جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی تر مخلوط

مخلوط شیرینی تر میوه ای، شیرینی نان خامه ای، شیرینی لطیفه، شیرینی رولت، شیرینی ناپلیونی، ارسال تنوع شیرینی ها بر اساس موجودی مجموع...
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

نان ناپلیونی، فیلینگ خامه
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

نان ترد خامه ای
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

خمیر یوفکا باقلوا، شهد زعفرانی، مغزگردو، نارگیل پسته، مغزیجات، تزیین شده با پودر پسته مناسب پذیرایی ویژه همراه چای
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تارت نوتلا

کراست تارت، فیلینگ نوتلا، اجیل، بادام درختی، گردو، شکلات چیپسی بصورت متغیر
تارت نوتلا

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیون

خمیر هزارلا شهددار، مارگارین، تزیین شده با پودر نارگیل مناسب پذیرایی و مجالس
شیرینی پاپیون

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

اسفنج شکلاتی، مغز گردو و موز، روکش خامه نوتلا، دکور متغیر
کیک نوتلا

۷۵۰ گرم (مناسب برای ۴ تا ۵ نفر)

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (مناسب برای ۶ تا ۸ نفر)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چیز کیک وانیلی

اسفنج بیسکویت خرد شده، خامه، پنیر خامه ای، ژلاتین، پودر قند
چیز کیک وانیلی

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۴ عدد)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک شکلاتی

اسفنج بیسکویت خرد شده، خامه، پنیر خامه ای، ژلاتین، پودر قند، نوتلا
چیز کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۴ عدد)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

اسفنج وانیل، مغز گردو و موز، روکش خامه نسکافه، دکور متغیر
کیک نسکافه ای

مناسب برای ۶ تا ۸ نفر

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

اسفنج شکلاتی، مغز گردو و موز، روکش خامه شکلاتی، دکور متغیر
کیک شکلاتی

مناسب برای ۶ تا ۸ نفر

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

اسفنج وانیل، مغز گردو و موز، روکش خامه وانیل، دکور متغیر
کیک وانیلی

مناسب برای ۶ تا ۸ نفر

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

اسفنج شکلاتی، مغز گردو و موز، روکش خامه نوتلا، دکور متغیر
کیک نوتلا

۱ کیلوگرم (مناسب برای ۶ تا ۸ نفر)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم (مناسب برای ۴ تا ۵ نفر)

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

رولت وانیلی

اسفنج وانیلی، روکش خامه وانیلی، تزیین شده با پودر نارگیل
رولت وانیلی

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

رولت شکلاتی

اسفنج وانیلی، روکش خامه وانیلی، تزیین شده با شکلات
رولت شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تر ساده

مخلوط شیرینی های لطیفه، نان خامه ای، ناپلیونی، رولت وانیلی
شیرینی تر ساده

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

رولت نارگیلی

اسفنج وانیلی، روکش خامه وانیلی، تزیین شده با پودر نارگیل
رولت نارگیلی

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

مخلوط شیرینی تر میوه ای، شیرینی نان خامه ای، شیرینی لطیفه، شیرینی رولت، شیرینی ناپلیونی، ارسال تنوع شیرینی ها بر اساس موجودی مجموع...
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

نان ناپلیونی، فیلینگ خامه
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

برش اسفنج وانیلی، خامه وانیلی، روکش خامه ای، تزیین شده با اسلایس میوه توت فرنگی، نارنگی و میوه فصل
شیرینی تر میوه ای

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

نان ترد خامه ای
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

نان لطیفه، فیلینگ خامه
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی تر ساده

مخلوط شیرینی های لطیفه، نان خامه ای، ناپلیونی، رولت وانیلی
شیرینی تر ساده

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

نان لطیفه، فیلینگ خامه
شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

نان ترد خامه ای
شیرینی نان خامه ای

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

برش اسفنج وانیلی، خامه وانیلی، روکش خامه ای، تزیین شده با اسلایس میوه توت فرنگی، نارنگی و میوه فصل
شیرینی تر میوه ای

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

نان ناپلیونی، فیلینگ خامه
شیرینی ناپلئونی

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

مخلوط شیرینی تر میوه ای، شیرینی نان خامه ای، شیرینی لطیفه، شیرینی رولت، شیرینی ناپلیونی، ارسال تنوع شیرینی ها بر اساس موجودی مجموع...
شیرینی تر مخلوط

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

رولت

رولت نارگیلی

اسفنج وانیلی، روکش خامه وانیلی، تزیین شده با پودر نارگیل
رولت نارگیلی

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

رولت وانیلی

اسفنج وانیلی، روکش خامه وانیلی، تزیین شده با پودر نارگیل
رولت وانیلی

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

رولت شکلاتی

اسفنج وانیلی، روکش خامه وانیلی، تزیین شده با شکلات
رولت شکلاتی

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

تارت نوتلا

کراست تارت، فیلینگ نوتلا، اجیل، بادام درختی، گردو، شکلات چیپسی بصورت متغیر
تارت نوتلا

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

لوکوم

ترکیب نشاسته و کره، شکلات کارات ترکیه ای، کره نیوزلندی، پسته، زرشک، مناسب میان وعده و دسر
لوکوم

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

خمیر یوفکا باقلوا، شهد زعفرانی، مغزگردو، نارگیل پسته، مغزیجات، تزیین شده با پودر پسته مناسب پذیرایی ویژه همراه چای
باقلوا استانبولی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

ترکیب آرد سفید و کره، مناسب نوروز و مهمانی
شیرینی کره ای

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

خمیر هزارلا بدون شهد و شهددار به انتخاب شما، مارگارین، تزیین شده با پودر نارگیل مناسب پذیرایی و مجالس
شیرینی زبان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیون

خمیر هزارلا شهددار، مارگارین، تزیین شده با پودر نارگیل مناسب پذیرایی و مجالس
شیرینی پاپیون

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط زبان و پاپیون

مخلوط زبان و پاپیون
شیرینی مخلوط زبان و پاپیون

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک نوتلا

اسفنج شکلاتی، مغز گردو و موز، روکش خامه نوتلا، دکور متغیر
کیک نوتلا

۷۵۰ گرم (مناسب برای ۴ تا ۵ نفر)

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (مناسب برای ۶ تا ۸ نفر)

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

اسفنج وانیل، مغز گردو و موز، روکش خامه وانیل، دکور متغیر
کیک وانیلی

مناسب برای ۶ تا ۸ نفر

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

اسفنج شکلاتی، مغز گردو و موز، روکش خامه شکلاتی، دکور متغیر
کیک شکلاتی

مناسب برای ۶ تا ۸ نفر

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

اسفنج وانیل، مغز گردو و موز، روکش خامه نسکافه، دکور متغیر
کیک نسکافه ای

مناسب برای ۶ تا ۸ نفر

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک

چیز کیک شکلاتی

اسفنج بیسکویت خرد شده، خامه، پنیر خامه ای، ژلاتین، پودر قند، نوتلا
چیز کیک شکلاتی

۵۰۰ گرم (۴ عدد)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چیز کیک وانیلی

اسفنج بیسکویت خرد شده، خامه، پنیر خامه ای، ژلاتین، پودر قند
چیز کیک وانیلی

۵۰۰ گرم (۴ عدد)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

شکلات

شکلات تلخ ۹۰ درصد تودلا

شکلات تلخ 90 درصد تودلا

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۸۰ درصد تودلا

شکلات تلخ 80 درصد تودلا

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

بادام درختی شور

بادام خارجی
بادام درختی شور

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

فندوق خام

مغز فندوق خام
فندوق خام

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۶۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان