جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های کرج

آجیل و شیرینی شیرین تایم

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۲ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، ۳ ردیف، تقریبا بین ۹ تا ۱۲ عدد
شیرینی تر مخلوط

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، مدل ها روزانه تولید میشن و ممکنه تزیین فرق داشته باشهمغز فقط گردو
کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مغز خام

بادام ایرانی

بادام ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۸,۰۰۰ تومان

بادام آمریکایی خام

بادام آمریکایی خام

۲۵۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۱,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی

بادام هندی

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۷,۰۰۰ تومان

مغز گردو درجه یک

مغز گردو درجه یک

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۸,۰۰۰ تومان

فندق

فندق

۲۵۰ گرم

۹۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۸,۰۰۰ تومان

نخود چی خام

نخود چی خام

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

آجیل خام

پسته خام کله قوچی

پسته خام کله قوچی

۲۵۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۸,۰۰۰ تومان

پسته خام احمد آقایی

پسته خام احمد آقایی

۲۵۰ گرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۲,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۶,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

بادام منقا خام

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته شور

پسته شور

۲۵۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۷,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۶,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز نمک دریایی

آجیل چهار مغز نمک دریایی

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۱۹,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

سوهان عسلی ۵ مغز

در ۵ مغز مختلف
سوهان عسلی 5 مغز
۹۵,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۴ معز

سوهان عسلی 4 معز
۸۲,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی سحرخیز بزرگ

نبات زعفرانی سحرخیز بزرگ
۴۳,۰۰۰ تومان

تساج کنجدی

تساج کنجدی
۸۷,۰۰۰ تومان

سوهان کنجدی

سوهان کنجدی
۶۹,۰۰۰ تومان

ژله شکری

ژله شکری
۴۸,۰۰۰ تومان

نبات سحرخیز کوچک

نبات سحرخیز کوچک
۲۳,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۹ مغز

سوهان عسلی 9 مغز
۱۱۴,۰۰۰ تومان

سوهان مخصوص

سوهان مخصوص
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پولکی مخلوط

پولکی مخلوط
۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

گاناش شکلاتی

± ۵۰ گرم
گاناش شکلاتی

۱.۵ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت بزرگ

± ۵۰ گرم، با مغز گردو
شیرینی رولت بزرگ

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت میوه ای

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت ریز

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت ریز

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت لقمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت لقمه ای

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت فرانسوی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت ناپلئونی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت مکزیکی

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت مکزیکی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه گردویی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه ساده

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه ساده

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای بزرگ

± ۵۰ گرم
نان خامه ای بزرگ

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساندویچی

± ۵۰ گرم
نان خامه ای ساندویچی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی بستنی زمستانی

± ۵۰ گرم
شیرینی بستنی زمستانی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئون پیچی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئون پیچی

۲ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی دلینو دانمارکی (۵۰۰ گرم)

خمیر دانمارکی، کرم فیل، دانمارکی ویژه، طعمی عالی
شیرینی دلینو دانمارکی (500 گرم)

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دلینو دانمارکی (۱ کیلوگرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دلینو دانمارکی (۱.۵ کیلوگرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دلینو دانمارکی ( ۲ کیلوگرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک نارگیل

± ۵۰ گرم، همراه کرمفیل، نان کیک نسکافه
کیک نارگیل

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

کیک قهوه

± ۵۰ گرم
کیک قهوه

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی کاپوچینو

± ۵۰ گرم
شیرینی کاپوچینو

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۲ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۲ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پای پرتقال

± ۵۰ گرم
شیرینی پای پرتقال

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

± ۵۰ گرم
شیرینی پای سیب

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زعفرانی

± ۵۰ گرم
شیرینی زعفرانی

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی مافین

± ۵۰ گرم
شیرینی مافین

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۲ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی مخصوص

۲ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیونی

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای نازک

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی مربایی

± ۵۰ گرم
شیرینی مربایی

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۲ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی دادلی

± ۵۰ گرم
شیرینی دادلی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تسمه ای

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی مارسبانی

± ۵۰ گرم
شیرینی مارسبانی

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۲ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

باقلوا کره ای

± ۵۰ گرم
باقلوا کره ای

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک یخچالی

± ۵۰ گرم، مغز موز و گردومدل ها روزانه تولید میشن و ممکنه تزیین فرق داشته باشه
کیک یخچالی

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

یک عدد

۶۹,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، مدل ها روزانه تولید میشن و ممکنه تزیین فرق داشته باشهمغز فقط گردو
کیک شکلاتی

۲ کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

یک عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

کیک رولت مخصوص

± ۵۰ گرم، مغز موز و گردو، مدل ها روزانه تولید میشوند و تزیین متفاوت است
کیک رولت مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینیجات سنتی

شکرپنیر دارچینی

شکرپنیر دارچینی
۲۹,۰۰۰ تومان

شکر پنیر زنجبیلی

شکر پنیر زنجبیلی
۲۹,۰۰۰ تومان

شکر پنیر گل محمدی

شکر پنیر گل محمدی
۲۹,۰۰۰ تومان

نقل بادام زمینی

با مغز بادام زمینی
نقل بادام زمینی

یک بسته

۳۲,۰۰۰ تومان

نقل با مغز گردو درجه یک

نقل با مغز گردو درجه یک

یک بسته

۵۸,۰۰۰ تومان

نقل با مغز گشنیز

نقل با مغز گشنیز

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

نقل با مغز خلال بادام

با طعم بهار نارنج
نقل با مغز خلال بادام

یک بسته

۵۳,۵۰۰ تومان

نقل با طعم یاس

با مغز خلال بادام و طعم بهار نارنج
نقل با طعم یاس

یک بسته

۳۹,۵۰۰ تومان

نقل با طعم بیدمشک

با مغز بادام
نقل با طعم بیدمشک

یک بسته

۴۲,۰۰۰ تومان

آبنبات مغز دار

آبنبات مغز دار

یک بسته

۲۱,۵۰۰ تومان

آبنبات قیچی

با مغز زیره
آبنبات قیچی

یک بسته

۳۶,۵۰۰ تومان

آب نبات قیچی ساده

آب نبات قیچی ساده

یک بسته

۲۱,۵۰۰ تومان

شکر پنیر ساده

شکر پنیر ساده

یک بسته

۲۰,۵۰۰ تومان

شکر پنیر نعناع

شکر پنیر نعناع

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

گز و سوهان

سوهان گل گرد خودکار

درجه یک
سوهان گل گرد خودکار

یک بسته

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه ای

سوهان لقمه ای

یک بسته

۵۸,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه ای خودکار

فوق العاده
سوهان لقمه ای خودکار

یک بسته

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سوهان ساعدی نیا

سوهان لقمه ای
سوهان ساعدی نیا

یک بسته

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سوهان حبه ای

با کره حیوانی
سوهان حبه ای

یک بسته

۱۰۷,۰۰۰ تومان

حلوا و خرما

مخلوط

± ۵۰ گرم
مخلوط

۲ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ویفری یا رولتی

± ۵۰ گرم
ویفری یا رولتی

۲ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

خرما گردو

± ۵۰ گرم
خرما گردو

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

حلوا تی تاپی

± ۵۰ گرم، بسته بندی وکیوم
حلوا تی تاپی

یک بسته

۹۵,۰۰۰ تومان

خرما گردو بسته ای

± ۵۰ گرم،ف با مغز گردو و روکش نارگیل، بسته بندی وکیوم
خرما گردو بسته ای

یک بسته

۱۲۸,۰۰۰ تومان

شکلات فله ای

پشمک چوبی

در طعم های وانیلی,توت فرنگی و طالب
پشمک چوبی

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان

دراژه تخم مرغی

دراژه تخم مرغی

یک بسته

۱۲,۵۰۰ تومان

نخود چی چهار پر

دو ردیفه،تولید شیرین تایم با کیفیت عالی
نخود چی چهار پر

یک بسته

۷۰,۰۰۰ تومان

راحتی

راحتی

یک بسته

۱۸,۰۰۰ تومان

ژله شکری

ژله شکری

یک بسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دراژه

دراژه

یک بسته

۸۰,۰۰۰ تومان

پاستیل لوله ای (شکری)

پاستیل لوله ای (شکری)

یک بسته

۱۲۹,۰۰۰ تومان

اسمارتیز بسته ای

اسمارتیز بسته ای

یک بسته

۱۵,۰۰۰ تومان

دراژه سنگی

دراژه سنگی

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

گز کرمانی آردی

گز کرمانی آردی

یک بسته

۲۴۹,۰۰۰ تومان

گز کرمانی ۴۲%

گز کرمانی 42%

یک بسته

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پشمک زعفرانی الیافی

پشمک زعفرانی حاج عبدا...
پشمک زعفرانی الیافی

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان

پشمک وانیلی الیاف

پشمک وانیلی حاج عبدا...
پشمک وانیلی الیاف

یک بسته

۱۶,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه‌ای

پشمک لقمه ای با طعم های کاکایو و وانیلی و زعفرانی
پشمک لقمه‌ای

یک بسته

۴۸,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه‌ای کاکائویی

پشمک لقمه‌ای کاکایویی حاج عبدا...
پشمک لقمه‌ای کاکائویی

یک بسته

۴۴,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه‌ای وانیلی

پشمک لقمه‌ای وانیلی حاج عبدا...
پشمک لقمه‌ای وانیلی

یک بسته

۴۶,۰۰۰ تومان

بیم بوم ترش و شیرین

در طعم های ترش: نوشابه ای، پرتقال شیرین: آناناس، گلابی، توت فرنگی
بیم بوم ترش و شیرین

یک بسته

۶۹,۵۰۰ تومان

شونیز قلبی

± ۵۰ گرم، تلخ و شیری مخلوط
شونیز قلبی

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۵۰۰ تومان

شکلات تلخ ۷۴%

± ۵۰ گرم، برنوتی تلخ ۷۴ درصد
شکلات تلخ 74%

۵۰۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات رنگین کمانی

± ۵۰ گرم
شکلات رنگین کمانی

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

شکلات تلخ ۶۰٪

± ۵۰ گرم، شکلات تلخ ۶۰ درصد باراکا
شکلات تلخ 60٪

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

شکلات باراکا شیرین

± ۵۰ گرم، شکلات باراکا روکش شکلاتی مغز شیری
شکلات باراکا شیرین

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

شونیز طلایی

± ۵۰ گرم، شکلات شونیز مغز فندق (یکی از بهترین شکلات های ایرانی) فله
شونیز طلایی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات توپی آیدین

بسته های کوچک
شکلات توپی آیدین

یک بسته

۱۷,۰۰۰ تومان

لواشک همپا

± ۵۰ گرم، لواشک همپا در طعم های مختلف
لواشک همپا

۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

آب نباتی آیدین

± ۵۰ گرم، شکلات آب نباتی در طعم ها مختلف
آب نباتی آیدین

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

عسلی آناتا

± ۵۰ گرم، طعم عسلی
عسلی آناتا

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

تافی مغزدار نعنایی

± ۵۰ گرم، روکش شکلات,مغز نعناع
تافی مغزدار نعنایی

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

لاکچری

± ۵۰ گرم، در طعم ها و شکل های با مزه
لاکچری

شکلات لاکچری ۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

آب نبات شیر قهوه

± ۵۰ گرم، شکلات سامبا آناتا
آب نبات شیر قهوه

۵۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

شکلات قافلانکوه

± ۵۰ گرم، قافلانکوه خوشمزه
شکلات قافلانکوه

۵۰۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

شکلات جینجر

± ۵۰ گرم، شکلات زنجبیلی cobizco
شکلات جینجر

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

بایکیت

± ۵۰ گرم، بایکیت شیرین با مغز فندقی
بایکیت

۵۰۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

پشمک شیری حاج عبدالله

± ۵۰ گرم، پشمک حاج عبدالله شیری و شکلاتی
پشمک شیری حاج عبدالله

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

روکش شکلاتی

± ۵۰ گرم، مغز ژله ای (کارامل)
روکش شکلاتی

۵۰۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

شکلات خرگوشی

شکلات خرگوشی

۲۵ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

پاستیل شونه ای (شکری)

پاستیل شونه ای (شکری)

یک بسته

۱۲۹,۰۰۰ تومان

قرص نعناع

قرص نعناع

یک بسته

۱۰,۰۰۰ تومان

باقلوا یزدی

باقلوا یزدی

یک بسته

۶۷,۰۰۰ تومان

باسلق

باسلق

یک بسته

۶۵,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی کنجدی

سوهان عسلی کنجدی

یک بسته

۵۹,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی

باراکا پاپیون

فرآورده کاکایویی شیری در رنگ های قرمز آبی سبز زرد
باراکا پاپیون

یک بسته

۴۵,۰۰۰ تومان

آنیش گل

فرآورده کاکایویی شیری مغز دار با طعم میوه
آنیش گل

یک بسته

۵۵,۰۰۰ تومان

باراکا بیسکویتی

روکش شکلات
باراکا بیسکویتی

یک بسته

۶۰,۰۰۰ تومان

معراج طلائی

با مغز پسته
معراج طلائی

یک بسته

۱۵۴,۰۰۰ تومان

تساج آجیلی

آجیل ها تازه است
تساج آجیلی

یک بسته

۱۱۴,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی ویژه یک کیلوگرم

با مغز پسته و خامه
بستنی سنتی ویژه یک کیلوگرم
۹۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی ویژه نیم کیلو

با مغز خامه و پسته
بستنی سنتی ویژه نیم کیلو
۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

با خامه و پسته
بستنی سنتی

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

معجون بستنی

همراه گردو,شکلات تکه ای و کنجد
معجون بستنی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی یک نفره

همراه خامه و پسته
بستنی سنتی یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

پر طرفدار
بستنی حصیری

۶ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

معجون

مناسب برای یک نفر، همراه کنجد و گردو
معجون

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

فالوده

فالوده

۳۵,۰۰۰ تومان

ماراش وانیلی

با شیر بز
ماراش وانیلی

۱۴,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی

با شیر گاو
بستنی سنتی زعفرانی

۱۲,۰۰۰ تومان

مغز شور

بادام آمریکایی شور

بادام آمریکایی شور

۲۵۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۱,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه هندوانه

تخمه هندوانه

۲۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۰۰۰ تومان

تخمه مشهدی

تخمه مشهدی

۲۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۲۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۵۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

۲۵۰ گرم

۷۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

تخمه سنگشور

تخمه سنگشور

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی گلپر

تخمه ژاپنی گلپر

۱ کیلوگرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر

انجیر

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

مویز

مویز

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

سانتریزه ترش

سانتریزه اعلاءترش
سانتریزه ترش

یک بسته

۷۹,۰۰۰ تومان

برگه شفتالو

برگه شفتالو اعلاء
برگه شفتالو

یک بسته

۷۹,۰۰۰ تومان

توت

توت

۱ کیلوگرم

۳۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۳,۰۰۰ تومان

برگ زرد آلو

برگ زرد آلو

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

شمع ست کامل

پاپیون، کلاه و سیبیل
شمع ست کامل

یک بسته

۱۵,۰۰۰ تومان

فشفشه سیمی

بسته ده تایی
فشفشه سیمی

۱۰ عدد

۸,۰۰۰ تومان

شمع ریز

رنگی رنگی
شمع ریز

یک بسته

۱۵,۰۰۰ تومان

کارد برش کیک

کارد برش کیک

۲ عدد

۱۸,۰۰۰ تومان

سیبیل مصنوعی

سیبیل مصنوعی

یک بسته

۱۸,۰۰۰ تومان

برف شادی

برف شادی

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

بمب شادی

بمب شادی

یک عدد

۲۹,۰۰۰ تومان

کلاه اکلیلی

تو رنگ های مختلف زرد،,بنفش، قرمز
کلاه اکلیلی

یک عدد

۲۲,۰۰۰ تومان

نخ شادی

داخلش به جای برف نخ قرار گرفته
نخ شادی

یک عدد

۳۹,۰۰۰ تومان

شمع اکلیلی بلند نقره ای

شمع اکلیلی بلند نقره ای

۲۴,۰۰۰ تومان

شمع اکلیلی بلند طلایی

شمع اکلیلی بلند طلایی

۲۴,۰۰۰ تومان

شمع اکلیلی بلند قرمز

شمع اکلیلی بلند قرمز

۲۴,۰۰۰ تومان

شمع وارمر سبز

شمع وارمر سبز

یک عدد

۲,۰۰۰ تومان

شمع وارمر نارنجی

شمع وارمر نارنجی

یک عدد

۲,۰۰۰ تومان

تاپر i love you

تاپر i love you

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر عروس داماد

تاپر عروس داماد

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر دختر پسر

تاپر دختر پسر

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر همسر عزیزم تولدت مبارک

تاپر همسر عزیزم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر ملکه قلبم تولدت مبارک

تاپر ملکه قلبم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر لایک اینستاگرام

تاپر لایک اینستاگرام

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر تو مرا جان و جهانی

تاپر تو مرا جان و جهانی

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر تو همه جان و دلی ای جانم

تاپر تو همه جان و دلی ای جانم

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر عشق جان

تاپر عشق جان

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر تولدت مبارک خارجی

تاپر تولدت مبارک خارجی

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر لاو

تاپر لاو

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر ط و دیگر هیچ

تاپر ط و دیگر هیچ

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

تاپر نیمه جانم

تاپر نیمه جانم

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

ماکارون

ماکارون

یک بسته

۴۸,۰۰۰ تومان

تاپر خواهر عزیزم تولدت مبارک

تاپر هفت رنگ
تاپر خواهر عزیزم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تاپر آقامون جنتلمنه

تاپر بدون اشک و بو
تاپر آقامون جنتلمنه

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر داداشی گلم تولدت مبارک

تاپر هفت رنگ
تاپر داداشی گلم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر پدر عزیزم تولدت مبارک

بدون اشک و دود
تاپر پدر عزیزم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر قدم نو رسیده مبارک

تاپر بدون اشک و دود
تاپر قدم نو رسیده مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر پسر گلم تولدت مبارک

تاپر بدون اشک و دود
تاپر پسر گلم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر دندون نو مبارک

تاپر بدون اشک و دود
تاپر دندون نو مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر همیشه در قلب منی

تاپر بدون اشک و دود
تاپر همیشه در قلب منی

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر عشقم تولدت مبارک

بدون اشک و دود
تاپر عشقم تولدت مبارک

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۲

بدون اشک و دود
شمع عدد 2

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۴

بدون اشک و دود
شمع عدد 4

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع علامت سوال

بدون اشک دود
شمع علامت سوال

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۹

بدون اشک و دود
شمع عدد 9

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۸

بدون اشک و دود
شمع عدد 8

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۷

بدون اشک و دود
شمع عدد 7

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۳

بدون اشک و دود
شمع عدد 3

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۶

بدون اشک و دود
شمع عدد 6

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۵

بدون اشک و دود
شمع عدد 5

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۰

بدون اشک و دود
شمع عدد 0

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان

شمع عدد ۱

بدون اشک و دود
شمع عدد 1

یک عدد

۷,۰۰۰ تومان