوطی استرانگ بیر

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی انرژی زا قوطی استرانگ بیر
۱۰
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۶۵۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا قوطی کوانتوم

۳۰۰ میلی لیتر
نوشیدنی انرژی زا قوطی کوانتوم
۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان