جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های تهران

شیرینی خشکبار کاملیا

پر‌طرفدارها

شیرینی تر مخلوط

یک کیلوگرم
شیرینی تر مخلوط
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گل محمدی

یک کیلوگرم
شیرینی گل محمدی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک تولد

یک کیلوگرم
کیک تولد
۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

یک کیلوگرم
شیرینی رولت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نون خامه ای

یک کیلوگرم
شیرینی نون خامه ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلیون

یک کیلوگرم
شیرینی ناپلیون
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی لطیفه

یک کیلوگرم
شیرینی لطیفه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

یک کیلوگرم
شیرینی تر مخلوط
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

یک کیلوگرم
شیرینی رولت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نون خامه ای

یک کیلوگرم
شیرینی نون خامه ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلیون

یک کیلوگرم
شیرینی ناپلیون
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دسری

یک کیلوگرم
شیرینی دسری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

حلوا ویفری

۲کیلو گرم
حلوا ویفری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

حلوا خرمایی

دوکیلو گرم
حلوا خرمایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

یک کیلوگرم
شیرینی پای سیب
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پای آناناس

یک کیلوگرم
شیرینی پای آناناس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

یک کیلوگرم
شیرینی قرابیه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

یک کیلوگرم
شیرینی نارگیلی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

یک کیلوگرم
شیرینی گردویی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فرنتینا

یک کیلوگرم
شیرینی فرنتینا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گل محمدی

یک کیلوگرم
شیرینی گل محمدی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

یک کیلوگرم
شیرینی ساق عروس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت میوه

یک کیلوگرم
شیرینی تارت میوه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

یک کیلوگرم
شیرینی مشهدی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی باقلوایی

یک کیلوگرم
شیرینی باقلوایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

یک کیلوگرم
باقلوا استانبولی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

یک کیلوگرم
شیرینی تسمه ای
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مارسبانی

یک کیلوگرم
شیرینی مارسبانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

یک کیلوگرم
شیرینی کشمشی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

یک کیلوگرم
کیک یزدی
۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

یک کیلوگرم
شیرینی اتریشی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

آجیل

آجیل شور

نیم کیلویی
آجیل شور
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز

نیم کیلویی
آجیل چهار مغز
۲۸۷,۰۰۰ تومان

آجیل مشکل گشا

نیم کیلویی
آجیل مشکل گشا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی

نیم کیلویی
بادام هندی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

بادام

نیم کیلویی
بادام
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پسته خام

نیم کیلویی
پسته خام
۳۳۳,۵۰۰ تومان

پسته شور

نیم کیلویی
پسته شور
۳۳۳,۵۰۰ تومان

نخود

نیم کیلویی
نخود
۶۳,۵۰۰ تومان

مغز فندق

نیم کیلویی
مغز فندق
۲۶۷,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

نیم کیلویی
بادام زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا

نیم کیلویی
بادام منقا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

نیم کیلویی
تخمه ژاپنی
۱۶۶,۵۰۰ تومان

تخمه کدو

نیم کیلویی
تخمه کدو
۱۰۳,۵۰۰ تومان

تخمه هندوانه

نیم کیلویی
تخمه هندوانه
۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

نیم کیلویی
تخمه آفتابگردان
۶۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

کشمش

نیم کیلویی
کشمش
۹۰,۰۰۰ تومان

انجیر

نیم کیلویی
انجیر
۱۵۸,۰۰۰ تومان

مویز

نیم کیلویی
مویز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سویا

نیم کیلویی
سویا
۳۷,۵۰۰ تومان

شکلات و آبنبات

شکلات تلخ باراکا

نیم کیلویی
شکلات تلخ باراکا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

شکلات آیدین

نیم کیلویی
شکلات آیدین
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای

نیم کیلوی
شکلات ژله ای
۵۰,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی

نیم کیلویی
لواشک پذیرایی
۶۰,۰۰۰ تومان

گز آنتیک (۱۸% پسته)

یک بسته
گز آنتیک (۱۸% پسته)
۱۷۳,۰۰۰ تومان

گز آنتیک (۲۸% پسته)

یک بسته
گز آنتیک (۲۸% پسته)
۲۴۲,۰۰۰ تومان

گز آنتیک

نیم کیلویی
گز آنتیک
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تافی کره ای

نیم کیلویی
تافی کره ای
۵۵,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ آیدین

نیم کیلویی
شکلات تلخ آیدین
۱۴۰,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی آیدین

نیم کیلو
شکلات فندقی آیدین
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک تولد

یک کیلوگرم
کیک تولد
۱۵۰,۰۰۰ تومان