جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

نخودچی شور

نخودچی شور

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

گردو با پوست کاغذی

گردو با پوست کاغذی

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

پسته خام

پسته خام

۲۵۰ گرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی خام با پوست

بادام زمینی خام با پوست

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی خام بدون پوست

بادام زمینی خام بدون پوست

۲۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی خام

بادام درختی خام

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

آجیل مخلوط شور

پسته، بادام هندی، فندق با پوست، بادام با پوست کاغذی
آجیل مخلوط شور

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل مشکل گشا

کشمش، بادام زمینی شور، نقل سفید، پسته شور
آجیل مشکل گشا

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پسته شور

پسته شور

۲۵۰ گرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

فندق با پوست شور

فندق با پوست شور

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی شور

بادام درختی شور

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز گردو

مغز گردو

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی شور

تخمه ژاپنی شور

۲۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه

تخمه هندوانه

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور

تخمه کدو شور

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

گردو با پوست

گردو با پوست

۲۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

گردو با پوست کاغذی

گردو با پوست کاغذی

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مویز

مویز

۲۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کشمش

کشمش

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

شکلات

آبنبات کاراملی آیدین

آبنبات کاراملی آیدین

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان