جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پودر نسکافه گلد

پودر نسکافه گلد

۲۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه روبوستا ۱۰۰%

۱۰۰% قهوه روبوستا، نوع آسیاب به انتخاب مشتری
پودر قهوه روبوستا 100%

۱۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو

۳۰ میلی لیتر، بیس آب جوش، ۷۰% روبوستا و ۳۰ % عربیکا، یک شات قهوه دم شده با موکاپات یا اسپرسو سازیا قهوه جوش، همراه با شکلات
اسپرسو

سینگل

۱۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۸,۰۰۰ تومان

میکس اسپرسو و قهوه دله عربی

۶۰ میلی لیتر، ۷۰% روبوستا و ۳۰ % عربیکا
میکس اسپرسو و قهوه دله عربی
۴۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه

۶۰٪روبوستا۴۰٪عربیکا

۶۰٪روبوستا۴۰٪عربیکا، نوع آسیاب به انتخاب مشتری
60٪روبوستا40٪عربیکا
۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰٪روبوستا۳۰٪عربیکا

۷۰٪روبوستا۳۰٪عربیکا، نوع آسیاب به انتخاب مشتری
70٪روبوستا30٪عربیکا
۴۰,۰۰۰ تومان

قهوه ترک مدیوم

۱۰۰ گرم ۷۰ درصد عربیکا ۳۰ درصد روبیکا
قهوه ترک مدیوم
۳۵,۰۰۰ تومان

قهوه ترک دارک

۱۰۰ گرم ۱۰۰ درصد روبوستا
قهوه ترک دارک
۳۵,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۵۰ - ۵۰

۵۰% قهوه روبوستا، ۵۰% قهوه عربیکا، نوع آسیاب به انتخاب مشتری
پودر قهوه 50 - 50

۱۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

پودر نسکافه گلد

پودر نسکافه گلد

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۵۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه روبوستا ۱۰۰%

۱۰۰% قهوه روبوستا، نوع آسیاب به انتخاب مشتری
پودر قهوه روبوستا 100%

۱۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۸۰% روبوستا و ۲۰% عربیکا

۸۰% قهوه روبوستا، ۲۰% قهوه عربیکا، نوع آسیاب به انتخاب مشتری
پودر قهوه 80% روبوستا و 20% عربیکا

۱۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان