نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

وزن جعبه یک کیلویی حدودا ۱/۲۰۰ کیلو گرم
شیرینی دانمارکی

یک کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

۱/۵ کیلوگرم، مناسب برای ۱۰ تا ۱۲ نفر، اسفنج، خامه، کرم مخصوص
کیک شکلاتی

متوسط

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

درجعبه مقدار۶۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
پای سیب

یک کیلو (حدود ۱۸ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی زبان

یک کیلو (حدود ۴۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

کیک هویج

برشه ها به صورت مکعب مستطیلی میباشد
کیک هویج

یک کیلو (حدود ۱۴ عدد)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی گردویی

یک کیلو (حدود ۳۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک

۶ عدد تر و دسری
چیز کیک

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

یک کیلو و ۳۰۰ گرم و مناسب برای ۱۰ تا ۱۲ نفر نون و خامه نسکافه بدون مغز موز و گردو
کیک نسکافه ای

متوسط

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

رولت مخلوط

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
رولت مخلوط

یک کیلو

۹۲,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی مکزیکی

یک کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

یک کیلو مناسب برای ۶ تا ۸ نفر با مغز موز و گردو
کیک وانیلی

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

کیک هویج

برشه ها به صورت مکعب مستطیلی میباشد
کیک هویج

یک کیلو (حدود ۱۴ عدد)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۷ عدد)

۵۲,۵۰۰ تومان

کیک اتریشی

مقدار شیرینی موجود در جعبه ۱.۲۰۰
کیک اتریشی

یک کیلو (حدود ۱۴ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۷ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شکری ساده

مقدار شیرینی موجود در جعبه ۱.۲۰۰ کیلوگرم میباشد
شکری ساده

یک کیلو (حدود ۴۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی زبان

یک کیلو (حدود ۴۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۳۸,۰۰۰ تومان

میکادو

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
میکادو

یک کیلو (حدود ۴۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

کره ای نازک

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
کره ای نازک

یک کیلو (حدود ۳۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی قرابیه

یک کیلو (حدود ۱۵ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۷ عدد)

۸۸,۰۰۰ تومان

کشمشی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
کشمشی

یک کیلو (حدود ۴۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۲ ۰عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

درجعبه مقدار۶۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
پای سیب

یک کیلو (حدود ۱۸ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۹ عدد)

۴۲,۵۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی مکزیکی

یک کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۰ عدد)

۴۲,۵۰۰ تومان

شیرینی گردویی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی گردویی

یک کیلو (حدود ۳۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

نارگیلی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
نارگیلی

یک کیلو (حدود ۵۰ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۵ عدد)

۴۷,۵۰۰ تومان

کیک یزدی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
کیک یزدی

یک کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۰ عدد)

۲۵,۰۰۰ تومان

زبان شربتی

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
زبان شربتی

یک کیلو (حدود ۲۵ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۳ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی ساده

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی پاپیونی ساده

یک کیلو (حدود ۴۵ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۲۲ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

وزن جعبه یک کیلویی حدودا ۱/۲۰۰ کیلو گرم
شیرینی دانمارکی

یک کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۰ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

ساقه عروس

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
ساقه عروس

یک کیلو (حدود ۳۵ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۷ عدد)

۴۲,۵۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

درجعبه مقدار۱.۲۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
شیرینی تسمه ای

یک کیلو (حدود ۳۵ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۱۷ عدد)

۴۲,۵۰۰ تومان

شیرینی دادلی

شیرینی دادلی

یک کیلو (حدود ۴۰ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو (حدود ۲۰ عدد)

۴۲,۵۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

تارت خلالی

یک کیلو
تارت خلالی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک

۶ عدد تر و دسری
چیز کیک

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

نارگیلی

۲۸ عدد
نارگیلی

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۴۷,۵۰۰ تومان

تارت توت فرنگی

۴ یا ۵عدد، حدود یک کیلو
تارت توت فرنگی

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

رولت نوتلا و کارامل

حدود ۸ تا ۱۰ عدد
رولت نوتلا و کارامل

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

رولت مخلوط

درجعبه مقدار۶۰۰کیلوگرم شیرینی موجود میباشد
رولت مخلوط

نیم کیلو

۴۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۲,۰۰۰ تومان

کیک

کیک شکلاتی

حدودا یک کیلو و مناسب برای ۶ تا ۸ نفر
کیک شکلاتی

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

یک کیلو مناسب برای ۶ تا ۸ نفر با مغز موز و گردو
کیک وانیلی

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

یک کیلو و مناسب برای ۶ تا ۸ نفر و نون و خامه نسکافه ای
کیک نسکافه ای

مینی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک زانت توت فرنگی

حدود ۱/۳۰۰ کیلوگرم و مناسب برای ۸ تا ۱۰ نفر
کیک زانت توت فرنگی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

تاپر کوچک Happy Birthday

کوچک
تاپر کوچک Happy Birthday
۱۵,۰۰۰ تومان