جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

± ۵۰ گرم
شیرینی تر

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

رولت مخصوص

± ۵۰ گرم
رولت مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نوتلا

± ۵۰ گرم
شیرینی نوتلا

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نان گاتا

± ۵۰ گرم
نان گاتا

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک خامه ای نوتلا

± ۵۰ گرم
کیک خامه ای نوتلا

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان پنجره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان پنجره ای

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان برنجی

± ۵۰ گرم
شیرینی نان برنجی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر

± ۵۰ گرم
شیرینی تر

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پلمبیر

± ۵۰ گرم
پلمبیر

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نوتلا

± ۵۰ گرم
شیرینی نوتلا

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی نوتکا

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی سپه سالاری

± ۵۰ گرم
شیرینی سپه سالاری

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نگرو

± ۵۰ گرم
شیرینی نگرو

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پفک گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی پفک گردویی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ماشینی

± ۵۰ گرم
شیرینی ماشینی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

باقلوا

± ۵۰ گرم
باقلوا

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

باقلوا هندی

± ۵۰ گرم
باقلوا هندی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان نخودچی

± ۵۰ گرم، شیرینی نخودچی میوه‌ای
شیرینی نان نخودچی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان برنجی

± ۵۰ گرم
شیرینی نان برنجی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان پنجره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان پنجره ای

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

حلوا ویفری

± ۵۰ گرم
حلوا ویفری

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک خامه ای نوتلا

± ۵۰ گرم
کیک خامه ای نوتلا

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک خامه ای ساده

± ۵۰ گرم
کیک خامه ای ساده

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

رولت مخصوص

± ۵۰ گرم
رولت مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک خشک

کیک صبحانه

± ۵۰ گرم
کیک صبحانه

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

نان

نان گاتا

± ۵۰ گرم
نان گاتا

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سوهان، گز و شکلات

سوهان عسلی هفت مغز

± ۵۰ گرم، خلال بادام، بادام هندی، بادام آمریکایی، کنجد، شاهدانه، خلال پسته، مغز تخمه آفتابگردان
سوهان عسلی هفت مغز

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی پنج مغز

± ۵۰ گرم، خلال بادام، بادام هندی، بادام آمریکایی، خلال پسته، مغز تخمه آفتابگردان
سوهان عسلی پنج مغز

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۱ کیلوگرم

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا ایرانی شور

بادام منقا ایرانی شور

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور ممتاز

بادام هندی شور ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور فوق ممتاز

بادام هندی شور فوق ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

بادام ایرانی شور

بادام ایرانی شور

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی شور

بادام زمینی شور

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

بادام آمریکایی شور

بادام آمریکایی شور

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آجیل خام

بادام منقا ایرانی خام

بادام منقا ایرانی خام

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۱ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مغز خام

گردو خورشتی

گردو خورشتی

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو ممتاز خام

مغز گردو ممتاز خام

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مغز شور

مغز فندق خارجی شور

مغز فندق خارجی شور

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

مغز فندق وارداتی

مغز فندق وارداتی

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه دو آتیشه

تخمه دو آتیشه

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو بی نمک ایرانی

تخمه کدو بی نمک ایرانی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو با نمک

تخمه کدو با نمک

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی

تخمه کدو مشهدی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مرمری خام

تخمه کدو مرمری خام

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

مویز

مویز

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی ممتاز

خرما زاهدی ممتاز

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم مخصوص سیرجان

خرما پیارم مخصوص سیرجان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر متوسط

انجیر متوسط

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

انجیر فوق ممتاز

انجیر فوق ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک

میوه خشک مخلوط

آلو شابلون خشک، هلو خشک، انبه خشک، موز خشک، سیب خشک، پرتقال خشک، انجیر خشک، خرمالو خشک
میوه خشک مخلوط

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک انبه

میوه خشک انبه

۱ کیلوگرم

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان