جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های کرج

نان شیرینی سید خندان

شکلات

شکلات آیدین توفیکا ۱کیلوگرم

شکلات آیدین توفیکا ۱کیلوگرم
۱۵۳,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای نیم کیلویی

شکلات ژله ای نیم کیلویی
۶۵,۰۰۰ تومان

تافی ترش نیم کیلویی

تافی ترش نیم کیلویی
۵۰,۰۰۰ تومان

کاکایو مغزدار آندیس نیم کیلویی

کاکایو مغزدار آندیس نیم کیلویی
۱۲۴,۰۰۰ تومان

کاکایو تلخ باراکا نیم کیلویی

کاکایو تلخ باراکا نیم کیلویی
۱۲۴,۰۰۰ تومان

شکلات ویفری بایکیت نیم کیلویی

شکلات ویفری بایکیت نیم کیلویی
۸۸,۵۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله نیم کیلویی

پشمک حاج عبدالله نیم کیلویی
۵۳,۰۰۰ تومان

شکلات نادو شونیز

یک کیلوگرم
شکلات نادو شونیز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات نادو شونیز

نیم کیلو
شکلات نادو شونیز
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

نان خامه ای مارسبانی ۱کیلوگرم

نان خامه ای مارسبانی ۱کیلوگرم
۱۳۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای مارسبانی ۵۰۰ گرم

نان خامه ای مارسبانی ۵۰۰ گرم
۶۷,۵۰۰ تومان

شیرینی رولت ناپلئونی

۱ کیلو گرم
شیرینی رولت ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساندویچی ۱کیلوگرم

نان خامه ای ساندویچی ۱کیلوگرم
۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساندویچی ۵۰۰ گرم

نان خامه ای ساندویچی ۵۰۰ گرم
۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت مکزیکی شکلاتی

۱ کیلو گرم
شیرینی رولت مکزیکی شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی خامه ای مخلوط

۱.۷ کیلوگرم

۲۲۱,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی میکادو بسته ای

شیرینی میکادو بسته ای
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی (دونات) لقمه ای

۱کیلو گرم
پیراشکی (دونات) لقمه ای

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی کره ای پاپیون

۱کیلو گرم
شیرینی کره ای پاپیون

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تسمه ای

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی دنت

± ۵۰ گرم
شیرینی دنت

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی دنت نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی دنت نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۵۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۶,۵۰۰ تومان

شیرینی کره ای نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای نازک

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی شکری

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

شیرینی پاستیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاستیلی

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نخود چی

شیرینی نخود چی

یک بسته

۱۵۳,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی سنتی

نقل خلال بسته ای

نقل خلال بسته ای
۴۷,۰۰۰ تومان

گز کرمانی بسته ای

گز کرمانی بسته ای
۲۸۹,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای

بسته ای
شیرینی پنجره ای
۱۰۹,۰۰۰ تومان

گز معراج طلایی بسته ای

گز معراج طلایی بسته ای
۲۷۷,۰۰۰ تومان

آجیل شور

آجیل شش مغز شور

آجیل شش مغز شور

۱ کیلوگرم

۴۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۴,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم، پسته، بادام، بادام هندی
آجیل چهار مغز شور

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پسته شور

± ۵۰ گرم
پسته شور

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

آجیل چهارمغز خام ۱کیلوگرم

آجیل چهارمغز خام ۱کیلوگرم
۵۲۰,۰۰۰ تومان

پسته خام

± ۵۰ گرم
پسته خام

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۱ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۲,۵۰۰ تومان

بادام خام ایرانی

بادام خام ایرانی

۱ کیلوگرم

۶۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۴,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کشمش مویز

کشمش مویز

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

نخود چی

نخود چی

۱ کیلوگرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو دو آتیشه

۱ کیلوگرم
تخمه کدو دو آتیشه
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

۵۰۰ گرم
تخمه کدو دو آتیشه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه

۱کیلوگرم
تخمه هندوانه

۱کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

± ۵۰ گرم
تخمه کدو

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

۱ کیلوگرم

۳۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۲,۵۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی نیم کیلویی

بستنی سنتی نیم کیلویی
۴۱,۵۰۰ تومان

بستنی سنتی

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی

۱ کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای

± ۵۰ گرم
بستنی میوه ای

۵۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان