جست‌وجو در اسنپ‌فود

قهوه سرد

آیس آمریکانو

۴۰۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، آب جوش، یخ
آیس آمریکانو
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

آیس آمریکانو با سودا

۴۰۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، سودا، یخ
آیس آمریکانو با سودا
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

آیس موکا

۴۰۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، شکلات، یخ
آیس موکا
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

آیس لته

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، یخ
آیس لته
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

شیرکاکایو

۳۳۰ میلی لیتر, شیر, پودر کاکایو, شکر
شیرکاکایو
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

وایت چاکلت

۳۰۰ میلی لیتر، شیر، پودر شکلات سفید
وایت چاکلت
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

پودر هات چاکلت، شیر
هات چاکلت

۲۳۰ میلی لیتر

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

چای ماسالا

۴۰۰ میلی لیتر، پودر چای ماسالا، شیر
چای ماسالا
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو ۳۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده ۷۰% روبوستا، ۳۰% عربیکا، به همراه یک عدد شکلات
اسپرسو 30 درصد عربیکا

سینگل (۳۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

دبل (۵۰ میلی لیتر)

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

اسپرسو ۱۰۰ درصد عربیکا

بیس آب جوش، قهوه عصاره گیری شده ۱۰۰% عربیکا، به همراه یک عدد شکلات
اسپرسو 100 درصد عربیکا

سینگل (۳۰ میلی لیتر)

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

دبل (۵۰ میلی لیتر)

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

موکا

۴۰۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، شیر، فوم شیر، شکلات، به همراه یک عدد شکلات
موکا
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

لته

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، به همراه یک عدد شکلات
لته
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

لته فندقی

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، سیروپ فندق، به همراه یک عدد شکلات
لته فندقی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

لته کاراملی

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، سیروپ کارامل، به همراه یک عدد شکلات
لته کاراملی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

لته وانیلی

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، سیروپ وانیل، به همراه یک عدد شکلات
لته وانیلی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

لته گل رز

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، سیروپ گل رز، به همراه یک عدد شکلات
لته گل رز
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

لته دارچین

۴۰۰ میلی لیتر، بیس فوم شیر، یک شات اسپرسو، شیر، سیروپ دارچین، به همراه یک عدد شکلات
لته دارچین
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

امریکانو

۲۳۰ میلی لیتر، یک شات اسپرسو، آب جوش، به همراه یک عدد شکلات
امریکانو
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چای

چای

۲۴۰ میلی لیتر، چای ایرانی، قند
چای
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

چای زعفران

۲۴۰ میلی لیتر، چای ایرانی، زعفران، نبات
چای زعفران
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چای کرک

۲۴۰ میلی لیتر، نوعی چای با ترکیبات زعفران، هل، میخک، فلفل، دارچین، شیر
چای کرک
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان