جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

کافه های پرند

آبمیوه و بستنی ولیعصر

آبمیوه

آب هویج

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب هویج
۶,۰۰۰ تومان

آب طالبی

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب طالبی
۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب سیب
۱۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب کرفس
۷,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب آلبالو
۱۰,۰۰۰ تومان

آب انار

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب انار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب زرشک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب زغال اخته
۱۲,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب هندوانه
۶,۰۰۰ تومان

آب انبه

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آب انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

ویتامینه

شیر موز

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
شیر موز
۹,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
شیر موز مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

شیر عسل

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
شیر عسل
۱۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
شیر پسته
۱۵,۰۰۰ تومان

شیر خرما

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
شیر خرما
۱۴,۰۰۰ تومان

ویتامینه معجون

لیوانی،
ویتامینه معجون

(کوچک)

۱۵,۰۰۰ تومان

(متوسط)

۲۰,۰۰۰ تومان

(بزرگ)

۳۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک میوه ای

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک میوه ای
۱۴,۰۰۰ تومان

کافه گلاسه

قهوه، شکلات، شیر، میوه
کافه گلاسه
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک نوتلا

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک نوتلا
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک پرتقال

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک پرتقال
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک انبه

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک انبه
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک آلبالو

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک آلبالو
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک طالبی

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک طالبی
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک قهوه

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک قهوه
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک کارامل

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک کارامل
۱۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
میلک شیک شکلات
۱۴,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک شکلات

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
آیس پک شکلات

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

آیس پک سیب

متوسط
آیس پک سیب

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

آیس پک پرتقال

متوسط
آیس پک پرتقال

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

آیس پک انبه

متوسط
آیس پک انبه

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

آیس پک موز

متوسط
آیس پک موز

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

طالبی بستنی

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
طالبی بستنی
۱۰,۰۰۰ تومان

هویج بستنی

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
هویج بستنی
۸,۰۰۰ تومان

شیر موز بستنی

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
شیر موز بستنی
۱۲,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
فالوده بستنی
۱۲,۰۰۰ تومان

فالوده

لیوانی، ۳۵۰ میلی لیتر
فالوده
۸,۰۰۰ تومان

فالوده (یک کیلو)

یک کیلو
فالوده (یک کیلو)
۱۶,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای (نیم کیلو)

نیم کیلو
بستنی میوه ای (نیم کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای (یک کیلو)

یک کیلو
بستنی میوه ای (یک کیلو)
۲۸,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (نیم کیلو)

نیم کیلو
بستنی سنتی (نیم کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (یک کیلو)

یک کیلو
بستنی سنتی (یک کیلو)
۲۴,۰۰۰ تومان