نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

رییس لاته

۳۳۰ میلی لیتر، لاته، شیر عسل مخصوص رییس
رییس لاته
۴۹,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا

وافل نوتلا
وافل نوتلا
۸۰,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو
۴۷,۰۰۰ تومان

شیر بادام

هیزل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، سس کارامل ، سس شکلات ، فندق
هیزل ماکیاتو  شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

موکاچینو شیر بادام

شکلات ،اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر
موکاچینو شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

موکا فندق شیر بادام

شکلات ، طعم دهنده فندق ،اسپرسو ، شیر بادام، خامه ، دارچین
موکا فندق شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

موکا آیریش شیر بادام

شکلات ، طعم دهنده آیریش ،اسپرسو ، شیر بادام، خامه ، دارچین
موکا آیریش شیر بادام
۱۰۴,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین شیربادام

اسپرسو ، شیر بادام، شیرعسلی دارچین
رییس لاته دارچین شیربادام
۹۵,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی شیر بادام

طعم دهنده، اسپرسو، شیر بادام، خامه، دارچین، کارامل
کافه دارچینی شیر بادام
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دارچین موکا شیر بادام

شکلات ، اسپرسو ، شیر بادام، خامه ، دارچین
دارچین موکا شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو شیربادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، سس شکلات
شکلات کورتادو شیربادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، کارامل
کارامل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، وانیل
وانیل کورتادو شیر بادام
۹۷,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، دارچین ، عسل
دارچین عسل کورتادو شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

کافه موکا شیر بادام

شکلات ،اسپرسو، شیر بادام ، خامه
کافه موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی شیر بادام

شکلات فندقی ، اسپرسو ، شیربادام ، خامه
موکا شکلات فندقی شیر بادام
۹۸,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا شیر بادام

نوتلا ، اسپرسو ، شیر بادام ، خامه
موکا نوتلا شیر بادام
۱۲۰,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل شیربادام

اسپرسو، شکلات، شیربادام ، کمی فوم شیر ، زنجبیل
موکا زنجبیل شیربادام
۹۹,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام ، فوم شیر ،دارچین ، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۳,۰۰۰ تومان

کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر
کورتادو شیر بادام
۹۵,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو شیربادام

دبل ریسترتو ، شیرعسلی ، شیربادام
رییس کورتادو شیربادام
۹۸,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو شیر بادام

دبل ریسترتو ، شیربادام ، کمی فوم شیر ، دارچین
دارچین کورتادو شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کارامل ، یخ
آیس کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

آیس موکا شیر بادام

اسپرسو ،شیر بادام ،شکلات ،یخ
آیس موکا شیر بادام
۹۶,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیربادام

اسپرسو ، شیربادام ، شیرعسلی مخصوص رییس ، یخ
آیس لاته شیربادام
۹۴,۰۰۰ تومان

شیر بادام

شیر بادام
۳۹,۰۰۰ تومان

لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر
لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، یخ
آیس لاته شیر بادام
۹۰,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، زنجبیل ، عسل ، دارچین
لاته زنجبیل عسل دارچین شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

دارچین لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، دارچین
دارچین لاته شیر بادام
۹۱,۰۰۰ تومان

زنجبیل لاته شیر بادام

زنجبیل لاته شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

عسل لاته شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، عسل
عسل لاته شیر بادام
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو شیر بادام

اسپرسو ، شیر بادام، کمی فوم شیر ، کارامل
کارامل ماکیاتو شیر بادام
۹۲,۰۰۰ تومان

رییس لاته شیر بادام

لاته ، شیر عسل مخصوص رییس
رییس لاته شیر بادام
۹۴,۰۰۰ تومان

وافل

وافل ساده

وافل ساده
۲۰,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا

وافل نوتلا
وافل نوتلا
۸۰,۰۰۰ تومان

وافل نوتلا دارچین

وافل نوتلا دارچین
وافل نوتلا دارچین
۸۲,۰۰۰ تومان

وافل موز عسل

وافل موز عسل
وافل موز عسل
۶۰,۰۰۰ تومان

وافل کره بادام زمینی

وافل کره بادام زمینی
وافل کره بادام زمینی
۵۳,۰۰۰ تومان

وافل عسل

وافل عسل
۵۳,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی

وافل شکلات فندقی
۵۳,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی دارچین

