جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۵۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی

± ۵۰ گرم
شیرینی مکزیکی

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

تر مارسبانی

یک کیلو
تر مارسبانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط ۱ کیلویی

دارای ۴ مدل
شیرینی تر مخلوط ۱ کیلویی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط نیم کیلویی

شیرینی تر مخلوط نیم کیلویی
۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی سپه سالاری

± ۵۰ گرم
شیرینی سپه سالاری

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

کره ایی مخصوص (تارت و لوتکا)

± ۵۰ گرم، دارای کرمفیل مخصوص
کره ایی مخصوص (تارت و لوتکا)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی مخلوط ۱ کیلویی

شیرینی مشهدی مخلوط ۱ کیلویی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی مخلوط نیم کیلویی

شیرینی مشهدی مخلوط نیم کیلویی
۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی کنجدی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی کنجدی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی شکری

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی خاک قندی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی خاک قندی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی بادامی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی بادامی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی

± ۵۰ گرم
شیرینی مکزیکی

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

نان فانتزی

نان باگت معمولی

نان باگت معمولی

تک نفره

۶,۰۰۰ تومان

نان قندی نرم

نان قندی نرم

یک بسته

۱۵,۰۰۰ تومان

نان خرمایی

نان خرمایی

یک بسته

۲۸,۰۰۰ تومان

نان بلکی

یک بسته
نان بلکی

۴ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

نان لقمه ای

یک بسته
نان لقمه ای

۵ عدد

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰ عد

۳۰,۰۰۰ تومان

نان تست بزرگ

نان تست بزرگ
۲۹,۰۰۰ تومان

نان تست کوچک

نان تست کوچک
۲۲,۰۰۰ تومان

نان تست جو

نان تست جو
۲۲,۰۰۰ تومان

نان جو خشک

نان جو خشک
۱۸,۰۰۰ تومان

نان جو خشک دو سر

نان جو خشک دو سر
۱۸,۰۰۰ تومان

سایر

بیسکویت ۱ کیلوگرم

بیسکویت 1 کیلوگرم
۷۵,۰۰۰ تومان

برف شادی

برف شادی
۲۰,۰۰۰ تومان

آرد سوخاری

آرد سوخاری

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

مایه خمیر

مایه خمیر

۸۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کنجد

کنجد

۸۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر وانیل

پودر وانیل

یک بسته

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر نارگیل

پودر نارگیل

۸۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بکینگ پودر

بکینگ پودر

یک بسته

۲۰,۰۰۰ تومان