جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۱۴ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

± ۵۰ گرم
شیرینی پای سیب

۱ کیلوگرم (۱۴ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

نان سوخاری

± ۵۰ گرم، بسته بندی
نان سوخاری

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نان تست ساده

نان تست ساده

یک بسته (۱۹ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

نان تست جو

نان تست جو

یک بسته (۱۴ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱۹ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

نان ساندویچی فانتزی

نان ساندویچی فانتزی

۵ عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میکادو

± ۵۰ گرم
شیرینی میکادو

۱ کیلوگرم (۳۲ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کیک یزدی

± ۵۰ گرم
شیرینی کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۲ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

آرد سوخاری

± ۵۰ گرم، بسته بندی
آرد سوخاری

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

نان

نان تست ساده

نان تست ساده

یک بسته (۱۴ عدد)

۲۴,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱۹ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

نان تست جو

نان تست جو

یک بسته (۱۴ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱۹ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

نان جو سبوس دار

نان جو سبوس دار

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو کنجدی

نان جو کنجدی

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو دوسر

نان جو دوسر

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

نان جو اصفهان

نان جو اصفهان

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

نان جو رژیمی

بسته دو عددی
نان جو رژیمی

یک بسته (۲ عدد)

۳۰,۰۰۰ تومان

نان سوخاری

± ۵۰ گرم، بسته بندی
نان سوخاری

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نان فانتزی

نان ساندویچی فانتزی

نان ساندویچی فانتزی

۵ عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

نان همبرگری

نان همبرگری

یک بسته (۴ عدد)

۲۴,۰۰۰ تومان

نان بربری فانتزی ساده

نان بربری فانتزی ساده

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

نان بربری کره ای

نان بربری کره ای

یک عدد

۱۳,۰۰۰ تومان

نان شیرین

نان شیرمال ساده

نان شیرمال ساده

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان شیرمال شکری

نان شیرمال شکری

یک عدد

۱۱,۰۰۰ تومان

نان شیرمال کرمدار

نان شیرمال کرمدار

یک عدد

۱۳,۰۰۰ تومان

نان شیرمال گیسویی

نان شیرمال گیسویی

یک عدد

۱۱,۰۰۰ تومان

پیراشکی و دونات

پیراشکی دونات

پیراشکی دونات

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

کلوچه فومن

کلوچه فومن

یک بسته (۵ عدد)

۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی کیک یزدی

± ۵۰ گرم
شیرینی کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۲ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

± ۵۰ گرم
شیرینی پای سیب

۱ کیلوگرم (۱۴ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پای آناناس

± ۵۰ گرم
شیرینی پای آناناس

۱ کیلوگرم (۱۴ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۱۴ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میکادو

± ۵۰ گرم
شیرینی میکادو

۱ کیلوگرم (۳۲ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

بیسکویت های بای

± ۵۰ گرم
بیسکویت های بای

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بیسکویت جو رژیمی

± ۵۰ گرم
بیسکویت جو رژیمی

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

آرد و خمیر

خمیر پیتزا دست ساز

خمیر پیتزا دست ساز

۵ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

یک عدد

۵,۰۰۰ تومان

آرد سوخاری

± ۵۰ گرم، بسته بندی
آرد سوخاری

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان