نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۲۲ تا ۲۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم ( ۱۲ تا۱۴ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۴۰ تا ۴۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، مغز پسته، گردو، شیره عسل
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۳۵ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخ مرغ، سیب، دارچین
پای سیب

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن کره ای، خاک قند
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تر میوه ای

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۱۸ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

± ۵۰ گرم
بادام زمینی آستانه

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز شور

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن کره ای، خاک قند
شیرینی کره ای

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو خورشتی

± ۵۰ گرم
مغز گردو خورشتی

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک تولد شکلاتی

± ۵۰ گرم، خامه شکلاتی، گردو، موز، شکلات چیپسی
کیک تولد شکلاتی

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

کیک تولد خامه ای

± ۵۰ گرم، موز، خامه وانیلی
کیک تولد خامه ای

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

شیرینی تر ژله ای

± ۵۰ گرم، ژله ساده، بستنی وانیلی
شیرینی تر ژله ای

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸تا ۱۰عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت شکلاتی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی رولت شکلاتی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۳ عدد)

ناموجود

شیرینی رولت نارگیلی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی رولت نارگیلی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۳ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت ژله ای

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی رولت ژله ای

۱ کیلوگرم (۱۷ تا۲۰عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای ساده

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی خامه ای ساده

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۳ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای موزی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی خامه ای موزی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۳ عدد)

ناموجود

شیرینی خامه ای شکلاتی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، خامه بدون پالم
شیرینی خامه ای شکلاتی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۳ عدد)

ناموجود

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۳ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه گردویی

۱ کیلوگرم (۱۵تا ۱۷عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۷تا۹ عدد)

ناموجود

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم ( ۱۲ تا۱۴ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶تا۸ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تر میوه ای

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۱۸ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر ژله ای

± ۵۰ گرم، ژله ساده، بستنی وانیلی
شیرینی تر ژله ای

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ تا ۱۰عدد)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

زولبیا و بامیه

زولبیا و بامیه

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۲۲ تا ۲۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۲ عدد)

۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن کره ای، خاک قند
شیرینی کره ای

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۴ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن کره ای، خاک قند
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۴ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیون

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن کره ای، خاک قند
شیرینی پاپیون

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۴ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم، سفیده تخم مرغ، شکر، پودر گردو، خاک قند
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۱۴ عدد)

ناموجود

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ، سفیده تخم مرغ، شکر
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم (۲۸ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۴ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۴۰ تا ۴۵ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

باقلوا

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، مغز پسته، گردو، شیره عسل
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۳۵ عدد)

۶۰,۰۰۰ تومان

دسر

چیز کیک

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، پنیر خامه ای، بیسکوییت تیرامیسو
چیز کیک

۱ کیلوگرم (۱۵تا۱۷ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۷تا۹ عدد)

ناموجود

دسر موس

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، موس پنیر خامه ای، پودر کارامل
دسر موس

۱ کیلوگرم (۳ تا ۴ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۱ تا ۲ عدد)

ناموجود

دسر میوه ای

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، ژله طعم دار، میوه تازه فصل
دسر میوه ای

۱ کیلوگرم (۳ تا ۴ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱ تا ۲ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

دسر شکلاتی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخم مرغ، کاکایو، چیپس شکلات
دسر شکلاتی

۱ کیلوگرم (۳ تا ۴ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۱ تا ۲ عدد)

ناموجود

کیک یخچالی

کیک تولد خامه ای

± ۵۰ گرم، موز، خامه وانیلی
کیک تولد خامه ای

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

کیک تولد شکلاتی

± ۵۰ گرم، خامه شکلاتی، گردو، موز، شکلات چیپسی
کیک تولد شکلاتی

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

کیک تولد ژله ای

± ۵۰ گرم، توت فرنگی، کارامل، موز، گردو، خامه وانیلی
کیک تولد ژله ای

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۱۵۷,۵۰۰ تومان

کیک خشک

کیک هویج

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخ مرغ، هویج رنده شده
کیک هویج

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کیک زعفرانی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخ مرغ، زعفران
کیک زعفرانی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخ مرغ، پودر کاکایو
کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کیک خرما

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخ مرغ، خرما رنده شده
کیک خرما

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

پای سیب

± ۵۰ گرم، آرد، شکر، روغن، تخ مرغ، سیب، دارچین
پای سیب

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۲ تا ۲۵ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز شور

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز خام

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته شور

± ۵۰ گرم
پسته شور

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بادام خارجی شور

± ۵۰ گرم
بادام خارجی شور

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

± ۵۰ گرم
بادام هندی شور

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

پسته خام

± ۵۰ گرم
پسته خام

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بادام خارجی خام

± ۵۰ گرم
بادام خارجی خام

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بادام ایرانی خام

± ۵۰ گرم
بادام ایرانی خام

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

± ۵۰ گرم
بادام هندی خام

۱ کیلوگرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

مغز خام

مغز فندق

± ۵۰ گرم
مغز فندق

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو سفید ایرانی

± ۵۰ گرم
مغز گردو سفید ایرانی

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو خورشتی

± ۵۰ گرم
مغز گردو خورشتی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

± ۵۰ گرم
بادام زمینی آستانه

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو گوشتی

± ۵۰ گرم
تخمه کدو گوشتی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

± ۵۰ گرم
تخمه محبوبی دو آتیشه

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

± ۵۰ گرم
تخمه ژاپنی

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

توت خشک اعلاء

± ۵۰ گرم
توت خشک اعلاء

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

نخود شور

± ۵۰ گرم
نخود شور

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

نخود خام

± ۵۰ گرم
نخود خام

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان