جست‌وجو در اسنپ‌فود

آیس کافی

آیس موکا

۴۰۰ میلی لیتر
آیس موکا

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۴۴,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۴۸,۰۰۰ تومان

آیس لته

۴۰۰ میلی لیتر
آیس لته

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۳۶,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۴۰,۰۰۰ تومان

آیس امریکانو

۴۰۰ میلی لیتر
آیس امریکانو

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۲۶,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۳۰,۰۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو

۴۰ میلی لیتر
اسپرسو

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۲۴,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا تک خواستگاه

۴۰,۰۰۰ تومان

موکا

۳۶۰ میلی لیتر
موکا

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۴۴,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۴۸,۰۰۰ تومان

لته

۳۶۰ میلی لیتر
لته

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۳۶,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۴۰,۰۰۰ تومان

امریکانو

۲۲۰ میلی لیتر
امریکانو

پودر قهوه ۶۰ درصد عربیکا و ۴۰ درصد روبوستا

۲۶,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا

۳۰,۰۰۰ تومان

پودر قهوه ۱۰۰ درصد عربیکا تک خواستگاه

۴۲,۰۰۰ تومان

قهوه دمی

قهوه وی ۶۰

۲۲۰ میلی لیتر
قهوه وی 60
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

شکلات داغ

۲۲۰ میلی لیتر
شکلات داغ

سوییت دریم

۵۴,۰۰۰ تومان

پینات چاکلت

۵۰,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

۲۲۰ میلی لیتر
چای ماسالا
۳۴,۰۰۰ تومان

چای و دمنوش

چای سیاه

۳۶۰ میلی لیتر
چای سیاه
۱۸,۰۰۰ تومان

دمنوش افسانه

۳۶۰ میلی لیتر، گوجی بری، شبدر قرمز، زیتون شیرین، گل داوودی
دمنوش افسانه
۲۸,۰۰۰ تومان

دمنوش نور سفید

۳۶۰ میلی لیتر، چای سفید، گل ابریشم، ماتریکاریا
دمنوش نور سفید
۳۰,۰۰۰ تومان

دمنوش زاگرس

۳۶۰ میلی لیتر، بابونه، آویشن، گل محمدی، گل گاو زبان، گونه، نعنا
دمنوش زاگرس
۲۴,۰۰۰ تومان