نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۲ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، اسلایسی
کیک شکلاتی

۱ کیلوگرم

ناموجود

مینی

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی کره ای لوله ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای لوله ای

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک هویج

± ۵۰ گرم
کیک هویج

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم، ارسال بر اساس تنوع موجود
شیرینی آلمانی

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

موکا

موکا

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۸۲,۵۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی تر میکس ویژه

± ۵۰ گرم، با توجه به شیرینی های تر موجود طرح و شکل متغیر
شیرینی تر میکس ویژه

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک و شیرینی پای

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بامیه

± ۵۰ گرم
بامیه

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

شیرینی فلن شیر

± ۵۰ گرم
شیرینی فلن شیر

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی صدفی شاتوت

± ۵۰ گرم
شیرینی صدفی شاتوت

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ونیز سر شکلاتی

± ۵۰ گرم
ونیز سر شکلاتی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

ونیز نوتلا

± ۵۰ گرم
ونیز نوتلا

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی مخصوص

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

پای آناناس

± ۵۰ گرم
پای آناناس

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

دانمارکی میکس

± ۵۰ گرم
دانمارکی میکس

۲ کیلوگرم

ناموجود

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی چیچک

± ۵۰ گرم
شیرینی چیچک

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم، ارسال بر اساس تنوع موجود
شیرینی آلمانی

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۶۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای لوله ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای لوله ای

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی نوتلا

± ۵۰ گرم
شیرینی نوتلا

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی زبان بلند

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان بلند

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی زبان کوچک

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان کوچک

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

دنیش شکلاتی

± ۵۰ گرم
دنیش شکلاتی

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

دنیش کرمدار

± ۵۰ گرم
دنیش کرمدار

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی دنت

± ۵۰ گرم
شیرینی دنت

۱.۱۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۶۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی چاکلت

± ۵۰ گرم
شیرینی چاکلت

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

مافین شکلاتی

± ۵۰ گرم
مافین شکلاتی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی سوفله

± ۵۰ گرم
شیرینی سوفله

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پای موز

± ۵۰ گرم
پای موز

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

پای آلبالو

± ۵۰ گرم، دکور متغیر
پای آلبالو

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

پای سیب ساده

± ۵۰ گرم
پای سیب ساده

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی موزنوتلا

± ۵۰ گرم
شیرینی موزنوتلا

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

پای نارگیل

± ۵۰ گرم
پای نارگیل

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

چیز کیک موز و پنیر

± ۵۰ گرم
چیز کیک موز و پنیر

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک تمشک

± ۵۰ گرم
کیک تمشک

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک براونی

± ۵۰ گرم
کیک براونی

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک شکلاتی

مناسب برای ۲ نفر
کیک شکلاتی

مینی

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک کره ای

± ۵۰ گرم
کیک کره ای

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک سیب دارچین

± ۵۰ گرم
کیک سیب دارچین

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک انجیر

± ۵۰ گرم
کیک انجیر

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک پرتقال کشمش

± ۵۰ گرم
کیک پرتقال کشمش

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۲ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

کیک ردولوت

± ۵۰ گرم
کیک ردولوت

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک هویج

± ۵۰ گرم
کیک هویج

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک مرمر

± ۵۰ گرم
کیک مرمر

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک مکزیکی

± ۵۰ گرم
کیک مکزیکی

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک کاپوچینو

± ۵۰ گرم
کیک کاپوچینو

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

کیک زعفرانی

± ۵۰ گرم
کیک زعفرانی

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک شکلاتی خیس

± ۵۰ گرم
کیک شکلاتی خیس

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

کیک قهوه

± ۵۰ گرم
کیک قهوه

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

براونی نوتلا

± ۵۰ گرم
براونی نوتلا

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی تارت خشک میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت خشک میوه ای

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

تارت کوچک میوه

± ۵۰ گرم
تارت کوچک میوه

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

شیرینی سنتی

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تساج کنجدی

± ۵۰ گرم
شیرینی تساج کنجدی

۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پفکی گردویی

پفکی گردویی

۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی

۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کوکی لاهیجان

± ۵۰ گرم
کوکی لاهیجان

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

قطاب

± ۵۰ گرم
قطاب

۵۵۰ تا ۶۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زبان کره ای

± ۵۰ گرم
زبان کره ای

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سیمیت ریز ترد

± ۵۰ گرم
سیمیت ریز ترد

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

صبحانه و عصرانه

آچما سبزی

پنیر خامه ای، شوید
آچما سبزی

یک عدد

ناموجود

آچما پنیری

پنیر خامه ای
آچما پنیری

یک عدد

ناموجود

پیراشکی

پیراشکی

یک عدد

ناموجود

سیمیت با مغز شکلات

با شکلات چیپسی
سیمیت با مغز شکلات

یک عدد

۱۳,۰۰۰ تومان

اسفویلیو به

با میوه به
اسفویلیو به

یک عدد

ناموجود

کروسان بادام

 کروسان بادام

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

کروسان فندوق و شکلات

کروسان فندوق و شکلات

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

پاکت شکلات

پاکت شکلات

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

دنیش زردآلو

دنیش زردآلو

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

دنیش آلبالو

دنیش آلبالو

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

ویت

ویت

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

اشترودل سیب

اشترودل سیب

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

سینمون دارچین

سینمون دارچین

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه شکلاتی

کیک صبحانه شکلاتی

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه گردویی

کیک صبحانه گردویی

۳۰۰ تا ۳۴۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کروسان شکلاتی با آب پرتقال

به همراه آب پرتقال
کروسان شکلاتی با آب پرتقال

یک عدد

۶۱,۰۰۰ تومان

سیمیت پنیر و گردو

سیمیت پنیر و گردو

یک عدد

۲۸,۰۰۰ تومان

پن رزان

رول کرم و کشمش
پن رزان

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

کروسان پنیری

کروسان پنیری

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

کروسان مینی شکلات

کروسان مینی شکلات

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

کروسان شکلاتی

کروسان شکلاتی

یک عدد

۲۱,۰۰۰ تومان

کروسان ساده

 کروسان ساده

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

اشترودل پنیر و گردو

اشترودل پنیر و گردو

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

اشترودل پنیر و آلبالو

اشترودل پنیر و آلبالو

یک عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

رول سیب دارچین

رول سیب دارچین

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

دونات شکلاتی

دونات شکلاتی

یک عدد

۶,۰۰۰ تومان

دونات شکری

دونات شکری

یک عدد

۶,۰۰۰ تومان

رول شکلات

رول شکلات

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

رول گردو دارچین

رول گردو دارچین

یک عدد

ناموجود

بوستاک بادام

بوستاک بادام

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

دنیش موز و شکلات

دنیش موز و شکلات

یک عدد

۲۱,۰۰۰ تومان

اسفویلیو سیب

اسفویلیو سیب

یک عدد

۲۷,۰۰۰ تومان

آب پرتقال (ویژه صبحانه)

آب پرتقال (ویژه صبحانه)

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

دسر و تارت

دسر ویژه پسته و زعفران

دسر ویژه پسته و زعفران

یک عدد

ناموجود

دسر پاریس برست

دسر پاریس برست

یک عدد

ناموجود

دسر تیرامیسو

دسر تیرامیسو

یک عدد

ناموجود

موس شکلاتی

موس شکلاتی

یک عدد

ناموجود

اوپرا

شکلات تلخ، کره نیوزلندی، اسفنج اوپرا
اوپرا

یک عدد

ناموجود

اکلر فندق و شکلات

اکلر فندق و شکلات

یک عدد

ناموجود

تارت کارامل

تارت کارامل

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

تارت شکلات

تارت شکلات

یک عدد

ناموجود

تارت میوه ای

تارت میوه ای

یک عدد

ناموجود

سوتاشی

فرنی ترکیه ای
سوتاشی

یک عدد

ناموجود

تَتَن سیب

تَتَن سیب

یک عدد

ناموجود

چیز کیک یخچالی

چیز کیک یخچالی

یک اسلایس

۲۱,۰۰۰ تومان

چیز کیک مارس

چیز کیک مارس

یک اسلایس

۳۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک کاراملی

چیز کیک کاراملی

یک اسلایس

۲۱,۰۰۰ تومان

چیز کیک شکلاتی

چیز کیک شکلاتی

یک اسلایس

۳۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک تمشک

چیز کیک تمشک

یک اسلایس

۲۱,۰۰۰ تومان

چیز کیک تنوری

چیز کیک تنوری

یک اسلایس

۲۱,۰۰۰ تومان

کوکی

کوکی مویز و توت

± ۵۰ گرم
کوکی مویز و توت

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کوکی چیپس شکلات

± ۵۰ گرم
کوکی چیپس شکلات

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کوکی فندق

± ۵۰ گرم
کوکی فندق

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کوکی دبل شکلات

± ۵۰ گرم
کوکی دبل شکلات

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کوکی بادام شکلات

± ۵۰ گرم
کوکی بادام شکلات

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کوکی گردو

± ۵۰ گرم
کوکی گردو

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

نان

نان باگت سبوس دار

نان باگت سبوس دار

یک عدد

۹,۰۰۰ تومان

شیرمال حلقه ای

شیرمال حلقه ای

یک عدد

۴,۰۰۰ تومان

نان سالادی شوید

نان سالادی شوید

۲۷۰ تا ۳۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان سالادی سیر

نان سالادی سیر

۲۷۰ تا ۳۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

چوبک رژیمی

چوبک رژیمی

۲۰۰ تا ۲۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

چوبک ساده

چوبک ساده

۲۰۰ تا ۲۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نان لقمه بزرگ چاودار

یک بسته
نان لقمه بزرگ چاودار

۵ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان لقمه بزرگ سبوس دار

یک بسته
نان لقمه بزرگ سبوس دار

۵ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان لقمه کوچک

یک بسته
نان لقمه کوچک

۱۰ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان گیسو

نان گیسو

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان شیرمال

نان شیرمال

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان فتیر جو

۵۰% جو، بدون شکر، حاوی فیبر، حاوی ویتامین B، مناسب برای کم خونی
نان فتیر جو

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

چارک جو

در صورت درخواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
چارک جو

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

چارک خمیر ترش

در صورت درخواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
چارک خمیر ترش

یک عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

نان گاتا گردویی

نان گاتا گردویی

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیمیت ساده

نان سیمیت ساده

یک عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان سیمیت با شهد انگور

نان سیمیت با شهد انگور

یک عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان چیاپاتا

یک عدد
نان چیاپاتا

مربعی

۱۲,۰۰۰ تومان

نان سوخاری ساده

نان سوخاری ساده

۳۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نان سوخاری با شهد انگور

نان سوخاری با شهد انگور

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نان آلمانی بزرگ

در صورت درخواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
نان آلمانی بزرگ

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان آلمانی کوچک

در صورت درخواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
نان آلمانی کوچک

یک عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان چارک چاودار

در صورت در خواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
نان چارک چاودار

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان چارک سبوسدار

در صورت درخواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
نان چارک سبوسدار

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان بربری فرانسوی

نان بربری فرانسوی

یک عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان نیم باگت چاودار

یک بسته
نان نیم باگت چاودار

۲ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان نیم باگت سبوس دار

یک بسته
نان نیم باگت سبوس دار

۲ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان نیم باگت کنجدی

یک بسته
نان نیم باگت کنجدی

۲ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان باگت فرانسوی

نان باگت فرانسوی

یک عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان نیم باگت جو

یک بسته
نان نیم باگت جو

۲ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان نیم باگت ایتالیایی

یک بسته
نان نیم باگت ایتالیایی

۲ عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان رول بزرگ

یک بسته
نان رول بزرگ

۷ عدد

۸,۰۰۰ تومان

نان رول بزرگ چاودار

یک بسته
نان رول بزرگ چاودار

۷ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان هات داگ کنجدی

یک بسته
نان هات داگ کنجدی

۲ عدد

ناموجود

نان همبرگر مکدونالد

یک بسته
نان همبرگر مکدونالد

۲ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان همبرگر فرانسوی

یک بسته
نان همبرگر فرانسوی

۲ عدد

۷,۰۰۰ تومان

نان لقمه بزرگ

نان لقمه بزرگ، یک بسته
نان لقمه بزرگ

۵ عدد

۸,۰۰۰ تومان

نان لقمه بزرگ مکدونالد

یک بسته
نان لقمه بزرگ مکدونالد

۴ عدد

۹,۰۰۰ تومان

نان خمیر ترش و عسل و گردو

در صورت در خواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
نان خمیر ترش و عسل و گردو

