جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی تر مخلوط

شیرینی تر مخلوط

یک کیلوگرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک ونیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

یک کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

شیرینی نان خامه ای

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

شیرینی رولت

دو کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئون

شیرینی ناپلئون

یک کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان شربتی

شیرینی زبان شربتی

یک کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

شیرینی پاپیونی

یک کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر تیتابی

شیرینی تر تیتابی

یک کیلوگرم (۲۸ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی شکلاتی

تزیین کیک متغیر است
کیک یخچالی شکلاتی

مناسب برای ۴-۵ نفر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

منو ویژه عید نوروز

نخودچی لاته ای

نخودچی لاته ای
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانگی گیسویی

خانگی گیسویی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی قایقی

شیرینی خانگی قایقی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی قلبی

شیرینی خانگی قلبی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

نخودچی نسکافه ای

نخودچی نسکافه ای
۱۷۵,۰۰۰ تومان

نخودچی عروسکی

نخودچی عروسکی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی غلطونی

شیرینی غلطونی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دادلی

شیرینی دادلی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

منوی ویژه یلدا

آجیل شور مخصوص

یک کیلوگرم
آجیل شور مخصوص
۴۱۰,۰۰۰ تومان

پشمک کیسه ای

شکلات، وانیل
پشمک کیسه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

قطاب یزد ظرفی

قطاب یزد ظرفی
۷۵,۰۰۰ تومان

باسلوق گردو کامل (یک کیلوگرم)

باسلوق گردو کامل (یک کیلوگرم)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

راحت الحلقوم

یک کیلوگرم
راحت الحلقوم
۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو

یک بسته
برگه زردآلو
۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی کره ای مارسبانی

شیرینی کره ای مارسبانی

یک کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

یک کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مربایی

شیرینی مربایی

یک کیلوگرم (۲۸ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای لوتکا

شیرینی کره ای لوتکا

یک کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ساقه عروس

شیرینی ساقه عروس

یک کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

شیرینی پاپیونی

یک کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

یک کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

کیک یزدی

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان شربتی

شیرینی زبان شربتی

یک کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی گل محمدی

شیرینی دانمارکی گل محمدی

یک کیلوگرم (۲۲ عدد)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی رولت

شیرینی رولت

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئون

شیرینی ناپلئون

یک ونیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

شیرینی نان خامه ای

یک ونیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

شیرینی تر مخلوط

یک ونیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر تیتابی

شیرینی تر تیتابی

یک کیلوگرم (۲۸ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی خامه دار

شیرینی مکزیکی خامه دار

یک کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک یخچالی کاراملی

تزیین کیک متغیر است. مناسب برای ۴الی ۵ نفر
کیک یخچالی کاراملی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی شکلاتی

تزیین کیک متغیر است
کیک یخچالی شکلاتی

مناسب برای ۴-۵ نفر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مناسب برای ۶-۸ نفر

۲۲۰,۰۰۰ تومان

مناسب برای ۱۲ نفر

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی نسکافه ای

تزیین کیک متغیر است.وزن مناسب برای ۴الی ۵نفر
کیک یخچالی نسکافه ای
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی وانیلی

تزیین روی کیک متغیر است
کیک یخچالی وانیلی

مناسب برای ۴-۵ نفر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مناسب برای ۶-۸ نفر

۲۰۰,۰۰۰ تومان

رولت مخصوص

تزیین کیک متغیر هست
رولت مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خامه قنادی

۶۰۰ گرم
خامه قنادی
۹۵,۰۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

پسته شور

فله ای
پسته شور

۱ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پسته خام

فله ای
پسته خام

۱ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

فله ای
بادام هندی شور

۱ کیلوگرم

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آجیل عربی

بادام درختی نمکی، پسته نمکی، بادام هندی نمکی
آجیل عربی

۱ کیلوگرم

۶۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

چهار مغز شور

چهار مغز شور

یک کیلوگرم

۶۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

چهار مغز خام

چهار مغز خام

یک کیلو گرم

۶۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

مویز

مویز

۵۰۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

یک کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشمش

کشمش

یک کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

نخودچی

نخودچی

یک کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی

تخمه محبوبی

یک کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

یک کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید

تخمه آفتابگردان دور سفید

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان سیاه

تخمه آفتابگردان سیاه

یک کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

یک کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

تخمه کدو

یک کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

انجیر

انجیر

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

گردو سفید

گردو سفید

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مغز فندق شور

مغز فندق شور

۵۰۰ گرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام

مغز فندق خام

۵۰۰ گرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام شور

مغز بادام شور

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام

مغز بادام خام

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۵۰۰ گرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

عسل

عسل با موم طبیعی

بسته بندی
عسل با موم طبیعی

۷۰۰ تا ۷۵۰ گرم

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شکلات

پشمک حاج عبدلله

یک کیلوگرم
پشمک حاج عبدلله
۱۶۰,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی

یک کیلوگرم
لواشک پذیرایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای

یک کیلوگرم
شکلات ژله ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

حلوا و خرما

خرما با مغز گردو

۰
خرما با مغز گردو
۲۵۵,۰۰۰ تومان

حلوا رولتی

۱.۸-۲ کیلوگرم
حلوا رولتی
۱۸۸,۰۰۰ تومان

خرما حلوایی

۱.۶-۱.۹ کیلوگرم
خرما حلوایی
۲۴۴,۰۰۰ تومان

حلوا مخلوط

۱.۵-۱.۳ کیلوگرم
حلوا مخلوط
۲۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی میوه ای

نیم کیلو
بستنی میوه ای
۶۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی لیوانی

۱۰۰ گرمی
بستنی سنتی لیوانی
۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای لیوانی

۱۰۰ گرمی
بستنی میوه ای لیوانی
۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

فواره روی کیک

هر عدد
فواره روی کیک
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع تاج دار طلایی اعداد

شمع تاج دار طلایی اعداد
۱۰,۰۰۰ تومان

کلاه تولد

کلاه تولد
۲۵,۰۰۰ تومان