وافل شکلات فندقی دارچین
۵۴,۰۰۰ تومان

وافل شکلات فندقی موز

وافل شکلات فندقی موز
۷۴,۰۰۰ تومان

قهوه

آمریکانو

۲۲۰ میلی لیتر آمریکانو
آمریکانو
۴۰,۰۰۰ تومان

کافی کریم

۳۳۰ میلی لیتر، آب جوش، عصاره قهوه، خامه
کافی کریم
۴۴,۰۰۰ تومان

کافه رییس

۲۲۰ میلی لیتر، آمریکانو، شیر و عسل مخصوص رییس
کافه رییس
۴۶,۰۰۰ تومان

کورتادو

کورتادو
۵۰,۰۰۰ تومان

کارامل کورتادو

کارامل کورتادو
۵۲,۰۰۰ تومان

رییس کورتادو

رییس کورتادو
۵۳,۰۰۰ تومان

وانیل کورتادو

وانیل کورتادو
۵۲,۰۰۰ تومان

کافه لاته

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، فوم شیر
کافه لاته
۴۵,۰۰۰ تومان

دارچین کورتادو

دارچین کورتادو
۵۱,۰۰۰ تومان

رییس لاته

۳۳۰ میلی لیتر، لاته، شیر عسل مخصوص رییس
رییس لاته
۴۹,۰۰۰ تومان

دارچین عسل کورتادو

دارچین عسل کورتادو
۵۳,۰۰۰ تومان

شکلات کورتادو

شکلات کورتادو
۵۳,۰۰۰ تومان

قهوه دارچینی

دارچین لاته

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، فوم شیر، دارچین
دارچین لاته
۴۶,۰۰۰ تومان

کافه دارچینی

۳۳۰ میلی لیتر، طعم دهنده اسپرسو، شیر، دارچین، خامه، کارامل
کافه دارچینی
۶۰,۰۰۰ تومان

دارچین کارامل ماکیاتو

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، فوم شیر، دارچین، کارامل
دارچین کارامل ماکیاتو
۴۸,۰۰۰ تومان

دارچین موکا

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، دارچین، خامه
دارچین موکا
۵۲,۰۰۰ تومان

رییس لاته دارچین

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، شیر عسل، دارچین
رییس لاته دارچین
۵۰,۰۰۰ تومان

لاته زنجبیل عسل دارچینی

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، فوم شیر، زنجبیل، دارچین، عسل
لاته زنجبیل عسل دارچینی
۴۹,۰۰۰ تومان

موکا زنجبیل

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شکلات، شیر، فوم شیر، زنجبیل
موکا زنجبیل
۵۴,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات، شیر، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل
۵۰,۰۰۰ تومان

موکا

موکا چینو

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، فوم شیر
موکا چینو
۴۹,۰۰۰ تومان

موکا شکلات فندقی

موکا شکلات فندقی
۵۳,۰۰۰ تومان

کافه موکا

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، خامه
کافه موکا
۵۱,۰۰۰ تومان

موکا فندق

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، طعم دهنده فندق، اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا فندق
۵۹,۰۰۰ تومان

موکا نوتلا

۳۳۰ میلی لیتر، نوتلا، اسپرسو، شیر، خامه
موکا نوتلا
۷۵,۰۰۰ تومان

موکا آیریش کریم

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، طعم دهنده آیریش کریم، اسپرسو، شیر، خامه، دارچین
موکا آیریش کریم
۵۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

آب سیب داغ با خامه و دارچین

آب سیب داغ با خامه و دارچین
۴۵,۰۰۰ تومان

آب سیب داغ با خامه

آب سیب داغ با خامه
۴۵,۰۰۰ تومان

قهوه سرد

آیس کافه رییس

آمریکانو ، شیرعسلی
آیس کافه رییس
۴۶,۰۰۰ تومان

ایس رییس لاته

ایس رییس لاته
۴۹,۰۰۰ تومان

کلدبرو هاوس بلند

کلدبرو هاوس بلند
۵۷,۰۰۰ تومان

کلدبرو اسپرسو بلند

کلدبرو اسپرسو بلند
۵۳,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو

۲۵۰ میلی لیتر، آمریکانو، یخ
آیس آمریکانو
۴۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۲۵۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، یخ
آیس لاته
۴۵,۰۰۰ تومان

آیس کارامل ماکیاتو

۲۵۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، کارامل، یخ
آیس کارامل ماکیاتو
۴۷,۰۰۰ تومان

آیس موکا

۲۵۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، یخ
آیس موکا
۵۱,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک فرنچ وانیل

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، فرنچ وانیل
میلک شیک فرنچ وانیل
۴۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک قهوه

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، قهوه
میلک شیک قهوه
۵۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، نوتلا
میلک شیک نوتلا
۷۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک شیک نوتلا موز

بستنی وانیل، نوتلا، موز
میلک شیک شیک نوتلا موز
۸۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک پی نات اسپرسو

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی، اسپرسو، شکلات
میلک شیک پی نات اسپرسو
۶۱,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی
میلک شیک بادام زمینی
۵۹,۰۰۰ تومان

شیک پی نات ورد

۳۳۰ میلی لیتر، بستنی وانیلی، کره بادام زمینی، موز، اسپرسو، شکلات
شیک پی نات ورد
۶۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندق

میلک شیک شکلات فندق
۵۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات فندق موز

میلک شیک شکلات فندق موز
۶۲,۰۰۰ تومان

عرقیجات

عرق نعناع، لیمو و عسل

۲۵۰ میلی لیتر ترکیب عرق نعناع با عسل و لیمو
عرق نعناع، لیمو و عسل
۳۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر، نعناع، لیمو و عسل

۲۵۰ میلی لیتر ترکیب خاکشیر، نعناع با عسل و لیمو
خاکشیر، نعناع، لیمو و عسل
۳۰,۰۰۰ تومان

دمنوش

چای ماسالا

پودر چای ماسالا، شیر
چای ماسالا
۴۵,۰۰۰ تومان

چای سبز رییس

چای سبز رییس
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش بابونه

دمنوش بابونه
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش حاوی سنبلطیب

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش حاوی سنبلطیب
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش مخلوط نعنا

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش مخلوط نعنا
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی مخلوط لیمو

۳۳۰ میلی لیتر، چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش گیاهی مخلوط لیمو
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی گل گاو زبان

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش گیاهی گل گاو زبان
۳۵,۰۰۰ تومان

دمنوش گیاهی زنجبیل

چوب دارچین، نبات، گل سرخ
دمنوش گیاهی زنجبیل
۳۵,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

کارامل ماکیاتو

۳۳۰ میلی لیتر، اسپرسو، شیر، فوم شیر، کارامل
کارامل ماکیاتو
۴۷,۰۰۰ تومان

هیزل ماکیاتو

۳۳۰ میلی لیتر، شکلات، اسپرسو، شیر، خامه
هیزل ماکیاتو
۵۱,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

هات چاکلت

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات، شیر
هات چاکلت
۴۵,۰۰۰ تومان

هات چاکلت زنجبیل

۳۳۰ میلی لیتر، پودر شکلات، شیر، زنجبیل
هات چاکلت زنجبیل
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی

فیتنس بار

فیتنس بار
۳۲,۰۰۰ تومان

پای سیب آلبالو

پای سیب آلبالو
۴۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

کلدبرو کلمبیا

کلدبرو کلمبیا
۵۵,۰۰۰ تومان