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

نان باگت خمیر ترش

در صورت در خواست اسلایس در توضیحات ذکر شود
نان باگت خمیر ترش

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

بربری گرد

با کره نیوزلندی و شیر
بربری گرد

یک عدد

ناموجود

نان جو خالص

۱۰۰% جو، بدون شکر، حاوی فیبر، حاوی ویتامین B، مناسب برای کم خونی
نان جو خالص

یک عدد

۱۲,۰۰۰ تومان

نان کشمشی

یک بسته
نان کشمشی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

نان سبزیجات

یک عدد
نان سبزیجات

یک عدد

ناموجود

نان قندی

نان قندی

۳۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بیسکوئیت شهد انگور

بیسکوئیت شهد انگور

۳۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بیسکوییت جو

بیسکوییت جو
۳۰,۰۰۰ تومان

نان بربری کره ای

نان بربری کره ای

یک عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

نان تست جو

± ۵۰ گرم، یک عدد، اسلایس شده
نان تست جو

۴۶۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نان تست چهار غله

± ۵۰ گرم، یک عدد، اسلایس شده
نان تست چهار غله

۴۶۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نان تست سبوسدار

± ۵۰ گرم، یک عدد، اسلایس شده
نان تست سبوسدار

۴۶۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نان تست ساده

± ۵۰ گرم، یک عدد، اسلایس شده
نان تست ساده

۴۶۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

نان تست سزار ساده

یک عدد، اسلایس شده
نان تست سزار ساده

۱۵۵ گرم

ناموجود

نان تست سزار جو

یک عدد، اسلایس شده
نان تست سزار جو

۱۵۵ گرم

ناموجود

نان جو خشک و سیاهدانه

نان جو خشک و سیاهدانه

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک و شوید

نان جو خشک و شوید

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک کنجد سفید

نان جو خشک کنجد سفید

۳۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

نان جو خشک کنجد دو رنگ

نان جو خشک کنجد دو رنگ

۳۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

نان جو خشک گندم و شاهدانه

نان جو خشک گندم و شاهدانه

۳۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک کنجد و تخمه

نان جو خشک کنجد و تخمه

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نان جو خشک سویا و تخم کتان

نان جو خشک سویا و تخم کتان

۴۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک

نان جو خشک

۲۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک و شاهدانه

± ۵۰ گرم
نان جو خشک و شاهدانه

۴۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک و زیره

نان جو خشک و زیره

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نان جو خشک هفت گیاه

نان جو خشک هفت گیاه

۲۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا

یک بسته
خمیر پیتزا

۴ عدد

ناموجود

خمیر پیتزا سبزیجات

یک بسته
خمیر پیتزا سبزیجات

۴ عدد

ناموجود

خمیر پیتزا جو

یک بسته
خمیر پیتزا جو

۴ عدد

ناموجود

باقلوا

باقلوا دیسی گردویی

± ۵۰ گرم، یک دیس باقلوای گردویی
باقلوا دیسی گردویی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

باقلوای دیسی پسته ای

± ۵۰ گرم، یک دیس باقلوای پسته ای
باقلوای دیسی پسته ای

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی ویژه

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی ویژه

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کتلت گوشت

ساندویچ کتلت گوشت
ناموجود

ساندویچ فلافل با ترشی

ساندویچ فلافل با ترشی
ناموجود

ساندویچ ژامبون مرغ سرد (مینی)

ژامبون مرغ ۹۵%، سس، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ سرد (مینی)
ناموجود

ساندویچ ژامبون گوشت سرد (مینی)

ژامبون گوشت ۹۵%، خیارشور، گوجه، پنیر گودا، سس
ساندویچ ژامبون گوشت سرد (مینی)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون سرد (مینی)

ژامبون ۹۵%، خیارشور، گوجه، پنیر گودا، سس
ساندویچ ژامبون بوقلمون سرد (مینی)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی سرد (مینی)

مینی
ساندویچ کوکو سبزی سرد (مینی)
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سیب زمینی (سرد)

سرد
ساندویچ کوکو سیب زمینی (سرد)
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

کارامل ماکیاتو

کارامل ماکیاتو

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

وایت چاکلت

وایت چاکلت

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

نسکافه

نسکافه

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

هات چاکلت

۲۶۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شیر کاکائو

شیر کاکائو

۲۶۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

شیر عسل

شیر عسل

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

اسپرسو سینگل

اسپرسو سینگل

۵۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرسو دبل

اسپرسو دبل

۱۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

آمریکانو

آمریکانو

۲۶۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

کاپوچینو

۲۶۰ میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

لاته

لاته

۲۶۰ میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

موکا

موکا

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

قهوه ترک

قهوه ترک

۱۰۰ میلی لیتر

۱۲,۰۰۰ تومان

چای ماسالا

چای ماسالا

۲۶۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

چای سیاه

چای سیاه

۲۶۰ میلی لیتر

۸,۰۰۰ تومان

دمنوش بهارنارنج

دمنوش بهارنارنج

۲۶۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

دمنوش گل گاو زبان

دمنوش گل گاو زبان

۲۶۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

دمنوش سبز

دمنوش سبز

۲۶۰ میلی لیتر

۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

میلک شیک وانیل

میلک شیک وانیل

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلاتی

میلک شیک شکلاتی

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک بادام زمینی

میلک شیک بادام زمینی

۳۵۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

اسموتی پرتقال و لیمو

اسموتی پرتقال و لیمو

۳۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک نوتلا

میلک شیک نوتلا

۳۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک نسکافه

میلک شیک نسکافه

۳۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

کک اسپرسو

کک اسپرسو

۳۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آیس کارامل

آیس کارامل

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آیس لاته

آیس لاته

۳۵۰ میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

آیس موکا

آیس موکا

۳۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

هایپ اسپرسو

هایپ اسپرسو

۳۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آیس آمریکانو

آیس آمریکانو

۳۵۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک سبزیجات

ذرت، قارچ، پنیر پیتزا و ...
اسنک سبزیجات

۲۰,۰۰۰ تومان

اسنک هات داگ

پنیر پیتزا، هات داگ و ...
اسنک هات داگ

۲۰,۰۰۰ تومان

اسنک مخلوط

هات داگ، ژامبون، پنیر پیتزا و ..
اسنک مخلوط

۲۵,۰۰۰ تومان