نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

قهوه آمارگا

۶۰% عربیکا: اوگاندا، پرو، مکزیک، برزیل، ۴۰% روبوستا: برزیل، اوگاندا، کنیا پروفایل طعمی قهوه آمارگا کافیین ۱/۲۶ – ۱/۲۰ طعم و عطر...
قهوه آمارگا

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

قهوه آدلانته

۵۵% عربیکا: اوگاندا، مکزیک، اتیوپی، ۴۵% روبوستا، اوگاندا، تانزانیا پروفایل طعمی قهوه آدلانته کافیین ۱/۲۷ – ۱/۲۱ طعم و عطر آجیلی...
قهوه آدلانته

۵۰۰ گرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

قهوه لیما

۷۰% عربیکا: کلمبیا، اوگاندا، پرو، تانزانیا، ۳۰% روبوستا: کنیا، اوگاندا، تانزانیا پروفایل طعمی قهوه لیما کافیین ۱/۲۴ – ۱/۱۸ طعم ...
قهوه لیما

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

قهوه عربیکا اتیوپی لیمو

پروفایل طعمی قهوه عربیکا اتیوپی لیمو کافیین ۱/۰۸ – ۱/۱۲ رایحه گل یاس، چوب صندل، کاکایو برشته و پوست پرتقال ارتفاع از سطح دریا ۱...
قهوه عربیکا اتیوپی لیمو

۵۰۰ گرم

۲۵۱,۰۰۰ تومان

قهوه ترکیبی

قهوه سیمون

قهوه ۹۰% عربیکا؛ ۱۰ درصد روبوستا
قهوه سیمون

۲۵۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

قهوه آمارگا

۶۰% عربیکا: اوگاندا، پرو، مکزیک، برزیل، ۴۰% روبوستا: برزیل، اوگاندا، کنیا پروفایل طعمی قهوه آمارگا کافیین ۱/۲۶ – ۱/۲۰ طعم و عطر...
قهوه آمارگا

۲۵۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۸,۰۰۰ تومان

قهوه آدلانته

۵۵% عربیکا: اوگاندا، مکزیک، اتیوپی، ۴۵% روبوستا، اوگاندا، تانزانیا پروفایل طعمی قهوه آدلانته کافیین ۱/۲۷ – ۱/۲۱ طعم و عطر آجیلی...
قهوه آدلانته

۲۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۹,۰۰۰ تومان

قهوه سالوا

۳۰ درصد عربیکا: اوگاندا، پرو، تانزانیا، مکزیک، ۷۰ درصد روبوستا: تانزانیا، اندونزی، اوگاندا، کنیا پروفایل طعمی قهوه سالوا کافیین ...
قهوه سالوا

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۴,۰۰۰ تومان

قهوه پاندورا

۸۰% عربیکا: پرو، اوگاندا، مکزیک، ۲۰% روبوستا: کنیا، اندونزی پروفایل طعمی قهوه پاندورا کافیین ۱/۲۱ – ۱/۱۵ طعم و عطر میوه های محل...
قهوه پاندورا

۲۵۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۹,۰۰۰ تومان

قهوه ماکیا

۸۰% عربیکا: کلمبیا، پرو، ۲۰ درصد روبوستا: تانزانیا، اوگاندا پروفایل طعمی قهوه ماکیا کافیین ۱/۲۲ – ۱/۱۶ طعم و عطر میوه های استوا...
قهوه ماکیا

۲۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

قهوه لیما

۷۰% عربیکا: کلمبیا، اوگاندا، پرو، تانزانیا، ۳۰% روبوستا: کنیا، اوگاندا، تانزانیا پروفایل طعمی قهوه لیما کافیین ۱/۲۴ – ۱/۱۸ طعم ...
قهوه لیما

۲۵۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

قهوه ریگو

۶۰% عربیکا: اوگانددا، تانزانی، کلمبیا، ۴۰% روبوستا: تانزانیا، اوگاندا، برزیل پروفایل طعمی قهوه ریکو کافیین ۱/۲۵ – ۱/۱۹ طعم و عط...
قهوه ریگو

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

قهوه ترک

قهوه ترک ۷۰ درصد عربیکا ۲۵۰ گرم

۷۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا ۳۰ % روبوستا: اوگاندا، اندونزی
قهوه ترک 70 درصد عربیکا 250 گرم
۶۴,۰۰۰ تومان

قهوه ترک ۷۰ درصد عربیکا ۵۰۰ گرم

۷۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا ۳۰ % روبوستا: اوگاندا، اندونزی
قهوه ترک ۷۰ درصد عربیکا ۵۰۰ گرم
۱۱۸,۰۰۰ تومان

قهوه ترک ۷۰ درصد عربیکا ۱ کیلوگرم

۷۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا ۳۰ % روبوستا: اوگاندا، اندونزی
قهوه ترک ۷۰ درصد عربیکا ۱ کیلوگرم
۲۱۸,۰۰۰ تومان

قهو ترک ۱۰۰% عربیکا ۲۵۰ گرم

۱۰۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا
قهو ترک  ۱۰۰% عربیکا ۲۵۰ گرم
۷۵,۰۰۰ تومان

قهوه ترک ۱۰۰%عربیکا ۵۰۰ گرم

۱۰۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا
قهوه ترک ۱۰۰%عربیکا ۵۰۰ گرم
۱۴۷,۰۰۰ تومان

قهوه ترک ۱۰۰% عربیکا ۱کیلو گرم

۱۰۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا
قهوه ترک ۱۰۰% عربیکا ۱کیلو گرم
۲۹۰,۰۰۰ تومان

قهوه ترک عربیکا

۷۰%عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا
قهوه ترک عربیکا

۲۵۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

قهوه عربی

۱۰۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا، کنیا، برزیل
قهوه عربی

۲۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

قهوه یونانی

۱۰۰ % عربیکا: اوگاندا،پرو، مکزیک، تانزانیا، کنیا، برزیل
قهوه یونانی

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۵,۰۰۰ تومان

قهوه ۱۰۰% عربیکا

قهوه لیندی

۱۰۰% عربیکا: کلمبیا، اتیوپی، تانزانیا پروفایل طعمی قهوه لیندی کافیین ۱/۱۸ – ۱/۱۲ طعم و عطر میوه های استوایی، میوه های محلی آفری...
قهوه لیندی

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

قهوه کانیس

۱۰۰% عربیکا: کلمبیا، اوگاندا، مکزیک پروفایل طعمی قهوه کانیس کافیین ۱/۲۰ – ۱/۱۴ طعم و عطر گلهای محلی نوار جنوبی اتیوپی، گلهای مح...
قهوه کانیس

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۱۷,۰۰۰ تومان

قهوه سینگل

قهوه اوگاندا ۲ (یک کیلو گرم)

پروفایل طعمی قهوه اوگاندا دو کافیین ۱/۱۸- ۱/۲۲ طعم آجیلی، شکلاتی تلخ عطر و بو قوی
قهوه اوگاندا 2 (یک کیلو گرم)
۳۶۰,۰۰۰ تومان

قهوه تانزانیا ۲ (یک کیلو گرم)

مشخصات طعمی قهوه تانزانیا جی ۲ موریس کافیین: ۱.۱۸ - ۱.۲۲ طعم: آجیل و مرکبات رطوبت: ۱۱.۸ ارتفاع از سطح دریا: ۸۰۰ - ۱,۲۰۰ عطر: خ...
قهوه تانزانیا 2 (یک کیلو گرم)
۳۶۰,۰۰۰ تومان

قهوه کنیا

روفایل طعمی قهوه عربیکا کنیا کافیین ۱/۰۸ – ۱/۱۲ طعم میوه ای و گل های بومی عطر و بوی بسیار قوی
قهوه کنیا

۲۵۰ گرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۷,۰۰۰ تومان

قهوه عربیکا اتیوپی لیمو

پروفایل طعمی قهوه عربیکا اتیوپی لیمو کافیین ۱/۰۸ – ۱/۱۲ رایحه گل یاس، چوب صندل، کاکایو برشته و پوست پرتقال ارتفاع از سطح دریا ۱...
قهوه عربیکا اتیوپی لیمو

۲۵۰ گرم

۱۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۱,۰۰۰ تومان

قهوه اوگاندا دو

پروفایل طعمی قهوه اوگاندا دو کافیین ۱/۱۸- ۱/۲۲ طعم آجیلی، شکلاتی تلخ عطر و بو قوی
قهوه اوگاندا دو

۲۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۶,۰۰۰ تومان

قهوه پرو دو

پروفایل طعمی قهوه عربیکا پرو G۲ کافیین ۱/۲۰ – ۱/۱۶ طعم آجیلی و کاراملی ضعیف عطر و بوی قوی
قهوه پرو دو

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۳,۰۰۰ تومان

قهوه اوگاندا

پروفایل طعمی قهوه عربیکا اوگاندا کافیین ۱/۱۸ – ۱/۱۶ طعم اجیلی و میوه های استوایی عطر و بوی بسیار قوی
قهوه اوگاندا

۲۵۰ گرم

۱۰۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۶,۰۰۰ تومان

قهوه تانزانیا دو

مشخصات طعمی قهوه تانزانیا جی ۲ موریس کافیین: ۱.۱۸ - ۱.۲۲ طعم: آجیل و مرکبات رطوبت: ۱۱.۸ ارتفاع از سطح دریا: ۸۰۰ - ۱,۲۰۰ عطر: خ...
قهوه تانزانیا دو

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قهوه تانزانیا

پروفایل طعمی قهوه عربیکا تانزانیا کافیین ۱/۲۰ – ۱/۱۶ طعم 'گل های بومی و آجیلی عطر و بوی بسیار قوی
قهوه تانزانیا

۲۵۰ گرم

۱۰۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹۶,۰۰۰ تومان

قهوه کلمبیا نارینو

پروفایل طعمی کلمبیا نارینو کافیین ۱/۱۶ – ۱/۱۸ طعم اجیلی با رگه مرکبات عطر و بوی بسیار قوی
قهوه کلمبیا نارینو

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

قهوه جامائیکا

پروفایل طعمی قهوه جاماییکا کافیین ۱/۱۰ – ۱/۱۴ طعم شکلاتی عطر و بوی قوی
قهوه جامائیکا

۱۲۵ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۰۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱۶,۰۰۰ تومان

قهوه اتیوپی یورکاچف دو

پروفایل طعمی قهوه عربیکا اتیوپی یورگاچف کافیین ۱/۱۰ – ۱/۱۴ طعم میوه ای و گل های بومی عطر و بوی قوی
قهوه اتیوپی یورکاچف دو

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۲,۰۰۰ تومان

قهوه سبز لاغری

قهوه لاغری پرو یک

پروفایل طعمی قهوه سبز لاغری پرو g۱ کافیین ۱/۱۶ – ۱/۱۴ عطر و بوی قوی قهوه لاغری به صورت آرد بوده و به صورت دم نوش مصرف می شود.
قهوه لاغری پرو یک

۲۵۰ گرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

قهوه لاغری پرو دو

پروفایل طعمی قهوه سبز لاغری پرو g۲ کافیین ۱/۱۸ – ۱/۱۶ عطر و بوی قوی قهوه لاغری به صورت آرد بوده و به صورت دم نوش مصرف می شود.
قهوه لاغری پرو دو

۲۵۰ گرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

قهوه لاغری اوگاندا

پروفایل طعمی قهوه سبز لاغری اوگاندا کافیین ۱/۱۶ – ۱/۱۴ عطر و بوی بسیار قوی قهوه لاغری به صورت آرد بوده و به صورت دم نوش مصرف می...
قهوه لاغری اوگاندا

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳۰,۰۰۰ تومان