جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۵۰۰ گرم (۸ عدد)

۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۱۷ عدد)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، شیرینی لطیفه، رولت، نان خامه ای، ناپلیونی، ارسال بر اساس موجودی
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم(۴ تا ۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم، برشی، کیک اسفنجی ساده، گردو و هویج
کیک هویج

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۰ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چیز کیک تنوری

± ۵۰ گرم
چیز کیک تنوری

۱ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۰
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ تا ۶ عدد)

۱۰
۷۳,۵۰۰ ۶۶,۱۵۰ تومان

کیک دبل چاکلت

± ۵۰ گرم، اسفنج شکلاتی، تزیین بادام زمینی و نوتلا
کیک دبل چاکلت

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

رولت ریز

± ۵۰ گرم
رولت ریز

۱ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ تا ۶ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، شیرینی لطیفه، رولت، نان خامه ای، ناپلیونی، ارسال بر اساس موجودی
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم(۴ تا ۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

رولت

± ۵۰ گرم
رولت

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۰۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

رولت درشت

± ۵۰ گرم
رولت درشت

۱ کیلوگرم (۷ تا ۸ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۳ تا ۴ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

ناپلئونی خامه ای

± ۵۰ گرم
ناپلئونی خامه ای

۱ کیلوگرم (۵ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲ تا ۳ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

تیتابی خامه ای

± ۵۰ گرم
تیتابی خامه ای

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۱۰
۷۲,۵۰۰ ۶۵,۲۵۰ تومان

ماکارون بزرگ

ماکارون بزرگ

یک عدد

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

دسر بزرگ

ارسال بر اساس موجودی، دسر نوتلایی یا ایبیزا شکلاتی یا تیرامیسو
دسر بزرگ

یک عدد

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دسر کوچک

ارسال بر اساس موجودی، دسر نوتلایی یا ایبیزا شکلاتی یا تیرامیسو
دسر کوچک

یک عدد

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

دسر لوکوم کوچک

میکس شکلات سفید و نارگیلی و کره
دسر لوکوم کوچک

یک عدد

۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

شیرینی خشک

باقلوا استانبولی ۱ کیلو

باقلوا استانبولی 1 کیلو
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت وین

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت وین

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

باقلوا

± ۵۰ گرم
باقلوا

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم، کامل گرد
شیرینی سوئیسی

۱ کیلوگرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ تا ۱۰ عدد)

۱۰
۶۲,۵۰۰ ۵۶,۲۵۰ تومان

شیرینی زبان ساده

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان ساده

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۱۰
۴۸,۵۰۰ ۴۳,۶۵۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۱۷ عدد)

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ عدد)

۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

شیرینی خشک نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی خشک نازک

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۴۰ عدد)

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

ساق عروس

± ۵۰ گرم
ساق عروس

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۴ عدد)

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

کیک یخچالی

کیک تولد خامه ای ۲ نفره ساده

یک عدد خامه ای ساده شکلاتی یا وانیلی وزن کیک حدودا ۴۰۰ گرم میباشد
کیک تولد خامه ای 2 نفره ساده
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کیک تولد خامه ای ۲ نفره ماکارون دار یا تصویری

وزن کیک حدودا ۴۰۰ گرم میباشد
کیک تولد خامه ای 2 نفره ماکارون دار یا تصویری
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیز کیک نیویورکی ۵۰۰ گرم(۴تا ۵ عدد)

± ۵۰ گرم، چیز کیک ارسال بر اساس موجودی: چیز کیک نوتلا، چیز کیک شاتوت و چیز کیک اوریو
چیز کیک نیویورکی 500 گرم(4تا 5 عدد)
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

کیک تولد خامه ای

± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک تولد خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

کیک نیمه فوندانت

± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک نیمه فوندانت

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کیک تصویری

± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک تصویری

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کیک ماکارون دار

± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک ماکارون دار

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیز کیک نیویورکی

± ۵۰ گرم، چیز کیک ارسال بر اساس موجودی: چیز کیک نوتلا، چیز کیک شاتوت و چیز کیک اوریو
چیز کیک نیویورکی

۱ کیلوگرم (۸ تا ۹ عدد)

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۶ تا ۱۸ عدد)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چیز کیک تنوری

± ۵۰ گرم
چیز کیک تنوری

۱ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۰
۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ تا ۶ عدد)

۱۰
۷۳,۵۰۰ ۶۶,۱۵۰ تومان

کیک خشک

کیک دبل چاکلت

± ۵۰ گرم، اسفنج شکلاتی، تزیین بادام زمینی و نوتلا
کیک دبل چاکلت

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم، برشی، کیک اسفنجی ساده، گردو و هویج
کیک هویج

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۰ عدد)

۱۰
۶۶,۵۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

کیک شیرازی کره

± ۵۰ گرم، برشی، اسفنج ساده، کره گیاهی، شهد
کیک شیرازی کره

۱ کیلوگرم (۱۵ تا ۱۶ عدد)

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ تا ۸ عدد)

۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

کیک صبحانه

± ۵۰ گرم، برشی، کیک ساده، داخل کیک کشمش، گردو یا داخل کیک شکلات
کیک صبحانه

۱ کیلوگرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

تارت، مربا و عسل

تارت آجیلی

تارت آجیلی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

تارت نوتلا

تارت نوتلا

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰
۹۲,۵۰۰ ۸۳,۲۵۰ تومان

نان فانتزی

نان خشک سبزیجات

نان خشک با ارد جو دوسر و شوید
نان خشک سبزیجات
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چوبوک شکری

± ۵۰ گرم
چوبوک شکری

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۲,۵۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

نان باگت فرانسوی

نان باگت فرانسوی

یک عدد

۱۰
۵,۵۰۰ ۴,۹۵۰ تومان

نان همبرگر فرانسوی

نان همبرگر فرانسوی

یک عدد

۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان

پیراشکی کرمدار

پیراشکی کرمدار

یک عدد

ناموجود

دونات شکلاتی

دونات شکلاتی

یک عدد

ناموجود

کروسان شکلاتی

کروسان شکلاتی

یک عدد

۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کروسان ساده

 کروسان ساده

یک عدد

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

نان تست چند غله

نان تست چند غله

یک بسته

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

نان سیمیت با شیره انگور

نان سیمیت با شیره انگور

یک عدد

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

نان تست مولتی لیدی

نان تست مولتی لیدی

یک عدد

۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان

آرد سوخاری

آرد سوخاری

۱کیلوگرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

گاتا گردویی

گاتا گردویی

یک عدد

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

نان خشک مغزدار

± ۵۰ گرم
نان خشک مغزدار

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

سوهان، گز و شکلات

نبات شاخه ای زرد وسفید

± ۵۰ گرم
نبات شاخه ای زرد وسفید

۱ کیلوگرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

لواشک ورقه ای

لواشک ورقه ای

یک عدد

۱۰
۶,۰۰۰ ۵,۴۰۰ تومان

آجیل

بادام زمینی قلاف دار

۵۰۰ گرم
بادام زمینی قلاف دار
۱۰
۴۷,۵۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵۴,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۴۵,۰۰۰ ۴۰۰,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۱,۲۵۰ ۱۰۰,۱۲۵ تومان

پسته کله قوچی شور

پسته کله قوچی شور

۱ کیلوگرم

۱۰
۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۲,۵۰۰ ۱۰۱,۲۵۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۲,۵۰۰ ۱۰۱,۲۵۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۰
۱۱۱,۲۵۰ ۱۰۰,۱۲۵ تومان

خشکبار

باسلوق

فله ای
باسلوق
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آلو قطره طلایی

آلو قطره طلایی

۱ کیلوگرم

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۹,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

گوجه خشک

گوجه خشک

۱۵۰ گرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

میوه خشک

۱۴ نوع میوه
میوه خشک

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۲,۵۰۰ ۲۹,۲۵۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۱۰
۵۷,۵۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

انجیر اعلا استهبان

انجیر اعلا استهبان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

لیمو خشک اسلایسی

لیمو خشک اسلایسی

۲۰۰ گرم

۱۰
۲۹,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰ تومان

برگه آلو شابلون

برگه آلو شابلون

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۶,۵۰۰ ۴۱,۸۵۰ تومان

برگه هلو

برگه هلو

۲۵۰ گرم

۱۰
۳۷,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ تومان

برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

۲۵۰ گرم

۱۰
۴۱,۲۰۰ ۳۷,۰۸۰ تومان

نوشیدنی سرد

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

آمریکانو سرد

آمریکانو سرد

۴۵۰ میلی لیتر

ناموجود

لاته سرد

لاته سرد

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

موکا سرد

موکا سرد

۴۵۰ میلی لیتر

ناموجود

کارامل ماکیاتو سرد

کارامل ماکیاتو سرد

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

لیموناد

لیمو، اسپرایت
لیموناد

۴۵۰ میلی لیتر

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان