جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، شکلات نوتلا
کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

± ۵۰ گرم
شیرینی پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

± ۵۰ گرم
کیک نسکافه ای

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم
کیک وانیلی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

± ۵۰ گرم
شیرینی تر

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تارت میوه ای

± ۵۰ گرم، مخلوط آناناس، آلبالو، قیصی، به
تارت میوه ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی کیک یزدی

± ۵۰ گرم
شیرینی کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای مارسبانی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مارسبانی

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

شیرینی دسری

± ۵۰ گرم
شیرینی دسری

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر

± ۵۰ گرم
شیرینی تر

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

شیرینی دسری

± ۵۰ گرم
شیرینی دسری

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

تارت میوه ای

± ۵۰ گرم، مخلوط آناناس، آلبالو، قیصی، به
تارت میوه ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

شیرینی

شیرینی کیک یزدی

± ۵۰ گرم
شیرینی کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

± ۵۰ گرم
شیرینی پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان پاپیون

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان پاپیون

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای مارسبانی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مارسبانی

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای نازک

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۵۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۵۰۰ تومان

شیرینی کره ای مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۵۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تسمه ای

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم
شیرینی سوئیسی

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

شیرینی پای آناناس

± ۵۰ گرم
شیرینی پای آناناس

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پای آلبالو

± ۵۰ گرم
شیرینی پای آلبالو

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پای هویج

± ۵۰ گرم
شیرینی پای هویج

۱ کیلوگرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

شیرینی فنجانی مارسبانی

± ۵۰ گرم
شیرینی فنجانی مارسبانی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فنجانی آجیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی فنجانی آجیلی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

شیرینی فیورنتینا

± ۵۰ گرم، بادام حریره شده داخل شیرینی
شیرینی فیورنتینا

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

شیرینی کره ای آجیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای آجیلی

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

شیرینی باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
شیرینی باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

پیراشکی

± ۵۰ گرم
پیراشکی

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم
کیک وانیلی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، شکلات نوتلا
کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

± ۵۰ گرم
کیک نسکافه ای

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک دو نفره

کیک دو نفره

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

کیک خشک

کیک زعفرانی

± ۵۰ گرم
کیک زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

کیک مافین

± ۵۰ گرم
کیک مافین

۱ کیلوگرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان