نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

شیرینی دانمارکی

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

طرح شیرینی ها متغیر
شیرینی تر مخلوط

یک کیلو

۸۸,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

کیک یزدی

یک کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

شیرینی ناپلئونی

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

یک کیلو

۷۸,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

نان خامه ای

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

پای سیب

یک کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

دکور متغیر
شیرینی رولت

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

شیرینی زبان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

کیک هویج

کیک هویج

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

شیرینی لطیفه

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

شیرینی گردویی

نیم کیلو

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

نیم کیلو

۵۹,۰۰۰ تومان

فینگرفود

مخلوط سبزیجات

مخلوط سبزیجات

یک کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویج مینی همبرگر

ساندویج مینی همبرگر

(یک کیلوگرم)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مینی ژامبون

ساندویچ مینی ژامبون

یک کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ واسفناج

مرغ واسفناج

یک کیلوگرم)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

مینی الویه

مینی الویه

یک کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

فینگر گوشت وزیتون پرورده

فینگر گوشت وزیتون پرورده

یک کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

مینی پیتزا

یک کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

اسنک بادمجان وگوشت

اسنک بادمجان وگوشت

یک کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فینگر فود مخلوط

فینگر فود مخلوط

یک کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

تر و دسری

شیرینی ناپلئونی

شیرینی ناپلئونی

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

شیرینی لطیفه

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

شیرینی فرانسوی

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی قیفی خامه ای

شیرینی قیفی خامه ای

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

دکور متغیر
شیرینی رولت

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

نان خامه ای

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تیتابی

طرح متغیر بصورت مربع یا مستطیل می باشد.
شیرینی تیتابی

نیم کیلو

۴۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

طرح شیرینی ها متغیر
شیرینی تر مخلوط

نیم کیلو

۴۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر دسری

شیرینی تر دسری

نیم کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای لوله ای (یک کیلو)

شیرینی خامه ای لوله ای (یک کیلو)
۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر ریز (یک کیلو و نیم)

شیرینی تر ریز (یک کیلو و نیم)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

دسر شارلوت

دسر شارلوت

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک آمریکایی

حدود۷۰۰گرم
چیز کیک آمریکایی

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک ساده

چیز کیک ساده

نیم کیلو

۵۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تارت میوه ای

تارت میوه ای

نیم کیلو

۴۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۸,۰۰۰ تومان

تارت ریز

تارت ریز

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دسر (یک عدد)

دسر (یک عدد)
۵۵,۰۰۰ تومان

پلمبیر بشقابی

پلمبیر بشقابی
۹۵,۰۰۰ تومان

پلمبیر لیوانی

پلمبیر لیوانی
۳۰,۰۰۰ تومان

کاپ کیک یخچالی

کاپ کیک یخچالی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی مربایی

شیرینی مربایی

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ماکارون

شیرینی ماکارون

۱۲ عددی

۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵ عددی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

شیرینی لوتکا

نیم کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

خاتون پنجره ای کوچک

خاتون پنجره ای کوچک
۷۵,۰۰۰ تومان

خاتون پنجره ای بزرگ

خاتون پنجره ای بزرگ
۸۵,۰۰۰ تومان

زولبیا و بامیه

زولبیا و بامیه

نیم کیلو

۳۷,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۴,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی

شیرینی برنجی

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

شیرینی دانمارکی

نیم کیلو

۳۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

شیرینی ساق عروس

نیم کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی روتکا

شیرینی روتکا

نیم کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک انجیر

کیک انجیر

نیم کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک اتریشی

کیک اتریشی

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک آلبالو

کیک آلبالو

نیم کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک تلخ

کیک تلخ

نیم کیلو

۶۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

نیم کیلو

۳۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

شیرینی قرابیه

نیم کیلو

۷۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵۸,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

کیک یزدی

نیم کیلو

۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

کوکی

کوکی

نیم کیلو

۷۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵۸,۰۰۰ تومان

نان سوخاری

نان سوخاری

نیم کیلو

۳۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه

کیک صبحانه

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

نان گاتا

نان گاتا

نیم کیلو

۳۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاستیلی

شیرینی پاستیلی

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

شیرینی کره ای

نیم کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

شیرینی زبان

نیم کیلو

۳۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زنجبیلی

شیرینی زنجبیلی

نیم کیلو

۳۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پادرازی

شیرینی پادرازی

نیم کیلو

۳۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

شیرینی پاپیونی

نیم کیلو

۳۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

نیم کیلو

۵۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۸,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

شیرینی گردویی

نیم کیلو

۵۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۸,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی (مشهدی)

شیرینی سوئیسی (مشهدی)

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای نازک (ارمنی)

شیرینی کره ای نازک (ارمنی)

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری

شیرینی شکری

نیم کیلو

۳۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی میکادو

شیرینی میکادو

نیم کیلو

۳۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک میوه ای

چیز کیک میوه ای

نیم کیلو

۵۲,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۴,۰۰۰ تومان

کیک بروانی تلخ

کیک بروانی تلخ

نیم کیلو

۶۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک هویج

کیک هویج

نیم کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک کدو

کیک کدو

نیم کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک زعفرانی

کیک زعفرانی

نیم کیلو

۵۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

پای سیب

نیم کیلو

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک پیراهن مردانه

طرح کیک متغیر خامه وانیلی با موز وگردو وزن کیک ۱/۴۰۰کیلو تا ۱/۶۰۰کیلو گرم
کیک پیراهن مردانه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

کیک پیراهن مردانه متوسط

طرح کیک متغیر وزن کیک ۲/۲۰۰کیلوگرم تا ۲/۵کیلو‌گرم خامه وانیلی با موز وگردو نیمه فوندانت
کیک پیراهن مردانه متوسط
۲۸۹,۰۰۰ تومان

کیک بچه رییس کوچک

طرح کیک متغیر خامه وانیلی با موز وگردو وزن کیک ۱/۴۰۰کیلو گرم تا ۱/۶۰۰کیلو گرم نیمه فوندانت
کیک بچه رییس کوچک
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کیک بچه رییس متوسط

طرح کیک متغیر خامه وانیلی با موز وگردو وزن کیک ۲/۳۰۰کیلو گرم تا ۲/۶۰۰ کیلو‌گرم نیمه فوندانت
کیک بچه رییس متوسط
۲۹۵,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت کوچک

طرح کیک متغیر حدودا ۷۰۰ گرم
کیک ردولوت کوچک
۱۱۸,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت متوسط

طرح کیک متغیر
کیک ردولوت متوسط
۱۹۹,۰۰۰ تومان

کیک کیسه پول

دیزاین کیک متغیر خامه وانیلی با موز وگردو روکش فوندانت وزن ۲.۵ کیلوگرم
کیک کیسه پول
۳۲۵,۰۰۰ تومان

کیک تک شاخ

طرح کیک متغیر, نیمه فوندانت ,خامه وانیلی با موز وگردو وزن کیک حدودا ۲/۳۰۰کیلو تا ۲/۵۰۰کیلو گرم
کیک تک شاخ
۲۹۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی دو رنگ

طرح کیک متغیر وزن حدودا ۱/۴۰۰کیلو تا۱/۵۰۰کیلوگرم اسفنج شکلاتی ،خامه شکلاتی باموزوگردو
کیک شکلاتی دو رنگ

کوچک

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۴۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی رنده ای

طرح کیک متغیر اسفنج شکلاتی ،خامه شکلاتی با موزو گردو وزن کیک متغیر حدودا ۱/۴۰۰کیلوگرم تا ۱/۶۰۰کیلو گرم
کیک شکلاتی رنده ای

کوچک

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۴۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی ماکاتی

طرح دکور متغیر، موز، گردو
کیک شکلاتی ماکاتی

کوچک

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

طرح کیک متغیر خامه نسکافه ای با موز، گردو، وزن حدود ۱/۴۰۰کیلو تا ۱/۵۰۰کیلو گرم
کیک نسکافه ای

کوچک

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۴۸,۰۰۰ تومان

کیک خامه ای

طرح کیک متغیر، خامه وانیلی باموز وگردو، وزن کیک ۱کیلو تا ۱/۳۰۰کیلو‌گرم
کیک خامه ای
۱۶۵,۰۰۰ تومان

کیک بستنی (طرح دکور متغیر)

دیزاین متغیر، وزن حدودا ۱/۳۰۰کیلو گرم تا ۱/۵۰۰کیلو گرم
کیک بستنی (طرح دکور متغیر)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک ناپلیونی

دیزاین متغیر، خامه وانیلی و گردو، وزن حدود ۱.۴۰۰ کیلوگرم تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم
کیک ناپلیونی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

کیک خامه ای رنگین کمان

طرح‌ کیک متغیر، خامه وانیلی با موزو گردو، وزن حدودا ۱/۵ تا ۱/۷۰۰ کیلو گرم
کیک خامه ای رنگین کمان
۲۱۵,۰۰۰ تومان

کیک خامه ای رنگین کمان ستاره ای

دیزاین متغیر، ناپلیونی باخامه وانیلی و گردو، وزن حدودا ۲/۴۰۰کیلو گرم تا ۲/۶۰۰کیلو گرم
کیک خامه ای رنگین کمان ستاره ای
۳۲۰,۰۰۰ تومان

زانت توت فرنگی

وزن کیک حدود ۱.۴۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم
زانت توت فرنگی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

انجیر خشک

انجیر خشک

یک کیلو

۲۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

بادام ایرانی خام

بادام ایرانی خام

یک کیلو

۴۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادام ایرانی شور

بادام ایرانی شور

یک کیلو

۴۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی شور

بادام زمینی شور

یک کیلو

۱۴۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

بادام منقا خام

یک کیلو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

یک کیلو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

سایز بزرگ
بادام هندی خام

یک کیلو

۵۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۸۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

یک کیلو

۵۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۸۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

یک کیلو

۴۶۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

یک کیلو

۴۶۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور

پسته کله قوچی شور

یک کیلو

۴۶۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۳۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان سیاه

تخمه آفتابگردان سیاه

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان سفید

تخمه آفتابگردان سفید

یک کیلو

۱۰۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

یک کیلو

۱۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۸۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

یک کیلو

۲۰۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

تخمه کدو خام

تخمه کدو خام

یک کیلو

۲۰۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی

تخمه کدو مشهدی

یک کیلو

۱۹۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۹۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی زعفرانی

تخمه محبوبی زعفرانی

یک کیلو

۱۲۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

یک کیلو

۳۹۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

یک کیلو

۴۹۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور

یک کیلو

۴۹۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۴۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

یک کیلو

۱۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۹۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

یک کیلو

۱۵۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۷۸,۰۰۰ تومان

فندق شور

فندق شور

یک کیلو

۴۹۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

فندق خام

فندق خام

یک کیلو

۴۴۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مویز بی هسته

مویز بی هسته

یک کیلو

۱۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

گردو با پوست

گردو با پوست

یک کیلو

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۹۹,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

نیم کیلو

۳۱,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۲,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۳۵,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۴۰,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

برف شادی

برف شادی
۳۵,۰۰۰ تومان

تاپر بزرگ Happy Birthday

تاپر بزرگ Happy Birthday
۱۵,۰۰۰ تومان

تاپر بزرگ تولدت مبارک

تاپر بزرگ تولدت مبارک
۱۵,۰۰۰ تومان

آبشار خارجی کوچک

آبشار خارجی کوچک
۵۵,۰۰۰ تومان

آبشار خارجی بزرگ

آبشار خارجی بزرگ
۶۵,۰۰۰ تومان

تاج کینگ

تاج کینگ
۳۰,۰۰۰ تومان

تاج کویین

تاج کویین
۳۰,۰۰۰ تومان

کلاه نمدی

کلاه نمدی
۴۰,۰۰۰ تومان

کله قند کوچک

کله قند کوچک
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کله قند بزرگ

کله قند بزرگ
۱۹۰,۰۰۰ تومان

شمع جادویی

شمع جادویی
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع مداد رنگی

شمع مداد رنگی
۲۴,۰۰۰ تومان

شمع عددی (یک)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (یک)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (دو)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (دو)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (سه)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (سه)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (چهار)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (چهار)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (پنج)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (پنج)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (شش)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (شش)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (هفت)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (هفت)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (هشت)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (هشت)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (نه)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (نه)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع عددی (صفر)

طرح ورنگ متفاوت
شمع عددی (صفر)
۱۲,۰۰۰ تومان

شمع تولد

طرح ورنگ متفاوت
شمع تولد
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع قلب نقره ای

شمع قلب نقره ای
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع قلب طلایی

شمع قلب طلایی
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع مدادی موج دار

شمع مدادی موج دار
۲۴,۰۰۰ تومان

شمع مدادی

شمع مدادی
۲۴,۰۰۰ تومان

شمع مدادی بلند

شمع مدادی بلند
۲۴,۰۰۰ تومان

شمع تاج کینگ

شمع تاج کینگ
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع تاج کویین

شمع تاج کویین
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع هپی

شمع هپی
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع لاو

شمع لاو
۲۵,۰۰۰ تومان

شمع کلاه و سبیل

شمع کلاه و سبیل
۲۲,۰۰۰ تومان

شمع مداد متالیک

شمع مداد متالیک
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

شربت زعفران

شربت زعفران
۳۹,۰۰۰ تومان

شربت نعنا زعفران

شربت نعنا زعفران
۳۹,۰۰۰ تومان

حلوا وخرما

حلوا خرما

حلوا خرما
۲۳۹,۰۰۰ تومان

حلوا رولتی

حلوا رولتی
۲۲۹,۰۰۰ تومان

حلوا وخرما میکس

حلوا وخرما میکس
۲۳۹,۰۰۰ تومان

خرما مخصوص با گردو

خرما مخصوص با گردو
۲۴۹,۰۰۰ تومان