نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۹۰ عدد

۵۸,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۲۶ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم، تزیین شده با قهوه، وانیلی، کاکایو
شیرینی رولت

۲۷ عدد

۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

تزیین پودر پسته
شیرینی لطیفه

۱۹ عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۳۲ عدد

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۷ عدد

۸۷,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۳۳ عدد

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۵ عدد

۸۷,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته، شکلات
شیرینی آلمانی

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم (یک بسته)

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارنجک

± ۵۰ گرم
شیرینی نارنجک

۴۷ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج گردو

± ۵۰ گرم، تزیین شده با مغز گردو
کیک هویج گردو

۱۵ عدد

۷۲,۰۰۰ تومان

باقلوا شیر عسل

± ۵۰ گرم، تزیین شده با مغز گردو، مغز بادام
باقلوا شیر عسل

۵۰ عدد

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۲۵ عدد

۷۴,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
شیرینی کره ای

۴۹ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر وانیلی ۲۰عدد

شیرینی تر وانیلی 20عدد
۷۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تر وانیلی ۱۲عدد

شیرینی تر وانیلی 12عدد
۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر کاپوچینو

اسفنج کاپوچینو.خامه نسکافه
شیرینی تر کاپوچینو

۲۰ عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۲ عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تنه درختی

تزیین روکش شکلاتی
شیرینی تنه درختی

۲۶ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۲ عدد

۴۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تر کاکائو

اسفنج تگرال .خامه شکلاتی
شیرینی تر کاکائو

۱۲ عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۰ عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

تزیین پودر پسته
شیرینی لطیفه

۱۲ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

۱۹ عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نون خامه ای تزیینی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات خطی
شیرینی نون خامه ای تزیینی

۲۰ عدد

۶۲,۰۰۰ تومان

۱۵ عدد

۴۷,۰۰۰ تومان

شیرینی دسری دارک

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات تلخ
شیرینی دسری دارک

۸ عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

۱۶ عدد

۱۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت تخت کاکائویی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
شیرینی رولت تخت کاکائویی

۱۸ عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۲ عدد

۶۶,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم، تزیین شده با قهوه، وانیلی، کاکایو
شیرینی رولت

۱۵ عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

۲۷ عدد

۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی ساده

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
شیرینی ناپلئونی ساده

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سولی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته، پودر نارگیل
شیرینی سولی

۱۰ عدد

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۱ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فلکسی قلمی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات
شیرینی فلکسی قلمی

۹ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

۱۶ عدد

۵۸,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی خامه ای

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
شیرینی گردویی خامه ای

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارنجک

± ۵۰ گرم
شیرینی نارنجک

۲۱ عدد

۳۷,۰۰۰ تومان

۴۷ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نون خامه ای فندقی

± ۵۰ گرم
شیرینی نون خامه ای فندقی

۵۰ عدد

۴۹,۰۰۰ تومان

۱۰۰ عدد

۸۴,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت ناپلئونی

۳۰ عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

۱۵ عدد

۳۲,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان خامه ای

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ردولوت

± ۵۰ گرم
شیرینی ردولوت

۱۲عدد

۵۲,۰۰۰ تومان

۲۰عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی شکلاتی ساچر

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات
شیرینی شکلاتی ساچر

۱۲ عدد

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰ عدد

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دسر میوه ای

± ۵۰ گرم، تزیین شده با میوه فصل
دسر میوه ای

۱۲ عدد

۹۰,۰۰۰ تومان

۶ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دسری کاپوچینو

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات کاپوچینو
شیرینی دسری کاپوچینو

۸ عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

۱۶ عدد

۱۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی چهار فصل

± ۵۰ گرم، اسفنج تگرال، کاپوچینو، وانیل
شیرینی چهار فصل

۱۵ عدد

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰ عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نوتلا ویژه

± ۵۰ گرم، تزیین شده با مغز پسته
شیرینی نوتلا ویژه

۱۸ عدد

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۰ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۵ عدد

۸۷,۰۰۰ تومان

۳۳ عدد

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۵۷ عدد

۸۷,۰۰۰ تومان

۳۲ عدد

۵۳,۰۰۰ تومان

برنجی کرمانشاهی

± ۵۰ گرم
برنجی کرمانشاهی

۵۰ عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

۷۴ عدد

۶۱,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته، شکلات
شیرینی آلمانی

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم (یک بسته)

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نخودچی

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم (یک بسته)

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم (یک بسته)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر قند، پودر کاکایو
شیرینی بهشتی

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم (یک بسته)

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر نارگیل، پودر پسته
شیرینی فرانسوی

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم (یک بسته)

۳۵,۰۰۰ تومان

نان پنجره ای

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر قند
نان پنجره ای

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم (یک بسته)

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی نارگیلی

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم (یک بسته)

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم، تزیین شده با کنجد، پودر پسته
شیرینی زبان

۳۶ عدد

۵۲,۰۰۰ تومان

۲۰ عدد

۲۹,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان سر شکلاتی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات، پودر پسته
شیرینی زبان سر شکلاتی

۱۸ عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۲ عدد

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی با تزئین شکلات

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات، کنجد، شکر
شیرینی دانمارکی با تزئین شکلات

۲۴ عدد

۵۲,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای

۲۳ عدد

۳۷,۰۰۰ تومان

۴۹ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای نارگیلی

تزیین شده با پودر نارگیلی
شیرینی کره ای نارگیلی

۲۰ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۲ عدد

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پادرازی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با کنجد
شیرینی پادرازی

۲۶ عدد

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۸ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زنجبیلی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با کنجد
شیرینی زنجبیلی

۴۸ عدد

۳۱,۰۰۰ تومان

۹۶ عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی شیرازی ریز

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات، پودر پسته، مغز بادام
شیرینی شیرازی ریز

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم (یک بسته)

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی شیرازی ممتاز

± ۵۰ گرم، تزیین شده با شکلات، پودر پسته، مغز بادام
شیرینی شیرازی ممتاز

۱۶ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۸ عدد

۱۱۲,۰۰۰ تومان

شیرینی دارنمارکی لقمه ای

± ۵۰ گرم، تزیین شده با نارگیل، کنجد، شکلات
شیرینی دارنمارکی لقمه ای

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم، تزیین شده با خلال بادام، خلال پسته
شیرینی قرابیه

۱۸عدد

۸۷,۰۰۰ تومان

۳۶ عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تخم مرغی

± ۵۰ گرم
شیرینی تخم مرغی

۳۶ عدد

۲۹,۰۰۰ تومان

۶۴ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۵۲ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

۹۰ عدد

۵۸,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی شکلاتی

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی شکلاتی

۴۶ عدد

۳۶,۰۰۰ تومان

۹۶ عدد

۸۴,۰۰۰ تومان

برشتوک

± ۵۰ گرم
برشتوک

۲.۳۰۰ کیلوگرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۱.۶۰۰ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

باقلوا شیر عسل

± ۵۰ گرم، تزیین شده با مغز گردو، مغز بادام
باقلوا شیر عسل

۲۵ عدد

۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰ عدد

۱۱۶,۰۰۰ تومان

باقلوا شیرازی

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
باقلوا شیرازی

۲۷ عدد

۶۳,۰۰۰ تومان

۴۸ عددی

۱۱۲,۰۰۰ تومان

قطاب مخصوص

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
قطاب مخصوص

۲۹ عددی

۸۷,۰۰۰ تومان

۱۶ عددی

۵۶,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک با روکش مگنوم

± ۵۰ گرم، شکلاتی با مغز بادام، فیلینگ موز و بادام هندی
کیک با روکش مگنوم

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی قهوه

± ۵۰ گرم، فیلینگ موز و گردو
کیک یخچالی قهوه

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی شکلاتی

± ۵۰ گرم، فیلینگ موز و گردو وروزانه تزیینات متفاوت
کیک یخچالی شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی دارک

± ۵۰ گرم، اسفنج تگرال، تزیین شده با مغز بادام
کیک یخچالی دارک

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی وانیلی

± ۵۰ گرم، تزیینات متفاوت
کیک یخچالی وانیلی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی نسکافه ای

± ۵۰ گرم، فیلینگ موز و گردو تزیینات متفاوت
کیک یخچالی نسکافه ای

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی کاپوچینو

± ۵۰ گرم
کیک یخچالی کاپوچینو

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی زعفرانی

روکش خامه زعفرانی
کیک یخچالی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک خشک

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۲۶ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

۱۶ عدد

۴۸,۰۰۰ تومان

پای کرم فیل

± ۵۰ گرم
پای کرم فیل

۲۶ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

۱۶ عدد

۴۸,۰۰۰ تومان

کیک پنیر

± ۵۰ گرم
کیک پنیر

۲۰ عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

۳۵ عدد

۸۴,۰۰۰ تومان

کیک نارگیلی

± ۵۰ گرم
کیک نارگیلی

۱۵ عدد

۷۹,۰۰۰ تومان

۸ عدد

۴۴,۰۰۰ تومان

کیک خیس

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
کیک خیس

۱۰ عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۸ عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

کیک کشمشی

± ۵۰ گرم
کیک کشمشی

۱۸ عدد

۹۲,۰۰۰ تومان

۱۰ عدد

۵۶,۰۰۰ تومان

کیک آلبالو

کیک آلبالو

۱۲ عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۸ عدد

۶۸,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱۱ عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۰ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج گردو

± ۵۰ گرم، تزیین شده با مغز گردو
کیک هویج گردو

۱۰ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵ عدد

۷۲,۰۰۰ تومان

کیک خرما گردو

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
کیک خرما گردو

۳۵ عدد

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

کیک بهار نارنج

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته، مغز گردو
کیک بهار نارنج

۱۰ عدد

۴۷,۰۰۰ تومان

۱۸ عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک زرشک

± ۵۰ گرم، تزیین شده با زرشک
کیک زرشک

۱۸ عدد

۹۲,۰۰۰ تومان

۱۰ عدد

۵۶,۰۰۰ تومان

کیک موز

± ۵۰ گرم
کیک موز

۱۸ عدد

۹۱,۰۰۰ تومان

۱۰ عدد

۵۶,۰۰۰ تومان

کیک کاپوچینو

± ۵۰ گرم، تزیین شده با پودر پسته
کیک کاپوچینو

۹ عدد

۴۷,۰۰۰ تومان

۱۸ عدد

۹۳,۰۰۰ تومان

کیک چای سبز

± ۵۰ گرم
کیک چای سبز

۲۰ عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

۳۵ عدد

۱۱۵,۰۰۰ تومان