جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز
کیک شکلاتی

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

۳۵
۴۵۰,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۲۶۵,۰۰۰ ۱۷۲,۲۵۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم ۴۰ عدد

۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۷ تا ۹ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۷ عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۹۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

۱ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، روکش نوتلا فندق متنوع نسبت به ویترین روز
کیک نوتلا

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

۳۵
۴۶۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موزمتنوع نسبت به ویترین روز
کیک وانیلی

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۲۶۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

ناموجود

گل

باکس گل

۶ تا ۸ عدد گل رز شاخه ای قرمز
باکس گل
۵
۳۵۰,۰۰۰ ۳۳۲,۵۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی رولت شاخه نسکافه ای

±۵۰ گرم، موز، گردو، وانیل، نسکافه، متنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی رولت شاخه نسکافه ای
۲۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۷۶,۲۵۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

± ۵۰ گرم,متنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی تر میوه ای

۱ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۶ تا ۸ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

شیرینی رولت میکس

± ۵۰ گرم،متنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی رولت میکس

۱ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم (۱۵ تا ۱۸عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

شیرینی رولت نسکافه ای

± ۵۰ گرم،تنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی رولت نسکافه ای

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۱۵ تا ۱۸عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

شیرینی رولت مکزیکی

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت مکزیکی

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۱۰۵,۰۰۰ ۷۸,۷۵۰ تومان

شیرینی رولت شاخه شکلاتی

± ۵۰ گرم،متنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی رولت شاخه شکلاتی

۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۲۳۵,۰۰۰ ۱۷۶,۲۵۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۹۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

شیرینی نان خامه ای شکلاتی

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای شکلاتی

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۴۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۷ عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۷ تا ۹ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

شیرینی تر تارت میوه ای فنجانی

± ۵۰ گرم،متنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی تر تارت میوه ای فنجانی

۱ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۲۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۲۵
۱۰۵,۰۰۰ ۷۸,۷۵۰ تومان

شیرینی خشک

زولبیا و بامیه و گوشفیل

مواد تشکیل شده: آرد، شکر، تخم مرغ، روغن، شربت، تعداد کلی حدود ۲۰ عدد
زولبیا و بامیه و گوشفیل
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

زولبیا و بامیه و گوشفیل مخلوط

مواد تشکیل دهنده: آرد، شکر، روغن، شربت، تخم مرغ، وزن ۱ کیلو گرم، تعداد حدود ۴۰ عدد
زولبیا و بامیه و گوشفیل مخلوط
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم ۴۰ عدد

۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۲۰ عدد

۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

شیرینی کیک یزدی

شیرینی کیک یزدی

۱ کیلوگرم ۲۰ عدد

۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۱۰ عدد

۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی میکس کشمشی و کیک یزدی

شیرینی میکس کشمشی و کیک یزدی

۱ کیلوگرم ۳۰ عدد

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۲۰ عدد

۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میکس زبان و گل محمدی

شیرینی میکس زبان و گل محمدی

۱ کیلوگرم ۲۰ عدد

۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۱۰ عدد

۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میکس کره ای نازک و زبان

شیرینی میکس کره ای نازک و زبان

۱ کیلوگرم ۳۰ عدد

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۱۵ عدد

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شیرینی میکس کره ای

شیرینی میکس کره ای

۱ کیلوگرم ۲۲ عدد

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۱۱ عدد

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی میکس خشک مربایی

شیرینی میکس خشک مربایی

۱ کیلوگرم ۲۲ عدد

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۱۱ عدد

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی میکس خشک مجلسی

شیرینی میکس خشک مجلسی

۱ کیلوگرم ۲۵ عدد

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۱۳ عدد

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شیرینی گل محمدی

± ۵۰ گرم،متنوع نسبت به ویترین روز
شیرینی گل محمدی

۱ کیلوگرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۶۹,۰۰۰ ۵۵,۲۰۰ تومان

شیرینی کره ای لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای لوتکا

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای مارسبانی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مارسبانی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای ساقدوش

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای ساقدوش

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای ساق عروس

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۹۵,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای نازک

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای زبان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای پاپیونی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای پاپیونی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک مربایی سوئیسی

± ۵۰ گرم
شیرینی خشک مربایی سوئیسی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک مربایی تسمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی خشک مربایی تسمه ای

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

شیرینی فنجانی آجیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی فنجانی آجیلی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فنجانی میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی فنجانی میوه ای

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فنجانی فرانتینا

± ۵۰ گرم
شیرینی فنجانی فرانتینا

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

شیرینی ماکارون

شیرینی ماکارون

یک بسته

۲۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خاتون پنجره ای

خاتون پنجره ای

بزرگ

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

کوچک

۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

پای

کیک پای نارگیل

کیک پای نارگیل

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی بسته بندی

بسته ۱.۰۵۰ گرمی
باقلوا استانبولی بسته بندی

۱ کیلو گرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

۷۰۰ گرمی

۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر خشک پرک

انجیر خشک پرک

۱ کیلوگرم

۵
۴۵۰,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۳,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خلال بادام درجه یک

خلال بادام درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خلال پسته درجه یک

خلال پسته درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۶۵۰,۰۰۰ ۶۱۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۳۵۰,۰۰۰ ۳۳۲,۵۰۰ تومان

مویز اعلا

مویز اعلا

۱ کیلوگرم

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۱ کیلوگرم

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

شکلات

شکلات ویفر بایکیت دارک

شکلات ویفر بایکیت دارک

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شکلات ویفر اترنو

شکلات ویفر اترنو

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شکلات ویفر بایکیت فندقی

شکلات ویفر بایکیت فندقی

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شکلات ویفر بایکیت بادام زمینی

شکلات ویفر بایکیت بادام زمینی

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شکلات کادویی

شکلات کادویی Billordy

شکلات شیری
شکلات کادویی Billordy

۳۵۰ گرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی Anish

شکلات شیری
شکلات کادویی Anish

۴۰۰ گرم

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

شکلات کادویی تلخ Baraka

شکلات تلخ
شکلات کادویی تلخ Baraka

۳۷۰ گرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

شکلات کادویی ساده Baraka

شکلات ساده
شکلات کادویی ساده Baraka

۳۷۰ گرم

۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۷,۵۰۰ تومان

شکلات کادویی طلایی Bernotti

شکلات ساده
شکلات کادویی طلایی Bernotti

۵۲۵ گرم

۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۷,۵۰۰ تومان

شکلات کادویی قهوه ای Bernotti

شکلات ساده
شکلات کادویی قهوه ای Bernotti

۵۲۵ گرم

۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۷,۵۰۰ تومان

کافه میکس و قهوه

کافه میکس با شکر Tims

کافه میکس با شکر Tims

۴۲۰ گرم ۲۰ عدد

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کافه میکس بدون شکر Tims

کافه میکس بدون شکر Tims

۵۸۰ گرم ۲۰ عدد

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

کاپوچینو Tims

کاپوچینو Tims

۱۴۰ گرم ۴۰ عدد

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

قهوه عربی Tims

قهوه عربی Tims

۲۷۰ گرم ۲۰ عدد

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

هات چاکلت tims

هات چاکلت tims

۶۰۰ گرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

خرما

خرما مخصوص

خرما محصوص مغز گردو وزن ۱.۳۰۰ تا ۱.۸۰۰
خرما مخصوص
۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

حلوا

خرما حلوایی

خرما حلوایی مغز گرد اعلا
خرما حلوایی
۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

حلوا ویفری

وزن ۱.۳۰۰ تا ۱.۸۰۰
حلوا ویفری
۲۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

حلوا قیفی مخلوط

وزن ۱.۳۰۰ تا ۱.۸۰۰
حلوا قیفی مخلوط
۲۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ تومان

حلوای مخصوص میکس

وزن ۱.۳۰۰ تا ۱.۸۰۰
حلوای مخصوص میکس
۲۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

برشتوک اجیلی مخصوص

وزن ۱.۳۰۰ تا ۱.۸۰۰
برشتوک اجیلی مخصوص
۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

میکادو مخصوص شکلاتی

وزن ۱.۳۰۰تا ۱.۸۰۰ کیلوگرم
میکادو مخصوص شکلاتی
۲۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

تنقلات

پشمک حاج عبدالله فله

پشمک حاج عبدالله فله

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله کادویی زعفرانی

پشمک حاج عبدالله کادویی زعفرانی
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله کادویی لقمه ای

پشمک حاج عبدالله کادویی لقمه ای
۲۰
۵۵,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله کادویی وانیلی

پشمک حاج عبدالله کادویی وانیلی
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

کیک خشک

کیک شربتی فنجانی

± ۵۰ گرم
کیک شربتی فنجانی

یک باکس (۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

کیک عصرانه اتریشی

± ۵۰ گرم
کیک عصرانه اتریشی

یک باکس (۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک عصرانه شکلاتی

± ۵۰ گرم
کیک عصرانه شکلاتی

یک باکس (۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک عصرانه گردو و دارچین

± ۵۰ گرم
کیک عصرانه گردو و دارچین

یک باکس (۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک عصرانه سیب و دارچین

± ۵۰ گرم
کیک عصرانه سیب و دارچین

یک باکس (۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم)

۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک روز مرد

۱ تا ۱.۲ کیلوگرم، مناسب برای ۵ تا ۷ نفر، اسفنج وانیلی، فیلینگ خامه نسکافه ای با مغز گردو و موز
کیک روز مرد
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کیک روز مرد

۱.۴ تا ۱.۶ کیلوگرم، مناسب برای ۱۰ تا ۱۴ نفر، اسفنج وانیلی، فیلینگ خامه نسکافه ای با مغز گردو و موز
کیک روز مرد
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کیک هدیه

۱ تا ۱.۲ کیلوگرم، مناسب برای ۵ تا ۷ نفر، اسفنج وانیلی، فیلینگ خامه نسکافه ای با مغز گردو و موز
کیک هدیه
۳۸۰,۰۰۰ تومان

کیک هدیه قلب طلایی

۱ تا ۱.۲ کیلوگرم، مناسب برای ۵ تا ۷ نفر، اسفنج وانیلی، فیلینگ خامه نسکافه ای با مغز گردو و موز
کیک هدیه قلب طلایی
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کیک هدیه قلب قرمز

۱ تا ۱.۲ کیلوگرم، مناسب برای ۵ تا ۷ نفر، اسفنج وانیلی، فیلینگ خامه نسکافه ای با مغز گردو و موز
کیک هدیه قلب قرمز
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کیک زانت شکلاتی

اسفنج شکلاتی، فیلینگ موز و گزدو، روکش نوتلا، دکور ثابت
کیک زانت شکلاتی

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم (مناسب برای ۷ نفر)

۳۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۳۹,۷۵۰ تومان

کیک یلدایی مینی

کیک یلدایی مینی

۱ تا ۱,۲۰۰ کیلوگرم

۳۵
۳۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ تومان

کیک یلدایی

کیک یلدایی

متوسط ۱,۷۰۰تا۲ کیلوگرم

۳۵
۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ تومان

کیک تک نفره روکش سکلات

۵۰ گرم، مغز موز و گردو، روکش شکلاتی، دیزاین متغیر
کیک تک نفره روکش سکلات
۳۵
۱۰۵,۰۰۰ ۶۸,۲۵۰ تومان

کیک تک نفره روکش نسکافه

۵۰ گرم,مغز موز و گردو، روکش نسکافه، دیزاین متغیر
کیک تک نفره روکش نسکافه
۳۵
۱۰۵,۰۰۰ ۶۸,۲۵۰ تومان

کیک تک نفره روکش نوتلا

۵۰ گرم،‌ مغز موز و گردو، روکش نوتلا، دیزاین متغیر
کیک تک نفره روکش نوتلا
۳۵
۱۰۵,۰۰۰ ۶۸,۲۵۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، روکش نوتلا فندق متنوع نسبت به ویترین روز
کیک نوتلا

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

۳۵
۴۶۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا با روکش نوتلا و فندق

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز، روکش نوتلا، مغز فندق، دیزاین متغیر
کیک نوتلا با روکش نوتلا و فندق

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

۳۵
۴۷۰,۰۰۰ ۳۰۵,۵۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز،متنوع نسبت به ویترین روز
کیک شکلاتی

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۲۶۵,۰۰۰ ۱۷۲,۲۵۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

۳۵
۴۵۰,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موزمتنوع نسبت به ویترین روز
کیک وانیلی

مینی (۱.۲۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم)

۳۵
۲۶۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۷۰۰ تا ۲ کیلوگرم)

ناموجود

کیک مادر

اسفنج وانیلی، فیلینگ موز و گردو، روکش خامه، مناسب برای روز مادر
کیک مادر

مینی (۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم)

۳۵
۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۱.۵۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم)

۳۵
۴۸۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰ تومان

مغز شور

مغز فندق شور

مغز فندق شور

۱ کیلوگرم

۵
۴۹۰,۰۰۰ ۴۶۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۳۲,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدایی با باسلوق

آجیل یلدایی با باسلوق

۱ کیلوگرم

۵
۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۲۰,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور ممتاز

پسته، بادام هندی، بادام، فندق
آجیل چهار مغز شور ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۷۴۵,۰۰۰ ۷۰۷,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۷۵,۰۰۰ ۳۵۶,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام ممتاز

پسته، بادام هندی، بادام، فندق
آجیل چهار مغز خام ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۷۴۵,۰۰۰ ۷۰۷,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۷۵,۰۰۰ ۳۵۶,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

آجیل شیرین ممتاز

توت خشک، گردو، مغز پسته، مغز بادام، بادام هندی، کشمش، مغز فندق
آجیل شیرین ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۴۵۰,۰۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۲۵,۰۰۰ ۲۱۳,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

آجیل مخلوط شور

پسته اکبری شور، مغز بادام، بادام هندی شور، فندق با پوست، تخمه ژاپنی
آجیل مخلوط شور

۱ کیلوگرم

۵
۵۵۰,۰۰۰ ۵۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۶۱,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

آجیل مشکل گشا

نخودچی، کشمش، توت خشک، پسته
آجیل مشکل گشا

۱ کیلوگرم

۵
۳۵۰,۰۰۰ ۳۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

آجیل شور

بادام هندی شور ممتاز

بادام هندی شور ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۶۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

بادام شور درشت

بادام شور درشت

۱ کیلوگرم

۵
۴۹۰,۰۰۰ ۴۶۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

۱ کیلوگرم

۵
۲۹۵,۰۰۰ ۲۸۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

پسته اکبری شور دستچین

پسته اکبری شور دستچین

۱ کیلوگرم

۵
۷۳۰,۰۰۰ ۶۹۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۸۰,۰۰۰ ۳۶۱,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

پسته احمد آقایی شور ممتاز

پسته احمد آقایی شور ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۷۰۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

پسته شامی آستانه شور

پسته شامی آستانه شور

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

آجیل عربی شور

آجیل عربی شور
۵
۶۲۰,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰ تومان

آجیل خام

بادام هندی خام ممتاز

بادام هندی خام ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۶۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

بادام خام درشت

بادام خام درشت

۱ کیلوگرم

۵
۴۹۰,۰۰۰ ۴۶۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۳۲,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام دستچین

پسته اکبری خام دستچین

۱ کیلوگرم

۵
۷۳۰,۰۰۰ ۶۹۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۶۵,۰۰۰ ۳۴۶,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام ممتاز

پسته احمد آقایی خام ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۷۰۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۵۰,۰۰۰ ۳۳۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

مغز خام

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

۱ کیلوگرم

۵
۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۳۲,۷۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام

مغز فندق خام

۱ کیلوگرم

۵
۳۹۵,۰۰۰ ۳۷۵,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۹۷,۵۰۰ ۱۸۷,۶۲۵ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۹۸,۷۵۰ ۹۳,۸۱۳ تومان

تخمه

تخمه ژاپنی شور اعلا

تخمه ژاپنی شور اعلا

۱ کیلوگرم

۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۷۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی شور

تخمه کدو گوشتی شور

۱ کیلوگرم

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتشه

تخمه کدو گوشتی دو آتشه

۱ کیلوگرم

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

تخمه محبوبی زعفرانی

تخمه محبوبی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتشه

تخمه محبوبی دو آتشه

۱ کیلوگرم

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

تخمه آفتابگردان شمشیری

۱ کیلوگرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

شمع و لوازم تولد

شمع کلاسیک

یک عدد
شمع کلاسیک

یک

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۲

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۳

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۴

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۶

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۷

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۸

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۹

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

علامت سوال

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

فشفشه سیمی

فشفشه سیمی

یک عدد

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

شمع کلاسیک ۲۴ عددی

شمع کلاسیک ۲۴ عددی
شمع کلاسیک 24 عددی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان