جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های تهران

شیرینی و خشکبار شاهکار

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک شکلاتی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱.۲۰۰کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۶۰۰ گرم

ناموجود

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک نوتلا

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۵۲,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی لندو

± ۵۰ گرم
شیرینی لندو

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک وانیلی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک کره ای

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

چیز کیک ساده

چیز کیک ساده

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک شکلاتی

چیز کیک شکلاتی

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

تارت

تارت توت فرنگی

± ۵۰ گرم
تارت توت فرنگی

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

تارت وین

± ۵۰ گرم
تارت وین

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

تارت میوه ای

± ۵۰ گرم
تارت میوه ای

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

ناموجود

دسر

چیز کیک نوتلا اورئو

چیز کیک نوتلا و بیسکوییت
چیز کیک نوتلا اورئو

۱۵۰ گرم (مخصوص ۱ نفر)

۴۵,۰۰۰ تومان

موس موز توت فرنگی

± ۵۰ گرم، یک نفره، دسر با مغزی خامه، نوتلا، موز، توت فرنگی و گردو
موس موز توت فرنگی

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک رزبری (یک نفره)

± ۵۰ گرم، چیز کیک با طعم رزبری و آلبالو
چیز کیک رزبری (یک نفره)

۱۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

چیز کیک شاتوت یک نفره

چیز کیک شاتوت یک نفره
۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی تیتابی

± ۵۰ گرم
شیرینی تیتابی

۱.۲۰۰کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱.۲۰۰کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی ردولوت

± ۵۰ گرم
شیرینی ردولوت

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

دسر توت فرنگی

± ۵۰ گرم
دسر توت فرنگی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دسر تیرامیسو

± ۵۰ گرم
دسر تیرامیسو

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

چیز کیک ساده

چیز کیک ساده

۱.۲۰۰کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۱۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک نوتلا

چیز کیک نوتلا

۱.۲۰۰کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۱۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک شکلاتی

چیز کیک شکلاتی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۱۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک نیویورکی تنوری

چیز کیک نیویورکی تنوری

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۱۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

دسر فرانسوی

دسر فرانسوی

یک نفره (۱۵۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک نسکافه

چیز کیک نسکافه

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

دسر نوتلا

دسر نوتلا

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

باقلوا خلیفه عرب

باقلوا با خمیر هزارلا
باقلوا خلیفه عرب

۲۰۰ گرم (۱ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

باقلوای روسی

باقلوا با مغزی خمیر، بادام، گردو، پودر نارگیل و هل
باقلوای روسی

۱.۲ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت آجیلی

شیرینی تارت خشک آجیلی فنجانی، مغزی کرم شیر و خشکبار متنوع، شکلات و یا میوه هایاستوایی
شیرینی تارت آجیلی

۶۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ترافل دست ساز

ترافل مخصوص دست ساز با طعم های متنوع
ترافل دست ساز

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کاستر فنجانی

شیرینی فنجانی با مغزی خمیر بادام، خمیر گردو و کرمشیر
شیرینی کاستر فنجانی

۱.۲ کیلوگرم

۲۷۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

زولبیا و بامیه

زولبیا و بامیه

۶۰۰گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساق عروس ۱.۲۰۰ کیلوگرم

±۵۰ گرم
ساق عروس ۱.۲۰۰ کیلوگرم
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساق عروس ۶۰۰ گرم

±۵۰ گرم
ساق عروس ۶۰۰ گرم
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی نوتلایی ۱.۲۰۰ کیلوگرم

دانمارکی معروف شاهکار با مغز نوتلا
شیرینی دانمارکی نوتلایی ۱.۲۰۰ کیلوگرم
ناموجود

شیرینی دانمارکی نوتلایی ۶۰۰ گرم

دانمارکی نوتلایی معروف شاهکار
شیرینی دانمارکی نوتلایی ۶۰۰ گرم
ناموجود

شیرینی عسلی مخلوط

شیرینی عسلی مخلوط

شیرینی عسلی مخلوط ۱.۲۰۰کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی مخلوط ۶۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قرابیه

± ۵۰ گرم
قرابیه

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۳۴۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۷۱,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱.۲۰۰کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نوتلا فنجانی

± ۵۰ گرم
شیرینی نوتلا فنجانی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۷۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رول ونیزی

± ۵۰ گرم
شیرینی رول ونیزی

۱.۲۰۰کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

پای آناناس

± ۵۰ گرم
پای آناناس

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

اسلایس پسته

± ۵۰ گرم
اسلایس پسته

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پای نارگیل شکلاتی

± ۵۰ گرم
پای نارگیل شکلاتی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پتیبور شکلاتی

± ۵۰ گرم
شیرینی پتیبور شکلاتی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

شیرینی لندو

± ۵۰ گرم
شیرینی لندو

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک کره ای

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

نان گاتا

± ۵۰ گرم
نان گاتا

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

نان سوخاری

± ۵۰ گرم
نان سوخاری

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

باقلوای خلیفه عرب

باقلوای مغزدار حلوایی عربی
باقلوای خلیفه عرب

۲۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی۱.۲۰۰کیلوگرم

باقلوا با شهد مخصوص±۵۰ گرم
باقلوا استانبولی۱.۲۰۰کیلوگرم
۱۹۲,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی ۶۰۰ گرم

باقلوا استانبولی ۶۰۰ گرم
۹۶,۰۰۰ تومان

بیسکویت نوتلا

± ۵۰ گرم
بیسکویت نوتلا

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

باقلوا استامبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استامبولی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

لوکوم

± ۵۰ گرم
لوکوم

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۷۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک نوتلا متوسط

وزن ۱.۴ الی ۱.۶ مناسب برای ده تا دوازده نفر
کیک نوتلا متوسط
۲۸۸,۰۰۰ تومان

کیک هلندی

مناسب برای ۸ تا ۱۲ نفر
کیک هلندی

متوسط

۲۴۷,۵۰۰ تومان

کیک دبل مینی

کیک دبل مینی
کیک دبل مینی

۸۰۰ گرم (مناسب ۲ نفر)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

کیک وانیل متوسط

۱.۴ الی ۱.۶ مناسب برای ۸تا ۱۲ نفر
کیک وانیل متوسط
۲۵۶,۰۰۰ تومان

کیک موکا نسکافه

مناسب برای ۸ تا ۱۲ نفر ,
کیک موکا نسکافه

متوسط

۲۶۴,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

کیک خامه ای با اسفنج وانیلی مغزی موز گردو و خامه وزن ۹۰۰g-۱/۲۰۰kg
کیک وانیلی
۱۹۲,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک نوتلا

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۵۲,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک شکلاتی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

کیک ایتالیایی

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک ایتالیایی

۱ تا ۱.۲۰۰کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

کیک موکا

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک موکا

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، دکور متغیر، گردو، موز، چیپس شکلاتی، خامه
کیک وانیلی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

کیک خشک

کیک پیروک

کیک تگرال وانیلی با روکش نارگیل و با مغزی کرم شیر
کیک پیروک

۱.۲ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت آجیلی

شیرینی تارت کره ای خشک فنجانی، با مغزی کرم شیر و خشکبار متنوع، شکلات و میوه های خشک خارجی
شیرینی تارت آجیلی

۱.۲ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت مکزیکی

رولت کیک تگرال وانیلی یا شکلاتی با مغز گردو، کشمش و کرمشیر بلژیکی
شیرینی رولت مکزیکی

۱.۲ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه وانیلی با مغز گردو و کشمش

کیک وانیلی با مغز گردو و کشمش
کیک صبحانه وانیلی با مغز گردو و کشمش

۳۰۰ گرم (مناسب ۱ نفر)

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (مناسب ۲ نفر)

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک کره ای

کیک تولید شده با کره نیوزلندی، با مغزی فروتفیل آلبالو یا نوتلا یا ساده
کیک کره ای

۱.۲ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

مافین بیسکوییت شکلات

تگرال شکلاتی با بیسکوییت
مافین بیسکوییت شکلات

۱.۲۰۰ گرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم
کیک هویج

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک براونی

± ۵۰ گرم
کیک براونی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

کیک چاکلت

± ۵۰ گرم
کیک چاکلت

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

کیک زعفران

± ۵۰ گرم
کیک زعفران

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

کیک گردو

± ۵۰ گرم
کیک گردو

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان