جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های تهران

قنادی جشنواره (حسینیه ارشاد)

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم
کیک هویج

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۰ تا ۱۲ نفر، طرح دکور متغیر
کیک ردولوت

متوسط (۱.۴۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر، مناسب برای ۱۰ تا ۱۲ نفر
کیک وانیلی

متوسط

۲۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۹۵۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۰ تا ۱۴ نفر، طرح دکور متغیر
کیک نوتلا

متوسط

۳۲۰,۰۰۰ تومان

مینی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی تر مخلوط جعبه ای

± ۵۰ گرم، طرح متغیر
شیرینی تر مخلوط جعبه ای

بزرگ (۲.۱۰۰ کیلوگرم)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ کیلوگرم)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کوچک (۱.۰۲۰ کیلوگرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه گردویی

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۵ نفر
شیرینی لطیفه گردویی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه ساده

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه ساده

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تی تابی

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۵ نفر
شیرینی تی تابی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی گرد

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی گرد

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۹۵۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی رولی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی رولی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ریز ساده

± ۵۰ گرم
نان خامه ای ریز ساده

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای بزرگ ساده

± ۵۰ گرم
نان خامه ای بزرگ ساده

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مکزیکی خامه ای

± ۵۰ گرم
مکزیکی خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اکلر

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۵ نفر
اکلر

۱ کیلوگرم (۲۶ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اکلر شکلاتی

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۵ نفر
اکلر شکلاتی

۱ کیلوگرم (۲۳ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قیفی تر

± ۵۰ گرم
شیرینی قیفی تر

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پای

پای آناناس

± ۵۰ گرم
پای آناناس

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

تارت

تارت میوه ریز بشقابی

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۱۸ نفر
تارت میوه ریز بشقابی

۱.۳۵۰ کیلوگرم (۳۶ عدد)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

دسر

پلمبیر لیوانی

پلمبیر لیوانی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

رولت دسری

± ۵۰ گرم
رولت دسری

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

کنافه پنیری

± ۵۰ گرم
کنافه پنیری

۱ کیلوگرم (۵ عدد)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

کنافه خامه ای

± ۵۰ گرم تعداد حدود ۶ عدد
کنافه خامه ای

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی اسکار گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی اسکار گردویی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی و کیک شربتی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی و کیک شربتی

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دادلی

± ۵۰ گرم
شیرینی دادلی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نیگرو آجیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نیگرو آجیلی

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک نخودچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک نخودچی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه (بادامی)

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه (بادامی)

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کیک مافین

± ۵۰ گرم
کیک مافین

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم
کیک هویج

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک اتریشی

± ۵۰ گرم
کیک اتریشی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک براونی

± ۵۰ گرم
کیک براونی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

کیک مکزیکی مربایی

± ۵۰ گرم
کیک مکزیکی مربایی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک انجیر

± ۵۰ گرم
کیک انجیر

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک شربتی

± ۵۰ گرم
کیک شربتی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک زعفرانی

± ۵۰ گرم
کیک زعفرانی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فلورانتینه

± ۵۰ گرم
شیرینی فلورانتینه

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۳۸ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

زولبیا و بامیه سنتی

فقط شامل زولبیا و بامیه می باشد وزن حدود ۱.۲ کیلوگرم
زولبیا و بامیه سنتی

جعبه متوسط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استامبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استامبولی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رژیمی

شیرینی خشک (بدون قند)

± ۵۰ گرم
شیرینی خشک (بدون قند)

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کوکی رژیمی وگان

± ۵۰ گرم
کوکی رژیمی وگان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
کیک وانیلی

مینی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۷۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ تا ۸ نفر، طرح دکور متغیر
کیک نوتلا

مینی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۲۰,۰۰۰ تومان

کیک دبل چاکلت

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ تا ۸ نفر، طرح دکور متغیر
کیک دبل چاکلت

مینی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۸۰,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ نفر، طرح دکور متغیر
کیک ردولوت

مینی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۴۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ تا ۸ نفر، طرح دکور متغیر
کیک نسکافه

مینی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک بستنی

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ نفر، طرح دکور متغیر
کیک بستنی

مینی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۳۰,۰۰۰ تومان

کیک بیسکوئیت اورئو نگرو

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ نفر
کیک بیسکوئیت اورئو نگرو

مینی (۱ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۳۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

کیک کارامل موز نسکافه

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ تا ۸ نفر، طرح دکور متغیر
کیک کارامل موز نسکافه

مینی

۲۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۷۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلات سفید توت فرنگی

± ۵۰ گرم، مناسب برای ۶ نفر، طرح دکور متغیر
کیک شکلات سفید توت فرنگی

مینی (۱ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۴۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

کیک ژله توت فرنگی

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
کیک ژله توت فرنگی

مینی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

قهوه آمریکانو

قهوه آمریکانو

۳۷,۰۰۰ تومان

چوکیاتو

فوم شیر، شکلات، قهوه
چوکیاتو

۴۵,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

فوم شیر، شیر، قهوه
کاپوچینو

۴۲,۰۰۰ تومان

کافه لاته

شیر، قهوه
کافه لاته

۳۹,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

شیر، شکلات
هات چاکلت

۴۲,۰۰۰ تومان

شمع

شمع ماکارونی

شمع ماکارونی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

شمع هپی برس دی

شمع هپی برس دی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

شمع مجیک

شمع مجیک

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان

شمع تعدادی

شمع تعدادی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

شمع

شمع

عدد ۰

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۱

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۲

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۳

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۴

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۵

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۶

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۷

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۸

۱۲,۰۰۰ تومان

عدد ۹

۱۲,۰۰۰ تومان

منوی ویژه نوروز

پفک گردویی ریز

پفک گردویی ریز

۲۲۰,۰۰۰ تومان