جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

کیک شکلاتی

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، شهد شیر عسل
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک نوتلا

کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی قیفی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی قیفی

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تی تابی

± ۵۰ گرم
شیرینی تی تابی

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی خامه ای مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی مغز دار (برانوگ)

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی مغز دار (برانوگ)

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت ریز

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت ریز

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی خشک مخلوط

± ۵۰ ۴نوع شیرینی خشک بر اساس تنوع موجود در ویترین
شیرینی خشک مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۵۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی مخصوص

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک کره ای

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

شیرینی کره ای میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای میوه ای

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۵۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

کیک شیرازی

± ۵۰ گرم
کیک شیرازی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۵۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۱ کیلوگرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

شیرینی لوکوم

± ۵۰ گرم
شیرینی لوکوم

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

کوکی فندقی

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای,کره نیوزلندی,شکلات بلوکولاد, آرد گندم,مغز آجیل,آرد جو, پودر کاکایو
کوکی فندقی

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

کوکی اسکار گردو

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای، کره نیوزلندی، شکلات بلوکولاد، آرد گندم، مغز آجیل، آرد جو، پودر کاکایو
کوکی اسکار گردو

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

کوکی توت مویز

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای، کره نیوزلندی، شکلات بلوکولاد، آرد گندم، مغز آجیل، آرد جو، پودر کاکایو
کوکی توت مویز

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

باقلوا روسی

± ۵۰ گرم
باقلوا روسی

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

کیک صبحانه

± ۵۰ گرم، تقریبا ۱۶ برش
کیک صبحانه

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نخودچی

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، شهد شیر عسل
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی کوچک

باقلوا استانبولی کوچک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک شکلاتی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک شکلاتی

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی مغزدار

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک وانیلی مغزدار

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه گردو

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک نسکافه گردو

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک دونفره وانیلی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره وانیلی
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک دونفره شکلاتی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره شکلاتی
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک دونفره نسکافه

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره نسکافه
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک دونفره نوتلا

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره نوتلا
۹۰,۰۰۰ تومان

کیک کاپوچینو نیم کیلوگرم

کیک کاپوچینو نیم کیلوگرم
۵۷,۵۰۰ تومان

کیک نوتلا

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک نوتلا

کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

کیک ردولوت

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

ناموجود

کیک کاپوچینو

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۶ برش
کیک کاپوچینو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک هویج

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
کیک هویج
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک هویج نیم کیلوگرم

کیک هویج نیم کیلوگرم
۵۷,۵۰۰ تومان

کیک نارگیل

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
کیک نارگیل
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک نارگیل نیم کیلوگرم

کیک نارگیل نیم کیلوگرم
۵۷,۵۰۰ تومان

کیک زعفران

یک کیلوگرم، تقریبا ۲۰ برش
کیک زعفران
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک زعفران نیم کیلوگرم

کیک زعفران نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

کیک دبل چاکلت

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
کیک دبل چاکلت
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک دبل چاکلت نیم کیلوگرم

کیک دبل چاکلت نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

چیز کیک رویال

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۴ برش
چیز کیک رویال
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک رویال نیم کیلوگرم

چیز کیک رویال نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

چیز کیک خامه ای

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
چیز کیک خامه ای
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک خامه ای نیم کیلوگرم

چیز کیک خامه ای نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

کیک بره

کیک ۲۲۰ گرمی
کیک بره
۳۰,۰۰۰ تومان

کیک بستنی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک بستنی

کوچک

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسر

دسر نوتلا اسلایسی

یک عدد
دسر نوتلا اسلایسی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت توت فرنگی

یک عدد
شیرینی تارت توت فرنگی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت نوتلا

یک عدد
شیرینی تارت نوتلا
۳۰,۰۰۰ تومان

پلمبر

پلمبر

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۹۵,۰۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

آجیل مخلوط

نیم کیلوگرم
آجیل مخلوط

نیم کیلوگرم

۲۰۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پسته خام اکبری

پسته خام اکبری

نیم کیلوگرم

۳۲۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶۱,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

نیم کیلوگرم

۳۲۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶۱,۰۰۰ تومان

پسته احمدآقایی خام

پسته احمدآقایی خام

نیم کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پسته احمدآقایی شور

پسته احمدآقایی شور

نیم کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

آجیل گردی

آجیل گردی

نیم کیلوگرم

۲۲۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۱,۰۰۰ تومان

بادام درختی خارجی خام

بادام درختی خارجی خام

نیم کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۱,۰۰۰ تومان

بادام درختی خارجی شور

 بادام درختی خارجی شور

نیم کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

بادام درختی خارجی شور

بادام درختی خارجی شور

۲۵۰ گرم

۹۱,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

نیم کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

نیم کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی خام

مغز فندق ایرانی خام

نیم کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی شور

مغز فندق ایرانی شور

نیم کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

بادام منقا

بادام منقا

نیم کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک

زرشک

نیم کیلوگرم

۷۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

نیم کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

فندق ترش

فندق ترش

نیم کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

گردو ایرانی

گردو ایرانی

نیم کیلوگرم

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چهارمغز

چهارمغز

نیم کیلوگرم

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

توت خشک هرات

توت خشک هرات

نیم کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

انجیر پرک

انجیر پرک

نیم کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

نیم کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

نیم کیلوگرم

۷۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

نیم کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

نیم کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

نیم کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

نیم کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو

برگه زردآلو

نیم کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

مویز ایرانی

مویز ایرانی

نیم کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

قیصی

قیصی

نیم کیلوگرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان سیاه

گلپر دار
تخمه آفتابگردان سیاه

نیم کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب دور سفید

تخمه آفتاب دور سفید

نیم کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی

تخمه جابانی

نیم کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی(هندوانه)

تخمه محبوبی(هندوانه)

نیم کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدوگوشتی

تخمه کدوگوشتی

نیم کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دوآتیشه

تخمه کدو دوآتیشه

نیم کیلوگرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

شیرینی نان خرمایی

شیرینی نان خرمایی
۷۲,۰۰۰ تومان

شیرینی قطاب یزدی

شیرینی قطاب یزدی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای

۴۵۰ گرم
شیرینی پنجره ای
۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نان برنجی زعفرانی

شیرینی نان برنجی زعفرانی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

شیرینی کاک

شیرینی کاک
۱۱۳,۰۰۰ تومان

سوهان، گز و شکلات

گز میوه ای

گز میوه ای

نیم کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

شکلات نستله

شکلات نستله

نیم کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی

سوهان عسلی
۵۲,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی قلبی

سوهان عسلی قلبی
۳۱,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی ۹مغز

سوهان عسلی 9مغز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات اسمارتیس

شکلات اسمارتیس

نیم کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۵۰۰ تومان

پولکی لیمویی

پولکی لیمویی
۴۴,۰۰۰ تومان

پولکی کنجدی

پولکی کنجدی
۴۴,۰۰۰ تومان

پولکی نارگیلی

پولکی نارگیلی
۴۴,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه کوچک

وزن :۵۰۰ گرم
سوهان لقمه کوچک
۱۹۶,۰۰۰ تومان

سوهان گل

۸۰۰ گرم
سوهان گل
۲۴۰,۰۰۰ تومان

سوهان

سوهان حبه خودکار
سوهان
۲۰۷,۰۰۰ تومان

گز ۴۲٪ پسته

گز لقمه ای۴۲ ٪ پسته
گز ۴۲٪ پسته
۴۶۵,۰۰۰ تومان

گز ۲۸٪ پسته

گز لقمه ای ۲۸ ٪ پسته
گز ۲۸٪ پسته
۲۱۸,۰۰۰ تومان

گز ۱۸ ٪ پسته

گز لقمه ای ۱۸ ٪ پسته
گز ۱۸ ٪ پسته
۱۷۰,۰۰۰ تومان

گز آردی ۴۲ ٪ پسته

گز آردی فوق ویژه ۴۲ ٪ پسته
گز آردی ۴۲ ٪ پسته
۴۶۵,۰۰۰ تومان

گز رژیمی

گز بدون قند و کم کالری کامور
گز رژیمی
۸۲,۰۰۰ تومان

قند رژیمی

قند کم کالری کامور
قند رژیمی
۶۹,۰۰۰ تومان

شکر رژیمی

پودر شیرین کننده کم کالری و بدون قند کامور
شکر رژیمی
۱۸,۰۰۰ تومان

شکلات کندی نات

کاکایو خارجی
شکلات کندی نات

نیم کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شکلات نوروز

کاکایو خارجی
شکلات نوروز

نیم کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز طلایی

کاکایو ایرانی
شکلات شونیز طلایی

نیم کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

شکلات روشن

تافی میوه ای
شکلات روشن

نیم کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شکلات توفیکا

کاکایو ایرانی
شکلات توفیکا

نیم کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

شکلات تخم مرغی

کاکایو ایرانی
شکلات تخم مرغی

نیم کیلوگرم

۱۴۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ٪۸۴

شکلات تلخ ٪84

نیم کیلوگرم

۲۵۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ٪۹۶

شکلات تلخ ٪96

نیم کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شکلات کیت کت

شکلات کیت کت

نیم کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شکلات اندیس پرچمی

کاکایو ایرانی
شکلات اندیس پرچمی

نیم کیلوگرم

۲۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شکلات ملیکا فندقی

کاکایو ایرانی تلخ و شیرین
شکلات ملیکا فندقی

نیم کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شکلات بایکیت اترنو

شکلات بایکیت اترنو

نیم کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

شکلات بایکیت تلخ

شکلات بایکیت تلخ

نیم کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

شکلات بایکیت فندقی

شکلات بایکیت فندقی

نیم کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

شکلات رنگین کمان

ویفر ایرانی
شکلات رنگین کمان

نیم کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز قلبی

شکلات شونیز قلبی

نیم کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شکلات باراکا شیرین

شکلات باراکا شیرین

نیم کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شکلات پاستیلی

شکلات پاستیلی

نیم کیلوگرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

شکلات باراکا تلخ

شکلات باراکا تلخ

نیم کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

پشمک شیری و کاکائویی

پشمک شیری و کاکائویی

نیم کیلوگرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

آبنبات بلژیکی

آبنبات خارجی
آبنبات بلژیکی

نیم کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان